LPA78/2004
ID intern unic:  313238
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 78
din  18.03.2004
privind produsele alimentare
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 83-83     art Nr : 431     Data intrarii in vigoare : 28.05.2005

   
Abrogată din data 22.02.20 prin LP306 din 30.11.18, MO59-65/22.02.19 art.120


    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
    LP195 din 28.07.16, MO277-287/26.08.16 art.598
    LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482; în vigoare 20.09.12


    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În textul legii, sintagma „organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologică” se înlocuieşte cu sintagma „organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice” prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Scopul şi sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea şi distribuirea produselor alimentare, precum şi reglementează condiţiile de bază privind circuitul acestor produse, inclusiv asigurarea inofensivităţii lui, în scopul ocrotirii sănătăţii omului, protecţiei intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare, promovării unor practici echitabile în comerţul cu produse alimentare.
(2) Prezenta lege se aplică tuturor produselor alimentare, inclusiv celor fortificate, cu destinaţie nutriţională specială, suplimentelor alimentare şi altor feluri de produse alimentare destinate plasării pe piaţa internă.
(3) Prezenta lege nu se aplică materiei prime alimentare destinate utilizării în condiţii casnice sau preparării, manipulării sau depozitării produselor alimentare la domiciliu în scopul consumului casnic privat, precum şi produselor alimentare aflate în tranzit sau depozitate temporar ca bunuri ce tranzitează ţara, în cazul în care acestea nu prezintă pericol pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:
produs alimentar - orice substanţă sau produs, în stare naturală sau prelucrată, destinat consumului uman, inclusiv băuturile, apa potabilă şi cea minerală îmbuteliate, guma de mestecat, aditivii alimentari, alimentele fortificate, nutrimentele şi suplimentele alimentare, produsele alimentare provenite din organisme modificate genetic, şi orice alte substanţe, inclusiv apa, integrate intenţionat în produsele alimentare pe parcursul fabricării, preparării, manipulării sau tratării acestora. Noţiunea în cauză nu include: hrana pentru animale; animalele vii, cu excepţia celor care sînt pregătite pentru plasare pe piaţă în scopul consumului uman; plantele, înainte de a fi recoltate; substanțele stupefiante și psihotrope; substanţele utilizate doar ca medicamente; produsele cosmetice; tutunul şi produsele din tutun;
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
aditiv alimentar - orice substanţă care nu este folosită în mod obişnuit ca produs alimentar ca atare sau ca un component obişnuit tipic al produselor alimentare, cu sau fără valoare nutritivă, şi care, adăugată intenţionat în produsul alimentar în scopuri tehnologice (inclusiv organoleptice) în diferite etape ale procesului de producere a produselor alimentare, devine sau poate deveni, direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare ori afectează caracteristicile lor. Noţiunea în cauză nu include "contaminanţii" sau substanţele adăugate produselor alimentare pentru menţinerea ori sporirea calităţilor nutritive (vitamine, oligoelemente, aminoacizi etc.);
ingredient - orice substanţă, inclusiv aditivii, folosită la producerea sau prepararea produselor alimentare şi prezentă în produsul finit ca atare sau într-o formă modificată;
produse alimentare cu destinaţie nutriţională specială - produse alimentare care, prin compoziţia lor specială sau prin procesul de prelucrare, se disting în mod evident de produsele alimentare destinate consumului normal, au o compoziţie corespunzătoare scopurilor nutriţionale pretinse, cum ar fi satisfacerea cerinţelor  nutriţionale ale anumitor categorii de persoane cu dereglări ale proceselor digestive sau metabolice ori aflate în condiţii fiziologice speciale, ale sugarilor sau copiilor mici sănătoşi, şi care sînt comercializate într-o formă adecvată destinaţiei lor;
