LPM489/1999
ID intern unic:  311675
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 489
din  08.07.1999
privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 2     Data intrarii in vigoare : 01.07.2000
    MODIFICAT
   
LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19
    LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18
    LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535
    LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108
    LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14
    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP145 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473
    LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18
    LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17
    LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14
    LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399
    LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45
   
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13
    LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11
    LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292

    LP252-XVI din 22.11.07,MO203-206/28.12.07 art.782

    LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP307-XVI din 01.12.05, MO172-175/23.12.05 art.843
    LP247-XVI din 21.10.05, MO154-156/18.11.05 art.769
    LP83-XVI din 13.05.05, MO80-82/10.06.05 art.363
    LP427-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.18
    LP528-XV din18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133
    LP433-XV din 31.10.03, MO239/05.12.03 art.958
    LP191-XV din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP119-XV din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287
    LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747
    LP1025-XV din 02.05.02, MO69-70/30.05.02 art.559

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, cuvintele „contribuabilii sistemului public” se substituie cu cuvintele „plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” prin  LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    asigurări sociale - sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie;
    ajutor de deces  - sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale în cazul încetării din viaţă a asiguratului sau a pensionarului;
    ajutor de şomaj - formă de protecţie socială a persoanei asigurate apte pentru muncă şi neîncadrate, ce constădintr-o sumă de bani stabilită şi acordată lunar, în conformitate cu legislaţia;
    asigurat - persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
   
[Art.1 noţiunea modificată prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
   
autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    autoritate/instituție publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    bugetul asigurărilor sociale de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate pentru realizarea funcțiilor și gestionarea sistemului public de asigurări sociale;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Casa Naţională de Asigurări Sociale (denumită în continuare Casa Naţională) – autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale;
    [Art.1 noţiunea în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    casă teritorială –  subdiviziune structurală a Casei Naționale care nu are calitate de persoană juridică;
    [Art.1 noţiunea în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    cod personal de asigurări sociale - semn convenţional de înregistrare atribuit fiecărui asigurat;
    colectare a contribuţiilor de  asigurări  sociale -  activitate de organizare şi efectuare a virării contribuţiilor de asigurări sociale pe conturile Casei Naţionale;
    contribuţie de  asigurări sociale - sumă datorată în mod obligatoriu de participant la sistemul public de asigurări sociale;
    contract de asigurare - contract oneros, sinalagmatic care se încheie între o persoană juridică şi o persoană fizică ce folosesc muncă salariată (denumite în continuare angajator) sau o altă persoană, pe de o parte, şi structura teritorială a Casei Naţionale, pe de altă parte, şi care stipulează drepturile şi obligaţiile părţilor în domeniul asigurărilor sociale;
    declaraţie de asigurare - manifestare unilaterală, scrisă, de voinţă a unei persoane fizice în vederea executării obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentată structurii teritoriale a Casei Naţionale;
    declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – relatare făcută în scris de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu privire la calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru fiecare perioadă de gestiune şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor - relatare, făcută în scris de către angajator, cu privire la executarea obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru fiecare angajat şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
   
fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat – fond bănesc, destinat achitării, în cazuri întemeiate, a prestațiilor de asigurări sociale și acoperirii altor cheltuieli ale sistemului public de asigurări sociale, prevăzute anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   [Art.1 noţiunea „fond de asigurări sociale” abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    incapacitate de muncă - situaţie în care se află asiguratul ca urmare a pierderii aptitudinilor fizice, intelectuale sau a deprinderilor de muncă din cauza unei boli sau unui accident;
    indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav - formă de protecţie socială a asiguratului, concretizată în o sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale pentru o anumită perioadă de incapacitate temporară de muncă;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0.06 art.702]
    indemnizaţie de maternitate - formă de protecţie socială ce constă dintr-o sumă de bani acordată prin sistemul public de asigurări sociale femeilor asigurate, precum şi celor care au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege, în caz de naştere a copilului;
    indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - formă de sprijin bănesc ce se stabileşte şi se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creşterea copilului;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0906 art.702]
    prestaţii de asigurări sociale - toate elementele plătibile către asigurat din fondul de asigurări sociale;
    prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă - forme de protecţie socială ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanelor asigurate ca sprijin bănesc sau de altă natură în caz de reducere a timpului de muncă sau de trecere temporară la o altă muncă din motive de sănătate, în caz de carantină, de procurare a articolelor ortopedice, de necesitate a trimiterii la odihnă, la tratament balnear şi în alte cazuri prevăzute de lege;
    Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale - bază unică de date despre persoanele fizice şi juridice contribuabile la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi despre beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale;
   
recompensă – orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    reziliere a contractului  de asigurare - încetare, desfacere pentru viitor, fără efecte retroactive, a contractului de asigurare datorită neexecutării obligaţiei de către una dintre părţi din cauze care i se pot imputa;
    risc asigurat -  eveniment sau fenomen la a cărui producere structurile teritoriale ale Casei  Naţionale sînt obligate să  facă prestaţiile respective de asigurări sociale;
   
sector privat – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    sistem public de asigurări sociale - ansamblu organizat de forme de asigurări sociale care îşi păstrează individualitatea, depind unele de altele, realizîndu-se aspectul de totalitate prin care sînt ocrotiţi asiguraţii.
    Articolul 2. Garantarea şi exercitarea dreptului la asigurări sociale
    Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări sociale.
    Articolul 3. Principiile organizării şi funcţionării sistemului public
                       de asigurări sociale
    Sistemul public de asigurări sociale (denumit în continuare sistem public) se organizează şi funcţionează avînd ca principii de bază:
    a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;   
    b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
    c) principiul solidarităţii sociale, inter şi intrageneraţii, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă conştient şi reciproc obligaţii şi beneficiază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
    d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public;
    drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ îndeplinirii obligaţiilor;
    e) principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
   
