LPM1246/2000
ID intern unic:  311798
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1246
din  28.09.2000
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional
cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)
Publicat : 26.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 133-136     art Nr : 949

      
MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), întocmită la Washington la 3 martie 1973.
Art.2. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului se desemnează, în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1 lit.a) din convenţie, în calitate de organ de gestiune.
    
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art.3. - Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Naţional de Ecologie se desemnează, în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1 lit.b) din convenţie, în calitate de autorităţi ştiinţifice.
Art.4. - Ministerul Afacerilor Externe va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV

Chişinău, 28 septembrie 2000.
Nr. 1246-XIV.