LPA563/1995
ID intern unic:  311902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 563
din  22.07.1995
pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi privind unele măsuri
legate de formarea Găgăuziei
Publicat : 31.08.1995 în Monitorul Oficial Nr. 048     Promulgat : 11.08.1995
Abrogat prin L191/12.11.98, MO116/30.12.98
     Parlamentul adoptă prezenta lege.
     Art. I. - Legea   nr.  306-XIII  din  7  decembrie  1994   privind organizarea  administrativ-teritorială a Republicii Moldova  (Monitorul Oficial  al  Republicii  Moldova,  1995, nr. 3-4, art.  40;  Legea  nr. 519-XIII  din  7  iulie 1995) se modifică şi se  completează  după  cum urmează:
    1. În articolul  1  textul  "cu articolul 110 al  Constituţiei"  se substituie cu textul "cu articolele 110 şi 111 ale Constituţiei".
    2. În articolul    3    alineatul   (1)   după   textul    "unităţi administrativ teritoriale:   "  urmează  textul  "unităţi   teritoriale autonome cu statut special,".
    3. Articolul  9  se  completează  în final cu un  nou  alineat,  cu următorul cuprins:
    "(4) Unitatea  teritorială autonomă cu statut special reprezintă  o unitate  administrativ  - teritorială, alcătuită din  localităţi  unite prin relaţii economice şi social-culturale, creată în scopul menţinerii identităţii naţionale, prosperării limbii şi culturii naţionale."
    4. În articolul  11  propoziţia  întîi în final se  completează  cu textul  "; localităţile din componenţa unităţilor teritoriale  autonome cu statut special sînt prevăzute în anexa nr. 4."
    5. Din anexa nr. 1 se exclud cuvintele "10. Ceadîr-Lunga Ceadîr-Lunga";
    "12. Comrat Comrat"
şi respectiv se schimbă numerotarea.
    6. Din anexa nr. 3:
    se exclud compartimentele   "Raionul   Ceadîr-Lunga"  şi   "Raionul Comrat";
    în compartimentul "Raionul Basarabeasca":
    - cifrele "10" şi "13" se înlocuiesc respectiv cu cifrele "7" şi "10";
    - se exclud cuvintele
    "Avdarma        Avdarma"
    "Chiriet-Lunga  Chiriet-Lunga"
    "Cioc-Maidan    Cioc-Maidan";
     în compartimentul "Raionul Cahul":
     - cifrele "22"  şi "33" se înlocuiesc respectiv cu cifrele "24" şi "35";
     - după cuvintele  "Burlacu    Burlacu Spicoasa" se introduc cuvintele    
   "Chioselia Mare Chioselia Mare";
     - după cuvintele     "Cucoara        Cucoara Chircani" se introduc cuvintele "Frumuşica      Frumuşica";
     în compartimentul "Raionul Cantemir":
     - cifrele "27"  şi "49" se înlocuiesc respectiv cu cifrele "29" şi "53";
     - după cuvintele "Chioselia     Chioselia Ţărăncuţa" se introduc cuvintele "Cîietu        Cîietu Dimitrova";
     - după cuvintele "Rumeanţev     Rumeanţev Constantineşti" se introduc cuvintele "Sadîc         Sadîc Taraclia";
     în compartimentul "Raionul Leova":
     - cifrele "21"  şi "35" se înlocuiesc respectiv cu cifrele "22" şi "36";
     - după cuvintele "Beştemac       Beştemac Piteşti" se introduc cuvintele  "Borogani     Borogani";
    în compartimentul "Raionul Taraclia":
     - cifra "27" se înlocuieşte cu cifra "26";
     - se exclud cuvintele "Carbalia     Carbalia";
     - cuvintele   "Copceac      Copceac" se înlocuiesc cu cuvintele "Corten       Corten";
     - cuvintele   "Svetlîi      Svetlîi Alexeevca" se înlocuiesc cu cuvintele "Tvardiţa     Tvardiţa Valea Perjei  Valea Perjei";
     - cuvintele "Dermengi"  şi  "Cortenul  Nou"  se  trec  în  finalul secţiunii   "Localităţile  din  componenţa  lor",  fiind  separate   de celelalte localităţi cu o linie dreaptă;
     în compartimentul "Raionul Vulcăneşti":
     - se exclud cuvîntul şi cifra "Oraşe         1";
     - cifrele "14"  şi "18" se înlocuiesc respectiv cu cifrele "12" şi "15";
     - se  exclud cuvintele "Oraşe Vulcăneşti";
    "Cişmichioi     Cişmichioi";
    "Etulia Etulia  Etulia Nouă".
     6. Legea se completează cu anexa nr. 4, cu următorul cuprins:
"Anexa nr. 4
la Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a
Republicii Moldova
Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia
(Gagauz Yeri)
       Oraşe                              3
     Sate (comune)                     23
     Localităţi din componenţa lor     27
Oraşe
Comrat
Ceadîr-Lunga
Vulcăneşti
Sate (comune)          Localităţile din componenţa lor
Avdarma                   Avdarma
Baurci                      Baurci
Beşalma                     Beşalma
Beşghioz                    Beşghioz
Bugeac                      Bugeac
Carbalia                    Carbalia
Cazaclia                    Cazaclia
Chioselia Rusă            Chioselia Rusă
Chiriet-Lunga             Chiriet-Lunga
Chirsova                    Chirsova
Cioc-Maidan               Cioc-Maidan
Cişmichioi                  Cişmichioi
Congaz                      Congaz
Congazcic                 Congazcicul de Jos
                            Congazcicul de Sus
                            Duduleşti
Copceac                   Copceac
Cotovscoe                 Cotovscoe
Dezghingea                Dezghingea
Etulia                      Etulia
                            Etulia Nouă
Ferapontievca             Ferapontievca
Gaidar                      Gaidar
Joltai                      Joltai
Svetlîi                     Svetlîi
                            Alexeevca
Tomai                       Tomai."
     Art. II. - În  raioanele în componenţa cărora se transferă  satele (comunele)  din raioanele Basarabeasca, Ceadîr-Lunga, Comrat,  Taraclia şi Vulcăneşti consiliile locale funcţionează în componenţa aleasă la 16 aprilie   1995,  fără  antrenarea  consilierilor  aleşi  în  consiliile raioanelor incluse în Găgăuzia.
     Consiliile raionale  Ceadîr  -  Lunga şi Comrat  şi  organele  lor executive vor fi desfiinţate după încheierea transferării localităţilor în raioanele respective.
     Art. III. - Guvernul,  după formarea autorităţilor  administraţiei publice  ale  Găgăuziei, în termen de şase luni, va  constitui  comisii speciale  din  reprezentanţii organelor interesate şi va  transfera  în raioanele  respective  localităţile  care nu au  intrat  în  componenţa Găgăuziei.
     Comisia care  va fi creată în acest scop în raionul Vulcăneşti  va determina  cota-parte  a patrimoniului care se va  transmite  raionului nominalizat şi cota-parte care se va transmite oraşului Vulcăneşti.
     Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                              Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 22 iulie 1995.
    Nr. 563-XIII.