LPM365/2003
ID intern unic:  313139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 365
din  25.09.2003
privind stabilirea unui regim facilitar de vize
Publicat : 03.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 208-210     art Nr : 785
    MODIFICAT
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. - În legătură cu sărbătorirea Zilei Naţionale a Vinului, se stabileşte, anual, pentru o perioadă de 30 de zile (15 zile înainte şi 15 zile după data sărbătoririi), un regim facilitar de vize pentru cetăţenii străini, cu eliberarea vizelor de intrare-ieşire în mod gratuit.
    [Art.1 în redacţia LP285-XVI din 05.10.06, MO162-163/06.10.06 art.736
    Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică persoanelor care au obţinut viză de intrare-ieşire pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 septembrie 2003.
    Nr. 365-XV.