LPO111/2001
ID intern unic:  312911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  27.04.2001
privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului
Publicat : 17.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 52-54     art Nr : 307
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la următoarele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului:
Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon din 16 septembrie 1987 (Londra, 29 iunie 1990);
Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon din 16 septembrie 1987 (Copenhaga, 25 noiembrie 1992).
Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 aprilie 2001.
    Nr. 111-XV.