HPO643/1991
ID intern unic:  309401
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 643
din  11.07.1991
privind alegerea judecătorilor populari
ai judecătoriilor populare raionale şi orăşeneşti din Republica Moldova
Publicat : 11.07.1991 în B.Of. Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 11.07.1991
Parlamentul Republicii Moldova Hotărăşte:
1. Se aleg judecători populari ai judecătoriilor populare raionale şi orăşeneşti din Republica Moldova:
Judecătoria populară raională şi orăşenească Cahul
Galupa Marina
Judecătoria populară raională Grigoriopol
Ralea Ion
Judecătoria porulară raională Leova
Polişciuc Ira
Judecătoria porulară raională Nisporeni
Şişcanu Grigore
Judecătoria porulară raională Şoldăneşti
Duca Tatiana
Judecătoria porulară din raionul Octombrie al or.Chişinău
Clivadî Valentina
Minciuna Anatolie.
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul adoptării ei.
Preşedintele
Parlamentului Republicii Moldova       Alexandru Moşanu
Chişinău,
11 iulie 1991.
Nr.643-XII