LPO426/2001
ID intern unic:  313173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 426
din  27.07.2001
pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor
membre ale Comunităţii  Statelor Independente în lupta
cu terorismul
Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 795
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Acordul privind colaborarea statelor membre ale Comunităţii  Statelor Independente în lupta cu  terorismul, semnat la Minsk  la 4 iunie 1999.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al  C.S.I. ratificarea acordului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 27 iulie 2001.
Nr. 426-XV.