HPO610/1999
ID intern unic:  309347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 610
din  01.10.1999
pentru ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei
Internaţionale a Muncii
Publicat : 14.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 112     Promulgat : 01.10.1999
   Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se ratifică    următoarele   convenţii   ale   Organizaţiei Internaţionale a Muncii:
    Convenţia nr.29  privind munca forţată sau obligatorie, întocmită la Geneva la 28 iunie 1930;
    Convenţia nr.100  privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculină  şi  a  mîinii de lucru feminină, pentru o  muncă  de  valoare egală, întocmită la Geneva la 29 iunie 1951;
    Convenţia nr.131 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte  ţările în curs de dezvoltare, întocmită la Geneva la 24  iunie 1970.
    Art.2. - Ministerul  Afacerilor  Externe  va pregăti  şi  va  remite instrumentele de ratificare depozitarului convenţiilor menţionate.
    Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 1 octombrie 1999.
    Nr. 610-XIV.