LPO1080/2002
ID intern unic:  311946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1080
din  24.05.2002
pentru ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul
acţiunilor active asupra proceselor meteorologice şi altor
procese geofizice
Publicat : 13.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 75     art Nr : 635
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Acordul privind colaborarea în domeniul acţiunilor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice, semnat la Moscova la 16 martie 2001.
Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al C.S.I. ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 24 mai 2002.
    Nr. 1080-XV.