LPM332/2004
ID intern unic:  313115
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  07.10.2004
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei
despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării
nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru
a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 882

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, semnat la 27 octombrie 2003 la Copenhaga.
Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura implementarea prevederilor memorandumului nominalizat.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Guvernului Regatului Danemarcei ratificarea memorandumului sus-numit.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr. 332-XV.