LPM121/2001
ID intern unic:  312744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  03.05.2001
cu privire la protecţia socială suplimentară
 a unor categorii de populaţie
Publicat : 08.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 51     art Nr : 280
    LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302
    LP109 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.298
    LP99 -XVI din 13.04.07, MO60-63/04.05.07 art.287
    LP427-XVI din 27.12.06, MO10-13/26.01.07 art.21
    LP242-XVI din 20.10.05, MO154-156/18.11.05 art.765
    LP428-XV din 24.12.04, MO104-106/05.08.05 art.492
    LP140-XV din 06.05.04, MO88-90/04.06.04 art.457
    LP234-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.515;  în vigoare  01.01.04
    LP221-XV din 30.05.03, MO121/17.06.03 art.485; în vigoare 01.07.03
    LP219-XV din 30.05.03, MO121/17.06.03 art.483; în vigoare 01.01.04

    Titlul în redacţia LP109 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.298

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte modul de acordare a protecţiei sociale suplimentare unor categorii de populaţie cetățeni ai Republicii Moldova.
   
[Preambulul modificat prin LP146 din 19.07.18, MO295-308/10.08.18 art.454; în vigoare 01.09.18]
    [Preambulul modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Art.1. - Se stabileşte, începînd cu 1 mai 2001, o alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale, şi familiilor lor. Categoriilor de persoane menţionate la art. 2 pct. 3), 5), 7) şi 8) alocaţia lunară de stat se stabileşte indiferent de faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.
    [Art.1 modificat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.1 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Art.2. - (1) Cuantumul alocaţiei lunare de stat se stabileşte în funcţie de categoria beneficiarilor, după cum urmează:
    1) invalizilor din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror dezabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial:
    cu dizabilităţi severe – 1000 de lei;
    cu dizabilităţi accentuate – 850 de lei;
    cu dizabilităţi medii – 775 de lei;
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.2 pct.1) în redacția LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 01.01.16]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP109 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.298]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP221 din 30.05.03, MO121/17.06.03 art.485]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP219 din 30.05.03, MO121/17.06.03 art.483; în vigoare 01.01.04]

    11) invalizilor din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ori este cauzată de afecţiuni legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special, persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:
    de gradul I – 700 de lei;
    de gradul II – 550 de lei;
    de gradul III – 475 de lei;
    [Art.2 pct.11) introdus prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 01.01.16]
    2) participanţilor la cel de-al doilea război mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944) din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al doilea război mondial în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice- 700 de lei;
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 01.01.16]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP99 -XVI din 13.04.07, MO60-63/04.05.07 art.287]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP427-XVI din 27.12.06, MO10-13/26.01.07 art.21]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP428 din 24.12.04, MO104-106/05.08.05 art.492]
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP234 din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.515; în vigoare 01.01.04]
    3) soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate - 250 de lei;
   
[Art.2 pct.3) modificat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
    [Art.2 pct.3) în redacţia LP109 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.298]
   
[Art.2 pct.3) modificat prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]
    4) copiilor participanţilor la ce-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate,copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, - 250 de lei pentru fiecare;
   
[Art.2 pct.4) modificat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
   
[Art.2 pct.4) modificat prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]
    5) unuia dintre părinţii participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi - 500 de lei; în cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale.
   
[Art.2 pct.5) modificat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP187 din 10.10.13, MO243-247/01.11.13 art.689]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP109 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.298]
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP428 din 24.12.04, MO104-106/05.08.05 art.492]
    [Art.2 pct5) modificat prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]
   6) persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial - 175 de lei;
    [Art.2 pct.6) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.2 pct.6) modificat prin LP114 -XVI din 04.05.07, MO64-66/11.05.07 art.302]
    [Art.2 pct.6) exclus prin LP234 din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.515 pct.7-8 devin 6; în vigoare 01.01.04]
    7) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora – 100 de lei;
     [Art.2 pct.7) introdus prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    8) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului administrației penitenciare, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului administrației penitenciare şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova – 100 de lei.
    [Art.2 pct.8) introdus prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    9) victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 500 de lei.
    [Art.2 pct.9) modificat prin LP146 din 19.07.18, MO295-308/10.08.18 art.454; în vigoare 01.09.18]
    [Art.2 pct.9) introdus prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(2) Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari de alocații lunare de stat li se stabilește o singură alocație, la alegere.
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP146 din 19.07.18, MO295-308/10.08.18 art.454, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.09.18]
    Art. 3. – Alocaţiile lunare de stat, prevăzute de prezenta lege, se stabilesc și se plătesc de către organele de asigurări sociale de stat.
    [Art.3 în redacția LP146 din 19.07.18, MO295-308/10.08.18 art.454, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.09.18]
    [Art.3 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Art.31. - Modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat prevăzute de prezenta lege se stabileşte de către Guvern.
    [Art.31 introdus prin LP242 din 20.10.05, MO154/18.11.05 art.765]
    Art. 4. - Cheltuielile legate de stabilirea şi plata alocaţiilor lunare de stat, prevăzute de prezenta lege, se suportă din mijloacele bugetului de stat.
    Art. 5. - În scopul asigurării executării prezentei legi, Guvernul, în termen de 10 zile, va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii bugetului pe anul 2001.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 3 mai 2001.
    Nr. 121-XV.