[Art.3 lit.e) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    f) principiul repartiţiei, potrivit căruia resursele bugetului asigurărilor sociale de stat se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
   
[Art.3 lit.f) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul public se administrează de sine stătător, pe baza legii;
   
h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
    [Art.3 lit.h) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    i) principiul incesibilității, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.
    [Art.3 lit.i) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu
    În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
    1) persoana care desfăşoară  activitate pe bază de contract individual de muncă;
   
11) militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție;
    [Art.4 pct.11) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
12) persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;
    [Art.4 pct.12) introdus prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sînt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1);
    [Art.4 pct.3)-4) excluse prin LP433 din 31.10.03, MO239/05.12.03 art.958; pct.5)-7) dein pct.3)-5)]
    3) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din  situaţiile următoare:
    a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă;
    b) este manager cu contract de management;
    c) este membru al unei asociaţii familiale;
    d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
    e) este angajată  în o instituţie  internaţională dacă  nu este asiguratul acesteia;
    f) este membru de cooperativă meşteşugărească;
    g) desfăşoară  activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
    h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;
    4) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii  medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
    [Art.4 pct.4), lit.a) exclusă prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    b) desfăşoară  activitate agricolă în cadrul gospodăriei  ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;
    c) este membru al unei  societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
    5) persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii din prezentul articol.
    Articolul 5.  Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor,
                        declaraţia de asigurare şi declaraţia privind calcularea
                         şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
                         obligatorii
    [Art.5 titlul în redacţia LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
     (1) Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sînt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul și în forma stabilite de către Ministerul Finanțelor, se prezintă de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, după cum urmează:
    a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;
    b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, administratori autorizați, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;
    c) declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal nr. 1163/1997;
    d) declaraţiile menţionate în prezentul alineat se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite la lit. a)–c) pentru perioadele începînd cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale aferente perioadelor în cauză;
    e) prin derogare de la lit. a), angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.
    [Art.5 al.(1), lit.e) introdusă prin LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17]
    [Art.5 al.(1)modificat prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 01.01.15]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
   
(11) Angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sînt obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.
    [Art.5 al.(11) în redacția LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19].
   [Art.5 al.(11) introdus prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    (2) Persoanele prevăzute la art.4 pct.3)-5) care au împlinit vîrsta de 16 ani sînt obligate să depună individual declaraţia de asigurare în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile menţionate.
    [Art. 5 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art.4 pct.3)-5) dacă se regăsesc simultan şi în una din situaţiile de la acelaşi articol pct.1).
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    
[Art.5 al.(31) abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
   
(32) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.
    [Art.5 al.(32) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 al.(32) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
     (4) Declarațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se depun la Serviciul Fiscal de Stat.
    Declarațiile se consideră recepționate dacă plătitorul de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declarație cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declarației în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    Instrucțiunile privind modul de întocmire și de prezentare a declarațiilor se aprobă de Ministerul Finanțelor.
    [Art.5 al.(4) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(4) în redacţia LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
   
(5) Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naţionale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în modul şi în forma stabilite de Serviciul Fiscal de Stat de comun cu Casa Naţională.
    [Art.5 al.(5) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(5) abrogat prin LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
   
(6) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă lunar Casei Naționale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite de Casa Națională de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
    [Art.5 al.(6) introdus prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    Articolul 6. Asigurarea socială pe bază de contract individual
    În sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual, în condiţiile prezentei legi, şi categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4.
    Articolul 7. Prestaţiile de asigurări sociale
    (1) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau în natură ce se cuvin persoanelor asigurate, în condiţiile legii, corelative contribuţiilor de asigurări sociale.
    (2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege.
   (3) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor ca urmare a vîrstei, dizabilităţii, accidentelor, bolilor, maternităţii, pierderii locului de muncă sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
   
[Art.7 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (4) În sistemul public,asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau de mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.
    Articolul 8. Codul personal de asigurări sociale
    (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări  sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale.
    (2) Fiecărui asigurat în sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.
    (3) Codul personal de asigurări sociale şi modalitatea de atribuire a acestuia se stabilesc de Casa Naţională.
   (4) Evidenţa individuală a contribuabililor (persoane fizice şi juridice) şi a contribuţiilor de asigurări sociale se efectuează în corespundere cu Regulamentul administrării Registrului de stat al evidenţei  individuale în sistemul public de asigurări sociale, care  se aprobă de Guvern.
    (5) Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale se ţine de Casa Naţională.
    (6) Tipul şi modelul documentelor pentru sistemul evidenţei individuale, modul lor de prezentare şi instrucţiunile privind modul de completare se elaborează şi se aprobă de Casa Naţională.
    (7) Datele şi documentele din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale fac parte din categoria informaţiei confidenţiale.
    Articolul 9. Asigurările sociale în condiţiile acordurilor
                       şi convenţiilor internaţionale
    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoana a plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din Republica Moldova, precum şi din altă ţară, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din Republica Moldova se transferă, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în ţara în care asiguratul îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa.
   (3) Prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin.(2) pot fi transferate în altă ţară, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în moneda ţării respective sau în o altă monedă asupra căreia s-a convenit.
Capitolul II
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   
   
Articolul 10. Elaborarea, aprobarea și administrarea bugetului
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte integrantă din bugetul public național și se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public național.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.10 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.10 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.10 modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.10 modificat prin LP83 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.363]
    Articolul 101. Elaborarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor
                           bugetului asigurărilor sociale de stat
   
[Art.101 denumirea modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (1) Procesul de elaborare a prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul următor va include analiza executării acestor compartimente ale bugetului pentru o perioadă de cel puţin 2 ani anteriori anului bugetar proiectat, determinarea priorităţilor în domeniul asigurărilor sociale ce urmează a fi susţinute financiar în anul următor şi în cel puţin 2 ani ulteriori şi elaborarea planului de venituri şi cheltuieli pe fiecare articol conform clasificaţiei bugetare.
   
