HPO346/1999
ID intern unic:  308863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 346
din  07.04.1999
pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie,
justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor
în domeniul mediului
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 039     Promulgat : 07.04.1999     Data intrarii in vigoare : 22.04.1999
   Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se ratifică   Convenţia  privind  accesul  la   informaţie, justiţie  şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998.
    Art.2. - Ministerul  Afacerilor  Externe  va pregăti  şi  va  remite depozitarului convenţiei instrumentul de ratificare.
   Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 7 aprilie 1999.
    Nr. 346-XIV.