LPM1018/2002
ID intern unic:  312898
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1018
din  25.04.2002
pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi
şi a Protocolului privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 535
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. - Se ratifică următoarele protocoale la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi:
    - Protocolul privind poluanţii organici persistenţi, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998;
    - Protocolul privind metalele grele, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998.
    Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura realizarea prevederilor protocoalelor menţionate.
    [Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.2 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea către depozitar a instrumentelor de ratificare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 aprilie 2002.
    Nr. 1018-XV.