LPO48/2003
ID intern unic:  313192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  20.02.2003
pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente
şi alte situaţii excepţionale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre
ale Comunităţii Statelor Independente
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 195     Promulgat : 11.03.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Acordul cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 30 mai 2002.
Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente ratificarea acordului menţionat.
Art. 3. Ministerul Energeticii şi Departamentul Situaţii Excepţionale vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării prevederilor acordului indicat.
VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Vadim MIŞIN
Chişinău, 20 februarie 2003.
Nr. 48-XV.