LPM531/2003
ID intern unic:  312843
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 531
din  18.12.2003
privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire
a Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 60
MODIFICAT
LP208-XVI din 29.07.05, MO107-109/12.08.05 art.577

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Acordul de constituire a Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina, încheiat la Kiev la 25 octombrie 1993.
Art.2. - Se desemnează Academia de Ştiinţe a Moldovei în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea activităţilor în vederea implementării prevederilor acordului nominalizat în Republica Moldova.
      [Art.2. modificat prin LP208-XVI  din 29.07.05, MO107-109/12.08.05 art.577]
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe va elabora şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                           Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 18 decembrie 2003.
Nr.531-XV.