[Art.101 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Prognoza veniturilor se efectuează pe fiecare componentă specificată în art.12.
   
[Art.101 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (3) Prognoza contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat se efectuează în temeiul politicii în domeniul asigurării sociale de stat, elaborate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe termen mediu, al analizei bazei de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat din anii precedenţi, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici pe termen mediu prognozaţi de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
   
[Art.101 al.(3) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.101 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.101 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (4) Transferurile din bugetul de stat se determină pornind de la necesarul de mijloace pentru asigurarea plăţii unor tipuri de pensii, indemnizaţii, alocaţii şi compensaţii, a căror finanţare se efectuează, conform actelor legislative şi altor acte normative, din bugetul de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (5) Volumul altor venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat se va planifica în temeiul art.13 alin.(2), art.14, 28, art.51 alin.(3) şi (4).
    (6) La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, se va ţine cont de următoarele cerinţe generale:
    a) fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative şi altor acte normative în vigoare;
    b) analiza politicii şi a obiectivelor elaborate în domeniul asigurării sociale şi asistenţei sociale de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe termen mediu;
   
[Art.101 al.(6), lit.b) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.101 al.(6), lit.b) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    c) estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite de către Ministerul Finanţelor;
    d) propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat ce ţin de determinarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a acestor structuri.
    (7) La elaborarea planului de cheltuieli se va ţine cont numai de sumele cheltuielilor calculate pentru activitatea din anul respectiv.
    (8) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se vor calcula separat pe surse de finanţare: din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi din mijloacele bugetului de stat.
    (9) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se va prezenta spre examinare autorităţilor competente şi partenerilor sociali.
   
[Art.101 al.(9) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.101 al.(10) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.101 al.(10) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.101 al.(10) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (11) Modificarea indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în cazurile:
    a) adoptării unor acte legislative şi altor acte normative care stabilesc condiţii noi de protecţie socială a diferitelor categorii de populaţie;
    b) modificării condiţiilor de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de contribuabili;
    c) precizării cheltuielilor în legătură cu determinarea contingentului real de beneficiari înregistraţi la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
   
[Art.101 modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.101 introdus prin LP83 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.363]
    Articolul 11. Veniturile bugetului
    Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat şi din alte venituri prevăzute de lege.
   
[Art.11 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art. 11 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art. 133]
    [Art.11 modificat prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
   
Articolul 111. Contractarea împrumuturilor
    (1) Casa Națională poate angaja/acorda, în bază contractuală, împrumuturi cu scadență în același an bugetar de la/la bugetele componente ale bugetului public național gestionate prin contul unic trezorerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.
    (2) Casa Națională poate angaja, în bază contractuală, de la instituții financiare împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadență în același an bugetar.
   
[Art.111 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.111 introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor bugetului
   (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile aferente organizării şi funcţionării sistemului public, finanţării unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
    (2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pînă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.
    (3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi 50% din nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.
    (4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (5) Fondul de rezervă nu se reportează la veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor acestui buget.
    [Art.12 introdus prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
    Articolul 13. Utilizarea excedentelor anuale ale bugetului
                          şi completarea fondului de rezervă
    (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se utilizează potrivit destinaţiilor aprobate prin lege.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
    (2) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi plasate în depozite la Banca Națională a Moldovei și/sau în valori mobiliare de stat.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP1025 din 02.05.02, MO69/30.05.02 art.559; al.(2)-(3) devin al.(3)-(4)]
    (3) Fondul de rezervă se reportează  în anul următor şi se completează potrivit prevederilor art.12 alin.(2) şi (3).
    (4) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi, după epuizarea disponibilităţilor, din fondul de rezervă.
     Articolul 14. Dobînda pentru disponibilităţile băneşti ale bugetului
    Disponibilităţile băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat sînt purtătoare de dobînzi. Nivelul dobînzilor se stabileşte prin convenţii încheiate de Casa Naţională cu trezoreria statului sau cu societăţile bancare.
    Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului
    (1) Pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.
    (2) Dacă, la finele anului bugetar, volumul real înregistrat al deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepția transferurilor de la bugetul de stat pentru prestații de asistență socială, este mai mic decît volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienței de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Națională va restitui diferența la bugetul de stat în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza raportului anual privind executarea bugetului.
    [Art.15 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 16. Moneda de plată a contribuţiilor şi prestaţiilor
                        de asigurări sociale
    (1) În sistemul public, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale, pe teritoriul Republicii Moldova, se plătesc în lei.
    (2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale stabilite în moneda altor ţări se plătesc, pe teritoriul Republicii Moldova, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua plăţii.
Capitolul III
CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 17. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale
                          de stat şi cotele de contribuţii de asigurări sociale
    (1) În sistemul public sînt contribuabili, după caz:
    a) asiguraţii  care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
    b) angajatorii;
   
b1) angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;
    [Art.17 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    c) persoanele juridice asimilate, în condiţiile prezentei legi, angajatorului, la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.2);
    [Art.17
al.(1), lit.d)- e) excluse prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; lit.f)-g) devin lit.d)-e)]
    c1) persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;
    [Art.17 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    d) persoanele care încheie contract de asigurare;
    e) persoanele care îşi desfăşoară activitatea, în bază de contract individual de muncă, la angajatorii care nu sînt  înregistraţi în calitate de rezidenţi în Republica Moldova;
   
f) rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației care au calitatea de angajatori.
    [Art.17 al.(1), lit.f) introdusă prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    (2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sînt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale sau speciale.
    (3) Categoriile de plătitori și de asigurați, cotele de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate sînt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    [Art.17 al.(3) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
   
