LPM40/2004
ID intern unic:  313160
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 40
din  19.02.2004
pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm
privind poluanţii organici persistenţi
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 228

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

       Parlamentul adopt
ă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 22 mai 2001 la Stockholm (Suedia) şi semnată de către Republica Moldova la 23 mai 2001, cu următoarele declaraţii:
"În conformitate cu articolul 18 punctul 2 din convenţie, Republica Moldova acceptă ambele mijloace de rezolvare a disputelor menţionate la acest punct ca obligatorii în relaţiile cu orice parte care acceptă aceeaşi obligaţie".
"În conformitate cu articolul 25 punctul 4 din convenţie, orice amendament la anexele A, B sau C va intra în vigoare pentru Republica Moldova după depozitarea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la amendament".
Art. 2. - Ca autoritate responsabilă pentru coordonarea realizării prevederilor convenţiei se desemnează Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica depozitarului ratificarea convenţiei menţionate.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 19 februarie 2004.
Nr. 40-XV.