    formulă de început – produse alimentare destinate alimentației sugarilor în primele luni de viață și care satisfac prin ele însele cerințele nutriționale ale acestora pînă la introducerea unei alimentații complementare corespunzătoare;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    formulă de continuare – produse alimentare destinate alimentației sugarilor după introducerea unei alimentații complementare corespunzătoare și care satisfac principalul element lichid din alimentația diversificată progresiv a acestor sugari;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    preparate pe bază de cereale – alimente destinate necesităților speciale ale sugarilor sănătoși, în perioada de încetare a alăptării acestora, și ale copiilor sănătoși de vîrstă mică, ca supliment la alimentele pe care le primesc și/sau pentru adaptarea progresivă a acestora la o alimentație obișnuită, și care aparțin uneia dintre următoarele categorii:
    a) cereale simple, care sînt sau trebuie să fie reconstituite cu lapte sau alte lichide nutritive corespunzătoare;
    b) cereale la care se adaugă un aliment cu conținut ridicat de proteine, care sînt sau trebuie să fie reconstituite cu apă sau alt lichid fără proteine;
    c) paste care trebuie utilizate după fierberea în apă sau în alte lichide corespunzătoare;
    d) pesmeți și biscuiți, care trebuie utilizați ca atare sau după ce au fost zdrobiți, cu adăugare de apă, lapte sau alte lichide corespunzătoare;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    alimente pentru copii – alimente destinate necesităților speciale ale sugarilor sănătoși, în perioada de încetare a alăptării acestora, și ale copiilor sănătoși de vîrstă mică, ca supliment la alimentele pe care le primesc și/sau pentru adaptarea progresivă a acestora la o alimentație obișnuită, cu excepția:
    a) preparatelor pe bază de cereale;
    b) băuturilor pe bază de lapte și produselor similare, destinate copiilor de vîrstă mică;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    alimente destinate unor scopuri medicale speciale – alimente prelucrate sau concepute în mod special și destinate regimului dietetic al pacienților, inclusiv al sugarilor, care trebuie utilizate sub supraveghere medicală. Acestea sînt destinate alimentației exclusive ori parțiale a pacienților cu capacitate limitată, slăbită sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, metaboliza ori excreta alimentele obișnuite sau elementele nutritive pe care acestea le conțin, sau metaboliții acestora, ori a pacienților cu alte cerințe nutriționale identificate pe bază medicală, al căror regim dietetic nu poate fi realizat numai prin modificarea dietei normale;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    înlocuitori ai unei diete totale pentru controlul greutății – alimente concepute special pentru a fi consumate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate, care, atunci cînd sînt consumate conform instrucțiunilor operatorului din businessul alimentar, înlocuiesc în totalitate dieta zilnică;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
produse alimentare fortificate - produse alimentare în care au fost adăugate unul sau mai multe nutrimente, cum ar fi vitaminele, elementele minerale, proteinele ori alte substanţe nutritive, în scopul sporirii valorii nutritive a produsului respectiv, şi care sînt absente în starea iniţială a produsului ori au fost pierdute în procesul obişnuit de producţie. Produsele alimentare fortificate nu se consideră medicamente;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
nutrimente şi/sau suplimente alimentare - substanţe nutritive, cum ar fi proteinele, lipidele, glucidele, vitaminele, elementele minerale, aminoacizii esenţiali, şi/sau preparate produse sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în componenţa lor macro- şi micronutrimente şi/sau alte substanţe comestibile şi sînt consumate în cantităţi definite, suplimentar la raţia alimentară obişnuită. Nutrimentele şi/sau suplimentele alimentare nu se consideră medicamente;
produse alimentare provenite din organisme modificate genetic şi/sau organisme modificate genetic - produse alimentare care conţin o combinaţie nouă de material genetic obţinut prin tehnici de biotehnologie şi/sau organisme (orice entitate biologică capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic) în care materialul genetic a fost modificat printr-un proces ce nu are loc, în mod natural, prin împerechere şi/sau recombinare naturală;
produse alimentare de origine animală - produse alimentare ce constau din sau conţin aproape în exclusivitate produse de origine animală (materie primă şi produse obţinute de la animale, păsări, peşti, albine şi hidrobionţi);
   
