HPO647/1991
ID intern unic:  309407
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 647
din  11.07.1991
privind numirea vicepreşedinţilor unor judecătorii
populare raionale, orăşeneşti din Republica Moldova
Publicat : 11.07.1991 în B.Of. Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 11.07.1991
Parlamentul Republicii Moldova Hotărăşte:
1.Se numesc vicepreşedinţi ai judecătoriilor populare raionale, orăşăneşti di Republica Moldova următorii judecători populari:
Judecătoria  populară raională şi orăşănească Cahul
ISTRATI Andrei
Judecătoria  populară raională Călăraşi
NAMATOV Claudia
Judecătoria  populară raională Hînceşti
CLIMA Nicolae
Judecătoria  populară raională şi orăşănească Orhei
VIŞANU Violeta
Judecătoria  populară raională  Slobozia
GARAGA Vasile
Judecătoria  populară raională şi orăşănească
Soroca GAGIU Ion
Judecătoria  populară raională Străşeni
URÎTU Constantin
Judecătoria  populară raională şi orăşănească Ungheni
RUSU Nicilae
Judecătoria  populară orăşănească Bender
DOGA Dumitru
Judecătoria  populară orăşănească Tiraspol
ULIANOVSCHI Xenofont
Judecătoria  populară din raionul Ciocana al or. Chişinău
DIACONU Iurie
Judecătoria  populară din raionul Frunză al or. Chişinău
POALELUNGI Nihail
Judecătoria  populară din raionul Lenin al or. Chişinău
ŞPAC Alexandru
Judecătoria  populară din raionul Octombrie al or. Chişinău
VEREJAN Valentina
Judecătoria  populară din raionul Sovietic al or. Chişinău
GORDILA Nicolae.
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării ei.
Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova        Alexandru MOŞANU
Chişinău, 11 iulie.
Nr.647-XII.