LPM48/2003
ID intern unic:  313192
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  20.02.2003
pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc
în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele
electroenergetice ale statelor membre ale Comunităţii
Statelor Independente
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 195

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Acordul cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 30 mai 2002.
Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente ratificarea acordului menţionat.
Art. 3. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Departamentul Situaţii Excepţionale vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării prevederilor acordului indicat.
   
[Art.3 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
   
    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                               Vadim MIŞIN

    Chişinău, 20 februarie 2003.
    Nr. 48-XV.