(4) Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.17 al.(4) introdus prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    Articolul 18. Determinarea locurilor de muncă în condiţii speciale
    (1) Locurile de muncă în condiţii speciale reprezintă acele  locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.
    (2) Criteriile şi metodologia de determinare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, de către Guvern, pe baza unei propuneri comune a Ministerului Economiei și Infrastructurii şi a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Locurile de muncă în condiţii speciale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, în cazul în care, conform legii, nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare, prevăzute la alin.(2).
    (4) Avizul inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii este obligatoriu pentru determinarea locurilor de muncă  în condiţii speciale.
    (5) În sensul prezentei legi, locuri de muncă în condiţii speciale sînt:
    a) cele din unităţile miniere, pentru personalul care lucrează în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
    b) cele din aviația civilă, pentru personalul navigant. Funcțiile personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale sînt prezentate în anexa nr. 2 la prezenta lege.
    [Art.18 al.(5), lit.b) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    Articolul 19. Datorarea contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art.4 sau a încheierii contractului de asigurare.
    (2) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii angajaţi în baza unui contract individual de muncă reprezintă 1/3 din cota de contribuţie de asigurări sociale stabilită anual pentru condiţii normale de muncă.
    (3) Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa faţă de contribuţia individuală de asigurări sociale, prevăzută la alin.(2), pînă la nivelul cotelor de contribuţie de asigurări sociale, stabilite în funcţie de condiţiile de muncă.
    (4) Asiguraţii prevăzuţi la art. 4 pct. 12), 3) și 4), precum şi cei care încheie contract de asigurare, datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor lor de muncă.
   
[Art.19 al.(4) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoana prevăzută la art.4 pct.3) lit.b) se suportă fie de asigurat şi angajatorul său, în baza prevederilor alin.(2) şi (3), fie integral de asigurat, în baza prevederilor alin.(4) al prezentului articol, conform clauzelor contractului de management.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    [Art.19 al.(6) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; al.(7) devie al.(6)]
    [Art.19 al.(6) exclus LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
(6) Prevederile alin.(1) se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.
  
  [Art.19 al.(6) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
   
(7) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţii acestora datorează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform prevederilor Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. În raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, contribuţiile de asigurări sociale se datorează conform prevederilor prezentei legi.
    [Art.19 al.(7) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
   
(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) calculează și achită lunar, pînă la data de 25 a lunii  premergătoare celei de gestiune, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, stabilită de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate pentru aceștia nu se restituie și nu se trec în contul altor impozite și taxe.
   
[Art.19 al.(8) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (9) Pentru salariații angajați după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art. 92 alin. (14) din Codul fiscal, pentru luna în care au fost angajați, calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform alin. (8) din prezentul articol se vor efectua proporțional zilelor rămase pînă la finele lunii.
   
[Art.19 al.(9) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (10) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii din veniturile de la altă activitate se calculează în modul general stabilit.
   
[Art.19 al.(10) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (11) Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin. (8) se aplică regimul de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit.
   
[Art.19 al.(11) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (12) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.19 al.(12) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 20. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă şi de angajatorul acestora se fac lunar de către angajator.
    [Art.20 al.(2) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)]
    (2) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 4 pct. 12), 3) şi 4), precum şi de cei care încheie contract de asigurare, se face lunar de către aceştia.
    [Art.20 al.(2) în redacția LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul asiguraţilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art.4 pct.4) şi art.6 se poate face şi la intervale mai mari de o lună, fără a depăşi 6 luni, cu respectarea termenelor prevăzute în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (4) Calculul şi plata contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației și angajații acestora în raport cu veniturile salariale obținute în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii se efectuează din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    Articolul 21. Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale
                         pentru asiguraţi
    (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor, o constituie:
    a) salariile individuale, realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile şi adaosurile în bani şi în natură, reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, pentru asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă;
    [Art.21 al.(1), lit.a) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    b) venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic decît o pătrime din salariul mediu lunar pe economie;
   
c) venitul persoanei care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, determinat în conformitate cu prevederile legislației.
     [Art.21 al.(1), lit.c) în redacția LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru cetăţenii Republicii Moldova trimişi în misiune permanentă în străinătate de către instituţii publice din Republica Moldova o constituie salariul mediu lunar în lei al personalului cu funcţii echivalente din instituţiile respective. Schema de echivalare a funcţiilor şi  modul de calculare a salariului mediu lunar al  acestor funcţii se aprobă de Guvern.
   
