LC650/1999
ID intern unic:  311365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 650
din  22.10.1999
pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 04.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 120     Promulgat : 29.10.1999
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea  nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială  a  Republicii Moldova (Monitorul  Oficial  al Republicii  Moldova,  1998,nr.116-118,  art.705; 1999,  nr.30,  art.141; nr.31-32, art.144) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul   8  alineatul  (1),  după  cuvîntul  "Soroca,"   se introduce cuvîntul "Taraclia,".
    2. La anexa nr.1,  în coloniţa "Judeţul", după cuvîntul "Soroca", se introduce  cuvîntul "Taraclia", iar în coloniţa "Centrul judeţean", după textul "mun.Soroca", se introduce textul "mun.Taraclia".
    3. În anexa nr.2:
    compartimentul "Judeţul Cahul" va avea următorul cuprins:
sate (comune)            - 75
Municipiu        Localităţi din componenţa lui
Bălţi             Elizaveta
                "Judeţul Cahul
    Total localităţi          - 106
    Inclusiv:
    municipii                 - 1
    oraşe                     - 1
    sate (comune)             - 42
    Municipiu               Localitate din componenţa lui
    Cahul                             Cotihana
    Oraş
    Cantemir
    Sate (comune)           Localităţi din componenţa lor
    Alexandru Ioan Cuza       Alexandru Ioan Cuza
    Alexanderfeld             Alexanderfeld
                                Iujnoe
    Andruşul de Jos           Andruşul de Jos
                                Andruşul de Sus
    Antoneşti                 Antoneşti
                                Leca
                                Toceni
                                Vîlcele
    Baimaclia                 Baimaclia
                                Acui
                                Bobocica
                                Enichioi
                                Floricica
                                Suhat
                                Ţolica
    Baurci-Moldoveni          Baurci-Moldoveni
    Borciag                   Borciag
    Brînza                    Brînza
    Burlacu                   Burlacu
                                Spicoasa
    Burlăceni                 Burlăceni
                                Greceni loc.c.f
    Cania                     Cania
                                Alexandrovca
                                Iepureni
                                Hîrtop
                                Plopi
                                Porumbeşti
                                Taraclia
    Capaclia                  Capaclia
                                Haragîş
    Chioselia                 Chioselia
                                Coştangalia
                                Ţărăncuţa
    Chioselia Mare            Chioselia Mare
                                Cîietu
                                Dimitrova
                                Frumuşica
    Ciobalaccia               Ciobalaccia
                                Flocoasa
                                Victorovca
    Cîrpeşti                  Cîrpeşti
    Cociulia                  Cociulia
    Colibaşi                  Colibaşi
    Crihana Veche             Crihana Veche
    Cucoara                   Cucoara
                                Chircani
    Doina                     Doina
                                Cîşla
    Iasnaia                   Poleana
                                Rumeanţev
                                Şofranovca
    Găvănoasa                 Găvănoasa
                                Nicolaevca
                                Vladimirovca
    Giurgiuleşti              Giurgiuleşti
                                Cîşliţa-Prut
    Goteşti                   Goteşti
                                Constantineşti
    Larga Nouă                Larga Nouă
                                Badicul Moldovenesc
                                Larga Veche
    Lărguţa                   Lărguţa
    Lebedenco                 Lebedenco
                                Hutulu
                                Ursoaia
    Manta                     Manta
                                Paşcani
    Moscovei                  Moscovei
                                Bucuria
                                Lopăţica
                                Trifeştii Noi
    Pelinei                   Pelinei
                                Sătuc
    Pleşeni                   Pleşeni
                                Hănăseni
                                Tătărăşeni
    Roşu                      Roşu
    Sadîc                     Sadîc
                                Taraclia
    Slobozia Mare             Slobozia Mare
    Taraclia de Salcie        Taraclia de Salcie
                                Tartaul de Salcie
                                Tudoreşti
    Tartaul                   Tartaul
                                Crăciun
                                Lingura
                                Popovca
    Tătăreşti                 Tătăreşti
                                Huluboaia
                                Luceşti
    Ţiganca                   Ţiganca
                                Ghioltosu
                                Stoianovca
                                Ţiganca Nouă
    Vadul lui Isac            Vadul lui Isac
    Văleni                    Văleni
    Vişniovca                 Vişniovca
                                Şamalia
    Zîrneşti                  Zîrneşti
                                Paicu
                                Treteşti";
    după compartimentul  "Judeţul   Soroca", se introduce un nou compartiment "Judeţul Taraclia", cu următorul cuprins:
            "Judeţul Taraclia
        Total localităţi        - 26
    Inclusiv:
    municipii                   - 1
    sate (comune)               - 9
    Municipiu                 Taraclia
    Sate (comune)           Localităţi din componenţa lor
    Albota de Jos             Albota de Jos
                                Balabanu
                                Hagichioi
                                Hîrtop
    Albota de Sus             Albota de Sus
                                Cealîc
                                Cortenul Nou
                                Roşiţa
                                Samurza
                                Sofievca
    Aluatu                    Aluatu
                                Novosiolovca
    Budăi                     Budăi
                                Dermengi
                                Musaitu
    Cairaclia                 Cairaclia
    Corten                    Corten
    Tvardiţa                  Tvardiţa
    Valea Perjei              Valea Perjei
    Vinogradovca              Vinogradovca
                                Chirilovca
                                Ciumai
                                Mirnoe
                                Orehovca                
                                Salcia".
    Art.II. - Comisia  Electorală  Centrală va stabili  data  alegerilor locale  în  judeţul  Taraclia şi va forma  organele electorale conform prevederilor Codului electoral şi ale Legii  privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 22 octombrie 1999.
    Nr. 650-XIV.