LPM1295/2002
ID intern unic:  312754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1295
din  25.07.2002
privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business"
Publicat : 05.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 113-114     art Nr : 898
LP135-XV din 06.05.04, MO83/28.05.04 art.437Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Pe teritoriul subordonat municipiului Ungheni se înfiinţează Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (denumită în continuare zonă liberă) pe un termen de 42 de ani.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP14-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.125]
(2) Pentru crearea și funcționarea zonei libere, în folosința Administrației acesteia se transmit:
    a) un teren cu suprafața de 25,02 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201104459, 9201104550, 9201104318, 9201104198, 9201104300, 9201104518, 9201104495, 9201104499, 92011040322, 9201104553, 9201104516, 9201104237, 9201104534, 9201104321, amplasate în municipiul Ungheni;
    b) un teren cu suprafața de 4,64 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201105075, 9201105018, amplasate pe strada Națională nr. 115, municipiul Ungheni, și cu numărul cadastral 9201105020, amplasat pe strada Națională nr. 82, municipiul Ungheni;
    c) un teren cu suprafața de 0,73 ha, cu numărul cadastral 9201105003, amplasat pe strada Industrială nr. 5, municipiul Ungheni;
    d) un teren cu suprafața de 11,73 ha, cu numărul cadastral 9277000011, amplasat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni;
    e) un teren cu suprafața de 19,1803 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201105135, 9201105136, 9201105148, 9201105010, amplasate pe strada Ghenadie Cristiuc nr. 1, municipiul Ungheni;
    f) un teren cu suprafața de 32,2695 ha, cu numărul cadastral 25442010170, amplasat în extravilanul comunei Tuzara, raionul Călărași;
    g) două terenuri: cu suprafața de 23,7083 ha, cu numărul cadastral 6001305036, amplasat în extravilanul orașului Nisporeni, și cu suprafața de 2,4070 ha, cu numărul cadastral 6001203168, amplasat pe strada Toma Ciorbă, orașul Nisporeni;
    h) două terenuri: cu suprafața de 1,4372 ha, cu numărul cadastral 5301404383, și cu suprafața de 0,5527 ha, cu numărul cadastral 5301404382, amplasate pe strada Chișinăului nr. 27A, municipiul Hîncești;
    i) trei terenuri: cu suprafața de 7,6 ha, cu numărul cadastral 7801116361, cu suprafața de 10 ha, cu numărul cadastral 7801116362, amplasate în extravilanul municipiului Soroca, și cu suprafața de 3,02 ha, cu numărul cadastral 7801121281, amplasat pe strada Cosăuțului nr. 41, municipiul Soroca;
    j) un teren cu suprafața de 2, 87 ha, cu numărul cadastral 9277210001, amplasat în comuna Zagarancea, raionul Ungheni.
    [Art.1 al.(2), lit.j) introdusă prin LP320 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.806; în vigoare 14.01.19]
    [Art.1 al.(2) în redacția 6.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP14-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.125]
(3) Hotarele şi configuraţia zonei libere sînt determinate în planurile cadastrale, elaborate în conformitate cu legislaţia cadastrală şi cu prezenta lege, ale acestor teritorii.
(4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere în calitate de beneficiar funciar sînt reglementate de legislaţia funciară.
     [Art.1 al.(2) modificat prin L135-XV din 06.05.04, MO83/28.05.04 art.437]
Articolul 2. Administrarea zonei libere
(1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit în continuare Administraţie, care desfăşoară activitate pe principii de autofinanţare.
(2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business", aprobat de Guvern.
Articolul 3. Activitatea în zona liberă
Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite de Legea cu privire la zonele economice libere.
Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
(1) Zona liberă încetează să activeze la expirarea termenului de funcţionare.
(2) După încetarea activităţii zonei libere, foştii rezidenţi persoane fizice şi juridice pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv.
Articolul 5. Garanţiile în cazul modificării legislaţiei
În cazul adoptării unor acte legislative care ar conduce la înrăutăţirea condiţiilor de activitate ale rezidenţilor zonei libere ce ţin de regimul vamal şi de cel fiscal, prevăzute în Legea cu privire la zonele economice libere, rezidenţii sînt în drept, în decursul a 10 ani de la data intrării în vigoare a unor astfel de acte legislative să se călăuzească de prevederile Legii cu privire la zonele economice libere, în vigoare la data înregistrării lor în zona liberă.
Articolul 6. Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Întreprinderile pe a căror bază se înfiinţează zona liberă sînt obligate să se înregistreze, în termen de o lună, în calitate de rezidenţi.
(2) Guvernul, în termen de 30 de zile:
va numi administratorul principal al zonei libere;
va aproba Regulamentul Zonei Economice Libere "Ungheni-Business".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 iulie 2002.
    Nr. 1295-XV.