HPA452/2001
ID intern unic:  309069
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  30.07.2001
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul şi
Însemnul unic ale Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
Publicat : 10.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 94-96     art Nr : 757     Data intrarii in vigoare : 10.08.2001

    
Abrogată prin HP225 din 27.09.13, MO222-227/11.10.13 art.661

    MODIFICAT
   
HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668

     Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1 - Se aprobă Regulamentul cu privire la Drapelul şi Însemnul unic ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (se anexează).
Art.2.  - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 30 iulie 2001.
Nr. 452-XV.

APROBAT
prin Hotărîrea Parlamentului
nr.452-XV din 30 iulie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la Drapelul şi la Însemnul unic ale
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
1. Drapelul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova simbolizează onoarea, vitejia şi gloria. El aminteşte ofiţerilor de informaţii şi securitate datoria lor sfîntă de a servi cu credinţă Patria, de a apăra, chiar cu preţul vieţii, suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială şi ordinea constituţională a Republicii Moldova, de a preveni, descoperi şi contracara acţiunile care periclitează securitatea statului.
   
[Pct.1 modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
2. Drapelul  se acordă Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
Drapelul se înmînează de către Preşedintele Republicii Moldova.
Concomitent cu Drapelul, se înmînează şi un brevet al acestuia, semnat de Preşedintele Republicii Moldova.
3. Drapelul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova reprezintă o pînză dreptunghiulară cu două feţe, avînd aceleaşi proporţii ca pînza Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
O faţă a Drapelului repetă întocmai faţa Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
Cealaltă faţă a Drapelului reprezintă ca în oglindă tricolorul vertical al Drapelului de Stat al Republicii Moldova, avînd în centru Însemnul unic al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, sus inscripţia într-un singur rînd, cu litere capitale de aur: "SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA", iar jos deviza într-un singur rînd, cu litere capitale de aur, mai mari: "CREDINŢĂ PATRIEI".
Drapelul are următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:
a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, în afară de latura de la hampă, care se festonează cu fir de aur;
b) două şnururi de aur prinse sub lancea hampei şi terminate cu ciucuri din acelaşi metal;
c) hampă confecţionată din lemn, vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2,5 ori mai mare decît înălţimea pînzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;
d) lance standard pentru hampele drapelelor autorităţilor publice ale Republicii Moldova.
4. Însemnul unic al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova are următoarele elemente de blazon:
a) în scut triunghiular, scobit în cap de ambele părţi, în cîmp roşu, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite;
b) bordură de argint cu ghinturi din acelaşi metal;
c) peste toate, în cîmp albastru, un cap de bour de aur, avînd între coarne o stea cu cinci raze, jos, în dextra, o roză, şi jos, în senestra, o semilună conturnată, uşor înclinată spre stînga, toate din acelaşi metal;
d) o spadă mată de aur cu vîrful în jos pe care este aşezat scutul.
5. Însemnul unic al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este principala emblemă oficială şi universală a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
Scutul cel mare, în calitate de simbol al apărării pasive, defensive şi protectoare, împreună cu spada, în calitate de principal simbol al apărării active, simbolizează asigurarea intereselor statului şi ale cetăţenilor Republicii Moldova, pregătirea permanentă de a opune rezistenţă activă şi pasivă oricărui atac care poate leza aceste interese.
   
[Pct.5 al.2) modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
Forma scutului semnifică continuitate în activitatea serviciilor secrete, a căror sarcină este apărarea intereselor primordiale şi de durată ale statului şi cetăţenilor.
Amplasarea spadei în spatele scutului şi cu vîrful în jos exprimă că metodele principale de luptă ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova sînt non-violente şi invizibile pentru cetăţeanul onest.
Cromatica roşie a scutului cel mare - culoare a focului şi a sîngelui - arată jertfa pe care sînt gata să o aducă pe altarul Patriei colaboratorii serviciilor secrete, iar bordura de argint cu ghinturi din acelaşi metal - puritate a intenţiilor şi faptelor - marchează capacitatea de a rezista oricărei lovituri şi capacitatea de a-şi reface rapid forţele.
Mobila de bază care încarcă scutul cel mare este o stea cu opt raze. Cele două raze verticale alungite semnifică activitatea de informaţie şi contrainformaţie ca principale direcţii ale activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Aurul stelei exprimă strălucirea şi excelenţa, înalta profesionalitate a colaboratorilor din serviciile secrete.
   
[Pct.5 al.6) modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
Stema istorică a Moldovei, amplasată în poziţia heraldică "peste toate" - locul cel mai onorabil al compoziţiei - semnifică apartenenţa Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova la sistemul autorităţilor publice ale Republicii Moldova şi calitatea de atribut de importanţă vitală al statalităţii.
În acest context, ataşamentul faţă de tradiţie şi principiul continuităţii în apărarea intereselor statului şi cetăţenilor devine chezăşia unei activităţi utile şi conforme cu principiile societăţii civile. Această deschidere umană a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este accentuată de culoarea albastră a scutului cel mic - culoare tradiţională pentru stema Moldovei şi culoare tradiţională prin care se identifică serviciile secrete ale Republicii Moldova, albastrul simbolizînd în heraldică fidelitatea şi perseverenţa, dar şi fiind asociat cu azurul cerului, cu ideea de pace şi cu apartenenţa la civilizaţia europeană.
6. Modul de prezentare la diferite acţiuni şi festivităţi, de păstrare în timp de pace şi de război a Drapelului, precum şi modul de utilizare a Însemnului unic se stabilesc de către directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.