HCNVMM32/5/2003
ID intern unic:  310455
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 32/5
din  25.12.2003
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind organizarea şi efectuarea
tranzacţiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare
 sechestrate de către organele fiscale
Publicat : 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19     art Nr : 45

   
MODIFICAT
    HCNPF17/7 din 21.04.17, MO171-180/02.06.17 art.1004


    În temeiul prevederilor articolului 8 litera a) al Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr.22-23, art.91), în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) al Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123) şi articolul 44.5 al Regulilor Bursei de Valori a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art.259),
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂŞTE:
A aproba Instrucţiunea privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale, aprobată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  şi coordonată cu Bursa de Valori a Moldovei, conform anexei.
    A aproba Instrucţiunea privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale, aprobată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi coordonată cu Bursa de Valori a Moldovei, conform anexei.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE A
    VALORILOR MOBILIARE                                                  Ion ROBU

    Chişinău, 25 decembrie 2003.
    Nr. 32/5.    [Instrucțiunea abrogată prin HCNPF17/7 din 21.04.17, MO171-180/02.06.17 art.1004]