LPM1070/2000
ID intern unic:  311528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1070
din  22.06.2000
privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru 
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior
şi mediu de specialitate
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 676

LP151-XV din 14.05.04, MO91-95/11.06.04 art.488
LP559-XV din 13.06.03, MO6/01.01.04 art.72
LP241 din 25.12.03, MO135/04.07.03 art.543
LP195 din 08.05.03, MO99/06.06.03 art.438
LP1489 din 28.11.02, MO170/13.12.02 art.1307
LP1321 din 26.07.02, MO115/08.08.02 art.938
LP1437-XIV din 28.01.00, MO8-10/25.01.01
LP460-XV din 30.07.01, MO97/17.08.01 art.807

NOTĂ:
    Titlul şi textul legii, după cuvintele "învăţămînt superior" se completează cu cuvintele "şi mediu de specialitate" prin LP151-XV din 14.05.04, MO91-95/11.06.04 art.488
    În textul Legii cuvîntul "particular" se înlocuieşte cu cuvîntul "privat" prin LP559 din 13.06.03, MO6/01.01.04 art.72

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se aprobă, pentru instituţiile de învăţămînt de stat şi private, Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, expus în anexă, care este parte integrantă a prezentei legi.
    Art.2. - Guvernul:
    va întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării întocmai a nomenclatorului nominalizat, începînd cu anul de studii 2000-2001;
    va stabili durata studiilor în învăţămîntul de zi pe specialităţi, titlurile şi calificările obţinute de către absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate;
    va asigura, exclusiv în instituţiile de învăţămînt de stat, pregătirea cadrelor la specialităţile "Drept şi activitate vamală", "Administraţie publică", precum şi la specialităţile de profil medical şi farmaceutic, militar şi la cele ce ţin de protecţia ordinii publice şi securitatea statului;
    [Art.2 subal.3 modificată prin LP1321 din 26.07.02, MO115/08.08.02 art.938]
    va asigura un control strict, în conformitate cu legislaţia, asupra pregătirii cadrelor la specialităţile de profil medical şi farmaceutic;
    va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt private.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                              Dumitru DIACOV

    Chişinău, 22 iunie 2000.
    Nr. 1070-XIV.


    anexa
    [Anexa modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Anexa modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa modificată prin LP151-XV din 14.05.04, MO91-95/11.06.04 art.488]
    [Anexa modificată prin LP241 din 13.06.03, MO135/04.07.03 art.543]
    [Anexa modificată prin LP195 din 08.05.03, MO99/06.06.03 art.438]
    [Anexa modificată prin LP1489 din 28.11.02, MO170/13.12.02 art.1307]
    [Anexa modificată prin LP460-XV din 30.07.01, MO97/17.08.01 art.807]
    [Anexa modificată prin LP1437 din 28.12.00, MO8-10/25.01.01]