LPO349/2004
ID intern unic:  313130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 349
din  21.10.2004
pentru aderarea Republicii  Moldova la Statutul Centrului Internaţional
de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208-211     art Nr : 928
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale (anexa nr. 1 la Acordul  dintre Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) şi Guvernul Republicii Franceze pentru crearea şi funcţionarea unui Centru Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale), încheiat la Paris în ianuarie 1976.
Art. 2. - Camera Naţională a Cărţii se desemnează în calitate de autoritate naţională responsabilă pentru realizarea prevederilor Statutului şi îndeplinirea funcţiilor de Centru Naţional ISSN.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Directorului General al UNESCO aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 octombrie 2004.
Nr. 349-XV.