HPO504/1999
ID intern unic:  309166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 504
din  14.07.1999
privind ratificarea Convenţiei asupra zonelor umede de
importanţă internaţională în special ca habitat
al păsărilor acvatice
Publicat : 29.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 080     Promulgat : 14.07.1999
   Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se  ratifică Convenţia asupra zonelor umede de  importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971.
    Art. 2. - Ministerul   Afacerilor   Externe  va  asigura   remiterea instrumentului de ratificare depozitarului convenţiei menţionate.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 14 iulie 1999.
    Nr. 504-XIV.