LPO1113/2002
ID intern unic:  312913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1113
din  06.06.2002
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural
(UNESCO, Paris, 1972
)
Publicat : 05.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 96-99     art Nr : 697
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (UNESCO, Paris, 1972) cu următoarea rezervă, formulată în temeiul articolului 16 paragraful 2 din convenţia menţionată:
"Republica Moldova nu se consideră legată de prevederile articolului 16 paragraful 1 din Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (UNESCO, Paris, 1972)".
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 iunie 2002.
    Nr. 1113-XV.