produse alimentare de origine nonanimală – vegetale și produse vegetale destinate consumului uman, precum legumele proaspete și conservate, inclusiv cartofii și sfecla de zahăr, fructele proaspete sau conservate, semințele de leguminoase, oleaginoase, cerealele boabe, produsele din cereale, condimentele, grăsimile și uleiurile de origine vegetală, dulciurile, produsele de cofetărie și patiserie, băuturile alcoolice și nealcoolice, guma de mestecat, alimentele procesate, altele decît cele de origine animală, suplimentele alimentare și nutritive;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
produse alimentare de origine vegetală - produse alimentare ce constau din sau conţin aproape în exclusivitate produse de origine vegetală;
materiale în contact cu produsele alimentare - materiale şi articole care se folosesc la producerea şi distribuirea produselor alimentare, inclusiv utilajele tehnologice, aparatele şi comunicaţiile, ambalajul, vasele, vesela, ustensilele aflate în contact cu produsele alimentare, şi care sînt destinate acestui scop;
ambalaj - orice tip de recipient sau orice material de învelire şi de acoperire, specific ca execuţie şi ca natură, care protejează produsul alimentar de contaminare şi de modificarea calităţii, utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea şi desfacerea produselor alimentare;  
produs alimentar preambalat - orice articol unic prezentat ca atare consumatorului final sau agentului economic care produce şi furnizează produse alimentare pentru populaţie, constituit dintr-un produs alimentar şi ambalajul în care acesta a fost introdus înainte de a fi oferit spre vînzare, ambalaj care acoperă în întregime sau parţial produsul alimentar astfel încît conţinutul acestuia să nu poată fi deteriorat fără a deschide sau a modifica ambalajul;
inofensivitatea produselor alimentare - certitudine argumentată a faptului că, în condiţii obişnuite de preparare şi/sau utilizare, produsele alimentare nu sînt periculoase şi nu prezintă risc pentru sănătatea generaţiei actuale şi a celei viitoare;
certificat de calitate a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare - document prin care producătorul confirmă corespunderea calităţii şi inofensivităţii fiecărui lot de produse alimentare cerinţelor stabilite de actele normative şi/sau declarate;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
reglementări în domeniul alimentar - acte legislative, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri ale Guvernului, reguli şi norme sanitare, sanitare veterinare, fitosanitare, standarde şi alte documente normative pertinente, care stabilesc cerinţele esenţiale referitoare la produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, la inofensivitatea acestora, controlul lor, condiţiile de producere, distribuire şi utilizare, metodele de eşantionare şi evaluare a riscului, precum şi cerinţele referitoare la ambalare şi etichetare, la utilizarea condiţionată sau la nimicirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, periculoase;
întreprindere din sectorul alimentar - orice întreprindere, indiferent de forma de proprietate, care asigură desfăşurarea activităţii în domeniul circuitului alimentar în condiţiile prezentei legi;
materie primă alimentară - materie primă de origine animală, vegetală sau de alt gen, inclusiv apa, folosită la producerea produselor alimentare;
proces de producţie - proces integral sau parţial de obţinere, manipulare, prelucrare, fabricare, ambalare, etichetare, depozitare sau transportare a produselor alimentare, inclusiv de combinare a acestora cu alte produse;
circuit al produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare - elaborarea, fabricarea, prelucrarea, preambalarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, transportarea, distribuirea (inclusiv importul şi exportul) produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare şi alte modalităţi de transmitere a acestora;
plasare pe piaţă - acţiunea de a face disponibile produsele alimentare pe piaţa Republicii Moldova, inclusiv păstrarea lor în scopul distribuirii, oferirii prin vînzare sau prin oricare altă formă de transmitere contra plată ori cu titlu gratuit;
etichetare (marcare) - orice cuvinte, mărci comerciale, mărci de fabrică, semne, elemente desenate sau scrise, ştampilate, reliefate sau imprimate pe ori ataşate la un recipient cu produse alimentare şi poziţionate pe orice ambalaj, document de însoţire, notă, etichetă, banderolă sau coleretă, care însoţesc sau se referă la produsul alimentar respectiv;
