HPO29/1994
ID intern unic:  308707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  01.04.1994
privind aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţie socială, ocrotirea sănătăţii şi ecologie
Publicat : 01.04.1994 în Monitorul Oficial Nr. 004     art Nr : 101
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
Articol unic. - Pe data prezentei hotărîri se aprobă următoarea componenţă a Comisiei pentru protecţie socială, ocrotirea sănătăţii şi ecologie:
Preşedinte
VARTIC Vasile      Partidul Democrat Agrar din Moldova
Membri
CIMPOIEŞ Dmitrii      Partidul Democrat Agrar din Moldova
DEDIU Ion        Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor
LIVIŢCHI Marina      Partidul Democrat Agrar din Moldova
MATEI Valeriu      Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor
MOŞNEAGA Timofei    Partidul Democrat Agrar din Moldova
SPIRIDONOV Clavdia    Blocul Partidului Socialist şi al Mişcării \xaeUnitate"Edinstvo\xaf
TROMBIŢCHI Ilia      Blocul Partidului Socialist şi al Mişcării \xaeUnitate"Edinstvo\xaf
ZIDU Dumitru      Blocul Partidului Socialist şi al Mişcării \xaeUnitate"Edinstvo\xaf
Preşedintele Parlamentului        PETRU LUCINSCHI
or. Chişinău, l aprilie 1994, nr, 29-XIII.