LPM1243/2002
ID intern unic:  312935
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1243
din  18.07.2002
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
internaţională împotriva luării de ostatici
Publicat : 08.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 924
MODIFICAT

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată la New York la 18 decembrie 1979, cu următoarea declaraţie:
Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale împotriva luării de ostatici se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.
    [Art.1 modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 iulie 2002.
Nr. 1243-XV.