LO1244/2000
ID intern unic:  311797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1244
din  28.09.2000
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice,
la Acordul asupra conservării păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice
şi la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa
Publicat : 26.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 133     Promulgat : 19.10.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la:
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, întocmită la Bonn la 23 iunie 1979;
Acordul asupra conservării păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, încheiat la Haga la 16 iunie 1995;
Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, încheiat la Londra la 4 decembrie 1991.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 28 septembrie 2000.
Nr. 1244-XIV.