HPO483/1999
ID intern unic:  309121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 483
din  02.07.1999
privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia persoanelor
referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
Publicat : 29.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     Data intrarii in vigoare : 29.07.1999
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, încheiată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
    Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

    Chişinău, 2 iulie 1999.
    Nr. 483-XIV.