LPO7/2005
ID intern unic:  313229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 7
din  17.02.2005
pentru aprobarea Acordului de investiţii
«Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"»
dintre Guvernul Republicii Moldova şi "Azpetrol" - S.R.L.,
"Azertrans" - S.R.L., "Azpetrol Refinery" - S.R.L.
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 114
În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 11 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Se aprobă Acordul de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"» dintre Guvernul Republicii Moldova şi "Azpetrol" - S.R.L., "Azertrans" - S.R.L., "Azpetrol Refinery" - S.R.L., semnat la Chişinău la 29 decembrie 2004.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                       Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 17 februarie 2005.
Nr. 7-XV.