LPM1054/2000
ID intern unic:  311525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1054
din  16.06.2000
pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal
Publicat : 02.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 139-140     art Nr : 994     Data intrarii in vigoare : 02.11.2000

    MODIFICAT
LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
L224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700, în vigoare la 01.01.2005
L186-XV din 10.07.04, MO119-122/23.07.04  art.625
L583/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.90
L501/11.12.03, MO6-12/01.01.04 art.54
L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956, în vigoare de la 01.01.2004
LP1440/08.11.02, MO178-181/27.12.02 art.1354, în vigoare de la 01.01.03
LP1163/27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747
LP408/26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4, in vigoare de la 01.07.02
LP880/22.02.02, MO36-38/14.03.02 art.232
LP646/16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299, in vigoare de la 01.01.02
LP523/11.10.01, MO131-132/31.10.01 art.981
LP494/04.10.01, MO130/26.10.01 art.961
LP1440/28.12.00, MO169-176/31.12.00 art.1252, in vigoare de la 01.01.01
Parlamentul, prin prezenta lege organică, adoptă titlul IV din Codul fiscal.
Articolul 1.  Intrarea în vigoare
Titlul IV din Codul fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2001.
Articolul 2.  Abrogarea
La data intrării în vigoare a titlului IV din Codul fiscal se abrogă Legea nr.347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize.
Articolul 3.  Modificarea actelor normative
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;
c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului IV din Codul fiscal.
Articolul 4.  Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi pînă la intrarea în vigoare a titlului IV din Codul fiscal, sînt obligate să obţină certificatul de acciz de la organele Serviciului Fiscal de Stat.
(2) Mărfurile supuse accizelor prelucrate sau fabricate în Republica Moldova şi comercializate pînă la 1 ianuarie 2001, precum şi mărfurile supuse accizelor importate în Republica Moldova şi exportate din Republica Moldova pînă la această  dată,  se supun accizelor în conformitate cu actele normative în vigoare pînă la punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la data de 1 ianuarie 2001 la mărfurile utilizate pentru fabricarea altor mărfuri supuse accizelor urmează a fi trecute în contul accizelor achitate la expedierea (transportarea) ulterioară, în modul prevăzut de titlul IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la 1 ianuarie 2001 la mărfurile exportate după această dată urmează a fi restituite, în cazul confirmării documentare a exportului lor, în conformitate cu procedura prevăzută la titlul IV din Codul fiscal.
(3) Persoanele juridice şi  persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor sînt obligate să inventarieze stocurile de mărfuri (valori) la situaţia existentă la 31 decembrie 2000 şi să prezinte, pînă la  10 ianuarie 2001, organelor Serviciului Fiscal de Stat documentele de inventariere întocmite conform legislaţiei în vigoare.

    [Art.4 al.(4) abrogat prin LP408/26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4]

[Al.(5),(5/1),(5/2),(10)-(13) devin al.(4)-(10) prin L501/11.12.03,MO6-12/01.01.04 art.54]
(4) Persoanele care nu sînt subiecţi ai impunerii, inclusiv întreprinderile comerciale, în adresa cărora persoanele juridice şi persoanele fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor, inclusiv mărfuri importate, fără documente justificative (copia declaraţiei vamale, factura de expediţie a mărfurilor, documentul de plată, alte documente stabilite de către Inspectoratul Fiscal Principal  de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor ce confirmă achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioară ori pentru prelucrarea şi/sau fabricarea ulterioară a altor mărfuri supuse accizelor, pînă în anul 2005:
 

a) calculează accizele în modul prevăzut la art. 123 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal şi le achită în ziua succesivă celeia în care au fost comercializate mărfurile supuse accizelor, conform cotelor prevăzute în anexa la titlul IV din Codul fiscal;
b) duc o evidenţă separată a mărfurilor supuse accizelor primite pentru comercializare de la persoane juridice şi persoane fizice fără confirmarea documentară a achitării de către acestea a accizelor;
c) prezintă declaraţia privind achitarea accizelor în termenele stabilite pentru subiecţii impunerii la art.127 alin.(3) din Codul fiscal.
  [Art. 4 al.(5) modificat prin L1163/27.06.02, MO100/11.07.02 art. 747]
(5) Mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) şi livrate de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexa la titlul IV al Codului fiscal. Accizele se achită pînă sau la trecerea posturilor vamale interne. Trecerea în cont a accizelor se efectuează conform art. 125 alin. (1) din Codul fiscal.

    [Art.4 al.(5) modificat prin L186-XV din 10.07.04, MO119-122/23.07.04 art.625]
[Art.4 al.(5) modificat prin L186-XV din 10.07.04, MO119-122/23.07.04  art.625]

[Art. 4 al. (5/1) introdus prin LP523/11.10.01, MO131/31.10.01 art. 981]
(6) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora.
[Art. 4 al. (52) introdus prin L1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]   

    [Art.4 al.(6)-(9) abrogate prin LP408/26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4]

[Art. 4 al. (7) lit.g) modificată prin L880/22.02.2002, MO36/14.03.2002 art. 32]

[Art. 4 al. (7) lit.g) în redacţia L494/04.10.01, MO130/26.10.01 art. 961]
[Redacţia art.4 al.(7) în vigoare pînă la 01.01.2005]

[Art.4 al.(7) exclus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
[Art.4 al.(7) exclus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]

[Art.4 al.(8)-(8/1) devin (7)-(8) prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]

[Art.4 al.(7) in redacţia L224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700]
[Art.4 al.(7) in redacţia L224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700]

[Art.4 al.(10) modificat prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]


[Art. 4 al. (10) în redacţia L1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]

[Art. 4 al. (10) în redacţia L646/16.11.2001, MO161/31.12.2001 art. 1299]"

[Art. 4 al. (10) completat prin L494/04.10.2001, MO130/26.10.2001 art. 961]

[Art. 4 al. (10) inclus prin L1440/28.12.2000, MO169/31.12.2000]

(7) Prin derogare de la art.123 alin.(6) din titlul IV al Codului fiscal, ţigările cu filtru de import se supun marcării obligatorii cu timbre de acciz începînd cu 1 aprilie 2001. Stocurile de ţigări cu filtru importate şi înregistrate conform inventarierii la situaţia din 1 aprilie 2001 se declară organelor fiscale şi pot fi comercializate pînă la 1 iulie 2001 angro şi cu amănuntul fără aplicarea timbrelor de acciz.
[Art. 4 al. (11) introdus prin L1440/28.12.00, MO169/31.12.00]
(8) Se scuteşte de accize lotul de 72 de automobile de marca "Moskvici 2141" R5 "Iuri Dolgoruki", importat de Întreprinderea de Instruire şi Producţie "Lumintehnica" - S.R.L. a Societăţii Orbilor din Moldova.
[Art.4 al.(8/1) introdus prin L583/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.90]
(9) Prevederile titlului IV al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

[Art. 4 al. (12) în redacţia L1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]

[Art. 4 al. (12) inclus prin L1440/28.12.2000, MO169/31.12.2000]
(10) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

[Art.4 al.(10) modificat prin L501/11.12.03,MO6-12/01.01.04 art.54]


PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 16 iunie 2000.
Nr. 1054-XIV.