LPM1451/2002
ID intern unic:  312976
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1451
din  08.11.2002
pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul
corpurilor persoanelor decedate
Publicat : 03.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1258

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Acordul cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973, cu următoarea declaraţie, formulată în temeiul articolului 13 din acest acord:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile acordului se aplică doar în teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova."
Art. 2. - Se abilitează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să elibereze permis mortuar în conformitate cu prevederile articolului 3 din acordul nominalizat.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului.
Art. 4. - Guvernul, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 8 noiembrie 2002.
    Nr. 1451-XV.