LPO1381/2002
ID intern unic:  312964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1381
din  11.10.2002
pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind
biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
Publicat : 07.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 149     art Nr : 1154     Promulgat : 31.10.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova ratifică Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, încheiat la Montreal la 29 ianuarie 2000 şi semnat de Republica Moldova la New York la 14 februarie 2001.
Art. 2. - Guvernul, în termen de 3 luni, va desemna autoritatea naţională a Republicii Moldova responsabilă de legătura cu Secretariatul Protocolului, precum şi de coordonare a activităţii privind implementarea prevederilor protocolului menţionat.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 octombrie 2002.
Nr. 1381-XV.