[Art.21 al.(3) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.21 al.(3) în redacţia LP252-XVI din 22.11.07,MO203-206/28.12.07 art.782]
   
[Art.21 al.(4) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.21 al.(5) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
   
(5) La determinarea bazei de calcul a prestaţiei de asigurări sociale de stat a persoanelor asigurate ce cad sub incidenţa prevederilor art.28 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal se iau în calcul datele cu privire la salariu şi la contribuţiile consemnate în declaraţiile anuale ale persoanelor asigurate prezentate organelor de asigurări sociale.
    [Art.21 al.(5) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    Articolul 22. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale
                         datorate de angajatori
    (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii şi alte recompense realizate de asiguraţii cu contract individual de muncă cu excepţia celor stipulate la alin.(2).
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (2) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale pentru asiguraţii cu  contract individual de muncă, ce întrunesc condiţiile stipulate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi  II ale Codului  fiscal, o constituie suma egală cu 2 salarii medii lunare pe economie.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP247 din 21.10.05, MO154/18.11.05 art.769]
    (3) Baza lunară de calcul la care instituţia publică trimiţătoare datorează contribuţia de asigurări sociale pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate o constituie fondul total de salarii medii lunare calculate pentru funcţiile echivalente din aparatul instituţiei publice respective în modul indicat la art.21 alin.(2).
   
(4) Baza lunară de calcul pentru care persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 datorează contribuția de asigurări sociale este constituită din venitul persoanei respective, determinat în conformitate cu prevederile legislației.
    [Art.22 al.(4) introdus prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.22 modificat prin LP427-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.18]
    Articolul 23. Sursele neincluse în baza lunară de calcul a contribuţiilor
                         de asigurări sociale
    (1) Tipurile de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii sînt prezentate în anexa nr. 3 la prezenta lege.
    [Art.23 al.(1) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Sumele exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.
    Articolul 24. Regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă prestaţii de
                          asigurări sociale
    (1) Sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale care se plătesc de angajator salariaţilor săi, potrivit prevederilor legale, în contul asigurărilor sociale se reţin din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.
    (2) Dacă sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator salariaţilor săi potrivit prevederilor legale depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă, diferenţa se recuperează din contul asigurărilor sociale de la structura teritorială a Casei Naţionale în a cărei rază se află sediul acestuia.
    (3) În cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabil este mai mare decît contribuţia datorată, suma plătită în plus se regularizează cu ocazia efectuării plăţilor ulterioare.
   
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), sumele reprezentînd prestații de asigurări sociale care se plătesc de angajator angajaţilor săi, dar a căror sursă de finanțare este bugetul asigurărilor sociale de stat, se achită de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației angajaților lor din surse proprii, fiind ulterior restituite acestora în modul stabilit de Guvern.
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    Articolul 25. Virarea contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă se reţine şi se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Art.25 al.(1) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
   
(11) Începînd cu 1 ianuarie 2009, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate conform unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.25 al.(11) introdus prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    (2) Angajatorul calculează contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat şi o virează lunar, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la angajaţii săi asiguraţi.
    Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor şi de plată
                          a contribuţiilor de asigurări sociale
    (1) Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.
    [Art.26 al.(1) în redacţia LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
   
(2) Termenele de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sînt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    [Art.26 al.(2) în redacţia LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    [Art.26 în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.26 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
    [Art.27 exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 28. Stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuţiei
                          de asigurări sociale
    (1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele stabilite atrage după sine majorări calculate pentru fiecare zi de întîrziere, pînă la data plăţii sumei datorate, inclusiv.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (2) Cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP252-XVI din 22.11.07,MO203-206/28.12.07 art.782]
    (3) Sumele reprezentînd majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională.
    [Art.28 al.(4) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.28 al.(4) în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art. 133]
    [Art.28 al.(5) exclus prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art. 28 al.(6)- (7) excluse prin LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    [Art.29 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 30. Aplicarea măsurilor de executare silită
    (1) În cazul neplăţii, în termenele stabilite la art. 26, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Serviciul Fiscal de Stat procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (2) În sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:
    a) obligaţie fiscală - contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;
    b) contribuabil - persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) restanţă - suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen.
    (3) Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală, utilizate în scopul stingerii obligaţiei fiscale, ajustate, după caz, la prevederile alin.(2), au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilite de legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   
[Art.30 al.(4) modificat prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    (5) Contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în  modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală.
   
[Art.30 al.(5) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.30 în redacţia LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
    Articolul 31. Achitarea sumelor datorate în cazul reorganizării, lichidării
                         sau falimentului angajatorului
    În cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.
    Articolul 32. Neacordarea de drepturi în caz de neplată a contribuţiei
                          de asigurări sociale
    Neplata în termenele stabilite a contribuţiei de asigurări sociale de către asiguraţii cu declaraţie de asigurare sau cu contract de asigurare atrage după sine decăderea din drepturile la prestaţii pînă la achitarea contribuţiilor restante şi a majorărilor de  întîrziere aferente.
    Articolul 33. Depunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de
                          asigurare
    Asiguraţii care fac dovadă că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie potrivit art.4 pct.3) şi 4) trebuie să depună la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, un formular-tip de retragere a declaraţiei de asigurare.
    [Art.33 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 34. Rezilierea contractului de asigurare
    (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat din iniţiativa ambelor părţi, conform clauzelor lui.
    (2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
    (3) Calitatea  de asigurat se redobîndeşte după încheierea unui  nou contract de asigurare.
    (4) După redobîndirea calităţii de asigurat, dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decît pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare prevăzut de lege pentru aceste prestaţii.
    Articolul 35. Colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale
    (1) Colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestuia şi în modul stabilit de legislaţia fiscală.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
   
(2) Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se face prin structurile teritoriale ale Casei Naţionale, pe baza codului personal de asigurări sociale.
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    (3) Păstrarea şi evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, le efectuează Casa Naţională şi structurile sale teritoriale.
    (4) Sumele datorate sub orice formă Casei Naţionale se vor urmări, ca şi veniturile statului, prin Serviciul Fiscal de Stat şi prin intermediul judecătoriilor.
   
