LPO34/2005
ID intern unic:  313120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  14.04.2005
pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la
Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul
de ozon,
adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părţilor
(15-17 septembrie 1997)
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 240
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părţilor (15-17 septembrie 1997).
Art. 2. - Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va asigura realizarea prevederilor amendamentului menţionat.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                            Marian LUPU

Chişinău, 14 aprilie 2005.
Nr. 34-XVI.