LPO229/2003
ID intern unic:  313044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  05.06.2003
privind desemnarea organului competent al Republicii Moldova
pentru relaţii oficiale cu Centrul antiteroare al statelor membre
ale Comunităţii Statelor Independente
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126     art Nr : 511     Promulgat : 17.06.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se desemnează în calitate de organ competent al Republicii Moldova pentru relaţii oficiale cu Centrul antiteroare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente Serviciul de Informaţii şi Securitate.
Art. 2. - Autorităţile care desfăşoară nemijlocit activitatea de combatere a terorismului, în limitele împuternicirilor lor, vor efectua schimb de informaţii cu Centrul antiteroare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul combaterii terorismului internaţional şi a altor manifestări de extremism prin intermediul Serviciului de Informaţii şi Securitate.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Centrului antiteroare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente desemnarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în calitate de organ competent al Republicii Moldova pentru relaţii oficiale cu centrul menţionat.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI    Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 5 iunie 2003.
Nr. 229-XV.