[Art.35 al.(4) modificat prin LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
    Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare
    Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii, în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat, atît de asigurat, cît şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situaţiile prevăzute la art.4 pct.3)-5), şi prin împărţirea sumei obţinute la 12.
    [Art.36 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
   
Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
    În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare perioadele necontributive menționate la art. 5 alin. (2) al Legii privind sistemul public de pensii.
    [Art.37 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.37 modificat prin LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399]
    [Art.37 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 38. Certificarea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se certifică gratuit, anual, prin eliberarea unui extras de cont de către Casa Naţională, prin structura sa teritorială, la solicitarea persoanei asigurate.
   
[Art.38 al.(1) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    (2) Extrasul de cont se eliberează şi la cererea repetată a asiguratului, contra plată, oricînd în timpul anului.
   
[Art.38 al.(2) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
Capitolul IV
PENSIILE
    [Art.39 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.39 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 40. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor
    Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor se reglementează prin lege.
Capitolul V
ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigurări sociale
    Asiguraţii din sistemul public au dreptul, în afară de pensie, la:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
   
[Art.41 lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) prestaţii  pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi  recuperarea capacităţii de muncă;
    c) indemnizaţie de maternitate;
   
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
    [Art.41 lit.d) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    e) ajutor de şomaj;
    f) ajutor de deces.
    [Art.41 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 42. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi
                          de asigurări sociale
    Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi de asigurări sociale se reglementează prin lege.
Capitolul VI
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 43. Locul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în sistemul public
                         de asigurări sociale
    (1) Casa Naţională administrează sistemul public de asigurări sociale şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    [Art.43 al.(1) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Sediul Casei Naţionale este în municipiul Chişinău.
  
  [Art.44 abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art. 44 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
    [Art.44 modificat prin LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.44 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 45. Organizarea administrativă
    (1) Casa Naţională este condusă de un director general, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern.
   
[Art.45 al.(1) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Directorul general al Casei Naționale este administratorul de buget.
    [Art.45 al.(2) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (21)
Directorul general al Casei Naţionale este persoană cu funcție de demnitate publică.
   
[Art.45 al.(21) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.45 al.(21) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
(22) Nu poate fi desemnată în funcția de președinte al Casei Naționale persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
     [Art.45 al.(22) introdus prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (3) Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de către Guvern.
    [Art.45 al.(3) modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    [Art.45 al.(3) modificat prin LP528 din18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (4) Consiliul de Administraţie este format din reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie de către instituţiile şi organizaţiile respective pe principiu de proporţionalitate.
    (5) Deciziile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea de voturi ai  membrilor lui. În cazul parităţii de voturi, cel al preşedintelui consiliului este decisiv.
    Articolul 46. Organizarea Casei Naţionale
    (1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.
    (2) În funcţie de numărul și de structura categoriilor de asigurați și beneficiari de prestații sociale, precum şi de complexitatea activităţii la nivel teritorial, se constituie case teritoriale. Numărul caselor teritoriale se stabileşte în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale.
   
[Art.46 în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    Articolul 47. Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale sistemului public
    (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public sînt parte componentă a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.47 al.(1) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Aceste cheltuieli se stabilesc în proporţie de pînă la 5% anual raportate la cheltuielile anuale totale, prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Redacția art.47 exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.47 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; în vigoare 01.01.08]
    Articolul 48. Salariul şi alte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale
    Cuantumul salariului de bază pentru directorul general al Casei Naţionale, al salariilor de bază şi al celorlalte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale şi ai structurilor ei teritoriale precum şi cuantumul indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, se stabilesc de legislaţie.
   
[Art.48 modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.48 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Casa Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) exercită îndrumarea şi controlul privind aplicarea dispoziţiilor legale de către structurile sale teritoriale;
   
[Art.49 al.(1), lit.a) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.49 lit.a) modificată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    a1) oferă îndrumare în aplicarea dispoziţiilor legale de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege;
    [Art.49 lit.a1) introdusă prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.49 al.(1), lit.b) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.49 al.(1), lit.c) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.49 al.(1), lit.d) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    e) virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    [Art.49 lit.e) modificată prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    [Art.49 lit.f) abrogată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.49 lit. f) în redacţia LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    h) ia măsuri pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
    i) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    j) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional pe baza codului personal de asigurări sociale;
    k) certifică anual stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat;
    [Art.49 lit.k1) abrogată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.49 lit.k1) introdusă prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.49 lit.l) exclusă prin LP307 din 01.12.05, MO172/23.12.05 art.843; lit.m)-s) devin l)-r)]
    l) furnizează date pentru reactualizarea cuantumului prestaţiilor în sistemul public în timpul execuţiei bugetare;
    m) asigură aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Republica Moldova este parte;
    n) dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări;
    o) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;
    p) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă;
    q) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în litigiile în care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
    r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
   
