HPO756/1991
ID intern unic:  309557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 756
din  18.10.1991
cu privire la forma de participare a Republicii Moldova în Consiliul Republicilor al Sovietului Surem al U.R.S.S.
Publicat : 18.10.1991 în B.Of. Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 18.10.1991
În vederea menţinerii unor contacte directe cu organul suprem al puterii de stat al U.R.S.S., prezentării poziţiei oficiale a Republicii Moldova în cadrul Consiliului Republicilor al Sovietului Suprem al U.R.S.S. în perioda reglementării tuturor problemelor ce reies din proclamarea independenţei de stat a Republicii  Moldova hotărăşte:
1. Republica  Moldova va fi reprezentată în Consiliul Republicilor al Sovietului Suprem al U.R.S.S. de o grupă de împuterniciţi speciali cu statut de observatori, numiţi de Parlamentul Republicii Moldova, în următoarea componenţă:
Conducătorul grupei
Timofei Moşneaga  - deputat al poporului din U.R.S.S., circumscripţia electorală nr.257
Membrii grupei:
Dumitru Braşoveanu  - deputat al poporului din Republica Moldova, circumscripţia electorală nr.324
Valentin Petrovici Cunev  - deputat al poporului din Republica Moldova, circumscripţia electorală nr.23
Fiodor Ivanivici Evtodiev - deputat al poporului din Republica Moldova, circumscripţia electorală nr.153
Gheorghe Ghimpu - deputat al poporului din Republica Moldova, circumscripţia electorală nr.228
Vitalie Gorincioi - deputat al poporului din U.R.S.S., circumscripţia electorală nr.284
Stepan Vasilievici Grozdev - deputat al poporului din U.R.S.S., circumscripţia electorală nr.271
Ion Rusu - deputat al poporului din U.R.S.S., circumscripţia electorală nr.280
Anatolie Ţaranu - deputat al poporului din Republica Moldova, circumscripţia electorală nr.332
2. Participarea, neautorizată de Parlamentul Republicii Moldova, a deputaţilor poporului din U.R.S.S. din partea Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor Republicii Moldova, în organele supreme ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat ale altor state, inclusiv ale U.R.S.S., se consideră nereprezentativă şi fără efecte juridice.
3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării ei.
Preşedintele
Parlamentului Republicii Moldova                                                    Alexandru Moşanu
Chişinău,
18 octombrie 1991.
Nr. 756 - XII.