LPO193/2005
ID intern unic:  313022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 193
din  28.07.2005
pentru  aderarea Republicii Moldova la Protocolul
pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei
platformelor fixe situate pe platoul continental,
adoptat la Roma la 10 martie 1988
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 563
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10 martie 1988, cu următoarele declaraţii:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile protocolului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova."
"Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate în articolul 2 din protocol, în cazurile prevăzute la articolul 3 paragraful 2 din acest protocol."
Art.2. - Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei vor asigura realizarea prevederilor protocolului menţionat.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite instrumentul de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                       Marian  LUPU

Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.193-XVI.