termen de valabilitate - perioadă de timp stabilită de către agentul economic care produce un produs alimentar, pe durata căreia produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum. Termenul de valabilitate al produselor alimentare poate fi exprimat printr-o anumită perioadă de timp sau prin data limită de consum;
dată limită de consum - dată stabilită de producător pentru produsele alimentare care, din punct de vedere microbiologic, au un grad sporit de perisabilitate şi sînt susceptibile de a prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului. Data limită de consum care indică ziua, luna şi anul este precedată de menţiunea "Expiră la data de...";
trasabilitate - posibilitatea identificării şi urmăririi, de-a lungul tuturor fazelor de producţie, de procesare şi de distribuţie, a unui produs alimentar, a unui material în contact cu produsele alimentare, a unui animal care produce produse alimentare sau care este folosit la fabricarea produselor alimentare, precum şi a oricărei substanţe care urmează sau care poate fi încorporată într-un produs alimentar;
igienă a produselor alimentare - orice  condiţii şi măsuri necesare pentru garantarea inofensivităţii şi stabilităţii la păstrarea produselor alimentare, întreprinse la orice etapă de producere şi distribuire a acestora, pornindu-se de la cultivare sau creştere, producere  pînă la consumul final;
contaminant - orice substanţă care nimereşte neintenţionat în produsele alimentare sau care este prezentă în acestea ca rezultat al producerii (inclusiv al activităţilor de creştere a plantelor şi animalelor şi al practicii veterinare), fabricării, prelucrării, preparării, tratării, preambalării, ambalării, transportării, depozitării, manipulării şi distribuirii acestora sau ca rezultat al contaminării mediului;
pericol - agent biologic, chimic sau fizic prezent în produsul alimentar sau o stare a produsului alimentar, ce pot avea un efect nefast asupra sănătăţii omului;
risc - probabilitatea apariţiei unui efect nociv pentru sănătatea omului, precum şi gravitatea acestui efect în cazul expunerii la un pericol;
punct critic de control - orice fază a circuitului alimentar (materia primă, localul, procesul tehnologic, reţeta produsului alimentar, transportul etc.) care, aflată fiind sub control, conduce la eliminarea sau la reducerea riscurilor pînă la un nivel acceptabil;
sistem de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control - metodă ştiinţifică sistematică de asigurare a inofensivităţii produselor alimentare pe tot parcursul circuitului alimentar, de la obţinerea materiei prime pînă la consumator, prin identificarea şi evaluarea potenţialelor pericole, ce sînt critice pentru inofensivitatea produselor alimentare, şi punerea lor sub control şi supraveghere permanentă în punctele critice de control;
analiză a riscurilor - proces care constă din trei componente interconexe: evaluarea, gestionarea şi comunicarea riscurilor;
evaluare a riscurilor - proces bazat pe date ştiinţifice ce include patru etape: identificarea pericolelor, caracterizarea lor, evaluarea gradului de expunere pericolelor şi caracterizarea riscurilor;
gestionare a riscurilor - proces de analiză a diferitelor tactici posibile, prin consultarea părţilor interesate, luînd în considerare rezultatele evaluării riscurilor şi a altor factori cu impact negativ şi de alegere, în caz de necesitate, a măsurilor preventive şi de control corespunzătoare;
comunicare a riscurilor - schimb interactiv, pe tot parcursul procesului de analiză a riscurilor, de informaţii şi de avize privind pericolele şi riscurile, privind factorii legaţi de riscuri şi de identificarea lor între responsabilii de evaluarea şi gestionarea riscurilor, consumatori, întreprinderile sectorului alimentar, mediile universitare şi alte părţi interesate, în special explicarea rezultatelor evaluării riscurilor şi argumentarea deciziilor luate în materie de gestionare a acestora;
identificare a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare - activitate de stabilire a corespunderii produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare cerinţelor stipulate în reglementările în domeniul alimentar aplicabile, precum şi informaţiei referitoare la aceste produse şi materiale, cuprinse în documentele anexate şi pe etichete;
