HPO441/1995
ID intern unic:  309049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 441
din  27.04.1995
pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia
Internaţională de Metrologie Legală
Publicat : 18.05.1995 în Monitorul Oficial Nr. 27     art Nr : 306     Data intrarii in vigoare : 18.05.1995
  Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art. 1. - Republica  Moldova  aderă la Organizaţia Internaţională  de Metrologie Legală (O.I.M.L.) în calitate de membru-corespondent.
   Art. 2. - Ministerul  Afacerilor  Externe  va pregăti  şi  va  remite instrumentele de aderare organizaţiei sus-numite.
   Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.


    PREŞEDINTELE
          PARLAMENTULUI                                            Petru LUCINSCHI

          Chişinău, 27 aprilie 1995.
          Nr. 441-XII