(2) În domeniul finanțelor publice, Casa Națională își exercită atribuțiile și responsabilitățile conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.49 al.(2) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 24.08.18]
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 50. Răspunderea juridică
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.50 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.51 exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Capitolul VIII 
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul 52. Examinarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată
    (1) Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor judeca potrivit legii în a cărei bază a fost stabilit dreptul.
    (2) Pînă la înfiinţarea completelor de judecată specializate în domeniul asigurărilor sociale, cererile privind raporturile de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi se fac la instanţele de judecată competente spre a le soluţiona conform legislaţiei anterioare.
    Articolul 53. Înfiinţarea Casei Naţionale
    La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se înfiinţează Casa Naţională.
    Articolul 54. Numirea preşedintelui, constituirea Consiliului de Administraţie
                         şi aprobarea statutului Casei Naţionale
    (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Guvernul va numi preşedintele Casei Naţionale.
    (2) În termen de 30 de zile de la  numirea  preşedintelui Casei Naţionale, se constituie Consiliul de Administraţie şi se aprobă statutul Casei Naţionale.
    Articolul 55. Preluarea activităţilor şi a patrimoniului
    (1) În termen de 2 luni de la data adoptării statutului său, Casa Naţională preia:
    a) activităţile corespunzătoare de la Fondul Social, Departamentul pentru Pensii şi Asistenţă Socială, de la Centrul de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor, de la organele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi activităţile de la consiliile de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    [Art.55 al.(1), lit.a) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    b) în administrare dotările, clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate publică, utilizate sau aflate în administrarea structurilor prevăzute la lit.a), conform listei aprobate de Guvern.
    (2) De la data constituirii Consiliului de Administraţie şi pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională:
    a) organizează Casa de Asigurări Sociale a municipiului Chişinău, precum şi alte structuri teritoriale;
    b) preia de la Fondul Social, pe bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuielilor de personal, în raport cu numărul personalului preluat, care se aplică pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Personalul care va fi preluat de Casa  Naţională şi de structurile sale teritoriale se consideră transferat de la instituţiile enumerate la alin.(1) lit.a).
    (4) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia Casei Naţionale localurile necesare funcţionării structurilor ei teritoriale, organizate conform prezentei legi.
    (5) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională stabileşte codul personal de asigurări sociale şi modalităţile de atribuire a acestuia.
    (6) Forma şi conţinutul declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, al declaraţiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi al celorlalte  documente necesare evidenţei drepturilor  şi obligaţiilor de asigurări sociale, se stabilesc de Casa Naţională.
    (7) Pînă la data  intrării  în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională comunică conturile în care se virează sumele privind contribuţia de asigurări sociale.
    (8) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională preia, pe bază de protocol şi conform bilanţului contabil, disponibilităţile băneşti, precum şi creanţele şi alte datorii ale sistemelor de asigurări sociale integrate sistemului public.
    (9) La data intrării  în vigoare a prezentei legi, contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii cu contract  individual de muncă din sistemul public nu va diminua venitul acestora.
    (10) Menţinerea veniturilor asiguraţilor cu contract individual de muncă din sistemul public se realizează prin majorarea salariilor corespunzător cotei de contribuţie de asigurări sociale suportată în plus de către aceştia conform prezentei legi.
    (11) Pentru asiguraţii care realizează venituri salariale lunare mai mari decît plafonul stabilit de 3 salarii medii lunare pe economie, majorarea prevăzută la alin.(10) se aplică la acest plafon.
    (12) Suma reprezentînd contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asigurat nu se cuprinde în cîştigul salarial, în funcţie de care se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia individuală la fondul ajutorului de şomaj.
    [Art.55 al.(12) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul IX 
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 56. Recuperarea sumelor încasate necuvenit
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv pensiile, se recuperează de la beneficiari, persoane terțe în termenul de prescripţie de 3 ani.
   
[Art.56 al.(1) modificat prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    (2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale altele decît pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin.(1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de către instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj.
    (3) Structurile teritoriale ale Casei Naţionale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin.(2).
    (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul structurilor teritoriale ale Casei Naţionale se recuperează de la beneficiari, persoane terțe în baza deciziei structurii respective, care constituie titlu executoriu.
   
[Art.56 al.(4) modificat prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
    (5) Sumele plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c), a declarațiilor corectate se recuperează de la angajator.
    [Art.56 al.(5) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 57. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2000, cu excepţia art.12 alin.(2), (3) şi (4), care vor fi puse în aplicare după achitarea tuturor datoriilor faţă de pensionari şi faţă de alţi beneficiari de prestaţii de asigurări sociale ce se acordă prin sistemul public.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi altor legi;
    - va pune în concordanţă cu prezenta lege actele sale normative;
    b) pe parcursul anului 2000, va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.
    (3) Angajatorii persoane fizice şi juridice sînt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare atribuirii codului personal de asigurări sociale, ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de Casa Naţională.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din  24 octombrie 1997.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 8 iulie 1999.
    Nr. 489-XIV.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]
Anexa nr. 2

LISTA
funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii
de muncă se încadrează în condiţii speciale
    1. Personalul navigant:
    a) membrii echipajelor aeronavelor şi ale altor aparate de zbor;
    b) piloţii instructori;
    c) piloţii comandanţi de zbor: conducătorii (locţiitorii lor), inspectorii şi alţi specialişti în serviciul de zbor (activitatea de zbor) ai ministerelor, ai altor autorităţi administrative centrale, ai direcţiilor, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor, care posedă certificat de pilot în vigoare şi participă la zboruri în componenţa echipajului aeronavei sau al altui aparat de zbor;
    d) paraşutiştii de toate profilurile, salvatorii, precum şi pompierii din detaşamentele de desant de toate profilurile, instructorii din serviciul de pompieri avia, conducătorii subunităţilor de paraşutişti (paraşutişti salvatori, paraşutişti căutători-salvatori), lucrătorii încadraţi şi neîncadraţi în schemă din grupurile de desant-paraşutare, care efectuează salturi cu paraşuta sau coborîri (urcări) cu instalaţii speciale de coborîre (urcare) din elicoptere aflate în regim de zbor la o înălţime de cel puţin 10 metri;
    e) însoţitorii de bord.
    2. Personalul care efectuează dirijarea traficului aerian.
    3. Personalul tehnic aeronautic:
    a) tehnicienii (mecanicii, motoriştii) de aviaţie de toate profilurile;
    b) maiştrii de toate profilurile;
    c) inginerii de toate profilurile;
    d) şefii de secţii, schimburi, sectoare, servicii, grupuri de deservire tehnică a aeronavelor şi a altor aparate de zbor.
   