produse alimentare şi materiale în contact cu produsele alimentare, falsificate - produse alimentare şi materiale în contact cu produsele alimentare care au fost modificate intenţionat sau neintenţionat, astfel încît ar putea constitui un risc pentru sănătatea omului, ar putea leza interesele consumatorului sau l-ar putea informa greşit, şi ale căror componenţă, caracteristici şi proprietăţi nu corespund celor stipulate în reglementările în domeniul alimentar aplicabile, dar care, prin aspect, etichetare, prezentare şi publicitate, pretind a fi atare produse;
   
produs alimentar nerecomandat preşcolarilor şi elevilor – produs alimentar cu un conţinut mărit de nutrimente care sporesc valoarea nutritivă (grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari);
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482; în vigoare 20.09.12]
   
sugar – copil cu vîrsta mai mică de 12 luni;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    copil de vîrstă mică sau copil mic – copil cu vîrsta cuprinsă între unul și trei ani;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 3. Legislaţia privind produsele alimentare
(1) Legislaţia privind produsele alimentare reglementează domeniul produselor alimentare în general şi inofensivitatea acestora în special, cuprinde toate etapele producerii, procesării şi distribuirii produselor alimentare şi constă din prezenta lege, din alte legi şi acte normative.
(2) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte prevederi decît cele cuprinse în legislaţia Republicii Moldova, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
Articolul 4. Obiectivele principale ale legislaţiei
                    privind produsele alimentare
Obiectivele principale ale legislaţiei privind produsele alimentare sînt:
a) protecţia vieţii şi sănătăţii omului în raport cu produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare;
b) protecţia intereselor consumatorului în scopul prevenirii practicilor frauduloase sau înşelătoare, de falsificare a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, oricărei altei practici care ar putea induce în eroare consumatorul;
c) asigurarea practicilor echitabile în comerţul alimentar.
Capitolul  II
CERINŢELE GENERALE PRIVIND CIRCUITUL
PRODUSELOR ALIMENTARE
ŞI AL MATERIALELOR
ÎN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE
Articolul 5. Circuitul produselor alimentare şi al materialelor
                     în contact cu   produsele alimentare
(1)  În circuit se pot afla produse alimentare şi materiale în contact cu produsele alimentare inofensive care corespund cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar, aprobate în modul stabilit.
(2)  Produsele alimentare propuse pentru consumul uman trebuie să satisfacă necesităţile fiziologice ale omului în substanţele nutritive necesare şi în energie, să fie inofensive, să nu conţină contaminanţi, microorganisme şi alte organisme şi substanţe biologice în cantităţi care să depăşească valorile-limită stabilite în regulile şi în normele sanitare, să nu prezinte în alt mod pericol pentru om, să fie produse şi plasate pe piaţă în condiţii de igienă adecvate, conform reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile. Valoarea nutritivă indicată a produsului alimentar propus pentru consumul uman trebuie să corespundă valorii nutritive reale a acestuia şi să nu inducă în eroare consumatorul.
(3)  Producerea, transportul, depozitarea şi plasarea pe piaţă a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare se vor efectua în spaţii şi în condiţii ce corespund regulilor şi normelor sanitare şi sanitare veterinare în vigoare, pentru care agenţii economici deţin autorizaţii sanitare şi sanitare veterinare de funcţionare, după caz.
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(4)  Se interzice producerea şi plasarea pe piaţă a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare care:
a) nu corespund cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi  nu au fost aprobate în modul stabilit;
b) sînt periculoase şi pot periclita sănătatea omului în condiţii normale de folosire a lor de către consumator, ţinînd cont de informaţia cuprinsă în etichete sau pusă la dispoziţia consumatorului în alt mod;
c) sînt improprii consumului uman, fiind contaminate şi/sau impure, prezentînd semne de putrefacţie, descompunere sau alte semne de alterare;
d) sînt falsificate;
e) nu au inclusă pe etichetă informaţia prevăzută de reglementările în domeniul alimentar aplicabile;
f) nu au termenul de valabilitate stabilit (în cazul în care stabilirea termenului de valabilitate al produsului alimentar este obligatorie) sau al căror termen de valabilitate a expirat;
g) nu au certificate de calitate, certificate sau declaraţii de conformitate, eliberate conform legislaţiei în vigoare.
