LPM207/2005
ID intern unic:  313028
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  29.07.2005
pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia
din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor  de apă transfrontiere
şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 575
MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
      LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417

   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Protocolul privind  Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, adoptat la Londra la 17 iunie 1999 şi semnat de Republica Moldova la 10 martie 2000.
Art.2. - Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de autorităţi naţionale responsabile pentru punerea în aplicare a protocolului nominalizat.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.2 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va remite depozitarului instrumentul de ratificare a protocolului menţionat.

VICEPREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                           Maria POSTOICO

Chişinău, 29 iulie 2005.
Nr.207-XVI.