[Anexa nr.2 introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]

Anexa nr. 3

Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
    Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorie de 6% din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator angajatului) nu se calculează din următoarele drepturi şi venituri:
    1) ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, din Fondul de susţinere a populaţiei;
    2) cheltuielile pentru transportul, hrana angajaţilor şi studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate şi organizate de către angajator în modul stabilit de către Guvern;
    3) sumele compensatorii (cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere;
    4) indemnizaţiile plătite conform art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local;
    5) sumele de compensare a salariului neachitat în termenul stabilit, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr. 535/2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia;
    6) sumele primite de către angajaţii cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de către donatorii externi, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
    7) sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările benevole;
    8) indemnizaţia de eliberare din serviciu în mărimile indicate la art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 şi la art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, plătită conform legislaţiei;
    9) indemnizaţia acordată militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor de securitate a statului şi ai Centrului Naţional Anticorupţie la eliberarea din serviciu în conformitate cu art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, art. 47 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, art. 49 alin. (2) şi art. 67 alin. (3), (4) şi (8) din Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, art. 55 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, art. 54 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, art. 51 din Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, art. 39 din Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 93/2007 şi art. 35 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
    10) indemnizaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi la art. 21 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    11) sumele pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie şi pentru alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii;
    12) sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de către angajaţi sau de către foştii angajaţi la locul de muncă de bază, precum şi sumele ce constituie valoarea premiilor în obiecte şi sumele recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii;
    13) bursele elevilor, studenţilor şi ale persoanelor care urmează studii postuniversitare, înscrise pentru studiile la zi, stabilite conform legislaţiei, precum şi bursele de merit, de studii şi sociale, aşa cum sînt definite de legislaţie, acordate persoanelor care urmează studii postuniversitare;
    14) sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, din şcolile de meserii, şcolile medii de cultură generală şi din colegii pentru lucrările executate de ei;
    15) sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate;
    16) retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere;
    17) indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional;
    18) indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 321/1998 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară;
    19) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;
    20) toate tipurile de prestaţii sociale plătite beneficiarilor de la bugetele componente ale bugetului public naţional;
    21) veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare);
    22) cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor;
    23) cîştigurile la loteriile desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de către Guvern;
    24) plăţile compensatorii pentru donarea de sînge conform Hotărîrii Guvernului nr. 1240/2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi componente sangvine şi alimentaţia lor;
    25) sumele primite de către persoanele fizice asigurate sub formă de granturi/ajutoare financiare cu titlu gratuit, acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici;
    26) sumele plătite pentru dreptul de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii;
    27) sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri;
    28) ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia;
    29) compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 şi art. 134 alin. (5) şi (6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014;
    30) indemnizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordată conform art. 18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008;
    31) sumele de compensare a pagubelor suportate de angajaţi în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în temeiul Legii nr. 278/1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu;
    32) ajutorul financiar, premiile şi indemnizaţiile obţinute de către sportivi, antrenori şi tehnicieni de la Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova, federaţiile şi asociaţiile sportive naţionale şi internaţionale, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în vederea pregătirii şi participării la Jocurile Olimpice şi la competiţiile internaţionale oficiale;
    33) Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor, în mărimile stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale;
    34) recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru participarea la sondajele selective efectuate de către organele de statistică;
    35) compensaţiile sau despăgubirile pentru daunele materiale şi pagubele morale, cu excepţia despăgubirii achitate sub formă de salariu pentru absența forţată de la muncă;
    36) sumele obţinute de către deţinătorii patentei de întreprinzător în urma executării de lucrări sau prestării de servicii aferente genului de activitate incluse în patenta de întreprinzător;
    37) drepturile băneşti aferente restituirii cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, de securitate a statului şi de ordine publică, plătite din bugetul de stat, şi anume:
    a) solda militarilor în termen, a elevilor şi a cursanţilor (studenţilor) instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială, în mărimile stabilite de către Guvern;
    b) diurnele plătite conform actelor normative în vigoare;
    c) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată militarilor încadraţi în serviciul militar pe bază de contract, imediat după încheierea serviciului în termen şi numirea în funcţie;
    d) indemnizaţia de transfer, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în caz de transfer la un alt loc permanent de îndeplinire a serviciului militar care necesită mutarea într-o altă localitate;
    e) compensaţia bănească, echivalentă normelor de asigurare cu raţie alimentară şi echipament, în mărimea stabilită de către Guvern;
    f) compensaţia bănească pentru închirierea spaţiului locativ;
    g) compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia unui spaţiu locativ;
    h) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de către Guvern, plătită absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială;
    i) indemnizaţia lunară, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată rezerviştilor, militarilor în rezervă chemaţi la cantonamente şi cetăţenilor încorporaţi pentru pregătirea militară obligatorie;
    j) indemnizaţia lunară corespunzătoare categoriei de salarizare pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al instituţiilor penitenciare din municipiul Bender, precum şi pentru colaboratorii detaşaţi la aceste instituţii;
    38) compensaţia bănească acordată din bugetul de stat persoanelor beneficiari ai Programului de stat „Prima casă” în modul stabilit de către Guvern;
    39) cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă;
    40) compensațiile bănești anuale acordate personalului didactic din învățămîntul general public conform modului stabilit de către Guvern.
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP211 din 18.10.18, MO448-460/07.12.18; în vigoare 01.01.19]