LPM13/2004
ID intern unic:  312756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 13-XV
din  06.02.2004
pentru ratificarea Protocolului de amendare a
Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
Publicat : 27.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 035     art Nr : 192     Promulgat : 18.02.2004
MODIFICAT
LP390-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. -  Se ratifică Protocolul de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, semnat la Strasbourg la 15 mai 2003, cu următoarele declaraţii:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii  teritoriale a Republicii  Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova."
"În conformitate cu prevederile articolului 18 alineatul (2)  al Constituţiei  Republicii  Moldova, cetăţenii  Republicii Moldova nu pot fi  extrădaţi."
[Art.1 în redacţia LP-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1005]
[Art.1 în redacţia LP-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1005]
Art. 1. - Se ratifică Protocolul de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, semnat la Strasbourg la 15 mai 2003, cu următoarele declaraţie şi rezervă:
"În conformitate cu articolul 15 al Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova."
"În conformitate cu articolul 16 al Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a refuza extrădarea în legătură cu orice infracţiune enumerată la articolul 1 al convenţiei, care, conform legislaţiei Republicii Moldova, este considerată infracţiune politică, infracţiune conexă la o infracţiune politică sau infracţiune inspirată de scopuri politice."
Art. 2. - În temeiul articolului 6 al protocolului, funcţia de informare a Comitetului European pentru Problemele Criminale referitor la aplicarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului se atribuie Procuraturii Generale.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura perfectarea instrumentului de ratificare şi remiterea lui depozitarului.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 6 februarie 2004.
Nr. 13-XV.