(5)  Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare specificate la alin.(4) se consideră neconforme reglementărilor aplicate în domeniul alimentar, periculoase şi nu pot fi plasate pe piaţă, ele urmînd a fi supuse utilizării condiţionate sau nimicirii.
(6) Corespunderea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile nu împiedică organele de control şi supraveghere de stat în domeniul inofensivităţii acestor produse şi materiale să stabilească restricţii la plasarea pe piaţă sau la retragerea de pe piaţă a acestor produse şi materiale în cazul în care, în pofida  acestei corespunderi, există suspiciuni că ele sînt periculoase.
(7) Agenţii economici din sectorul alimentar vor lua măsurile de rigoare pentru a elimina riscul de contaminare sau degradare a produselor alimentare şi de transformare a acestora în produse periculoase pentru om.
   
Articolul 51. Igiena şi siguranţa produselor alimentare și materialelor
                           în contact cu produsele alimentare
    (1) Persoanele fizice şi juridice care produc, achiziţionează, depozitează, transportă şi plasează pe piaţă produse alimentare sau prestează servicii de alimentaţie publică trebuie să respecte regulamentele sanitare şi să efectueze măsuri de asigurare a siguranţei produselor respective.
    (2) Sistemele de siguranţă a produselor alimentare trebuie introduse pe tot lanţul alimentar, conform principiului „de la fermă la consumator” şi conform sistemului de analiză a pericolului, recomandat de Comisia Codex Alimentarius.
    (3) Identificarea într-un termen util a toxiinfecţiilor alimentare, a legăturii dintre acestea şi produsele alimentare sursă, trasabilitatea produselor alimentare incriminate trebuie asigurate prin implementarea unor sisteme integrate de supraveghere, investigare şi alertă rapidă, cu implicarea sectoarelor sănătăţii şi veterinar.
    (4) Pentru a asigura rechemarea produselor alimentare nesigure şi monitorizarea efectelor lor asupra sănătăţii umane, pe tot lanţul alimentar vor fi implementate sisteme de trasabilitate.
    [Art.51 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 6. Asigurarea inofensivităţii produselor alimentare
                   şi a materialelor în contact cu produsele alimentare
Inofensivitatea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare se asigură prin:
a) reglementarea, controlul şi supravegherea de stat în domeniul asigurării inofensivităţii lor;
b) realizarea de către agenţii economici din sectorul alimentar a unor măsuri organizatorice, agrochimice, veterinare, tehnologice, sanitaro-antiepidemice şi fitosanitare în vederea respectării cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile;
c) controlul inofensivităţii produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, efectuat de către agenţii economici din sectorul alimentar pe tot circuitul alimentar, inclusiv prin aplicarea sistemului de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control;
d) aplicarea măsurilor de reprimare a încălcărilor prezentei legi, inclusiv ale cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile, aplicarea măsurilor de răspundere administrativă, civilă şi penală faţă de persoanele care au comis astfel de încălcări.
Articolul 7. Informaţia privind produsele alimentare şi
                          materialele
în contact cu produsele alimentare
(1) Agenţii economici din sectorul alimentar sînt obligaţi să prezinte cumpărătorilor, consumatorilor şi organelor de control şi supraveghere de stat informaţia completă, veridică, precisă privind produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, privind respectarea, la executarea operaţiunilor ce ţin de circuitul alimentar, a cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
(2) Organele de stat abilitate cu funcţii de control şi supraveghere a circuitului produselor alimentare şi materialelor în contact cu produsele alimentare vor asigura informarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a consumatorilor şi a agenţilor economici din sectorul alimentar referitor la inofensivitatea produselor alimentare şi materialelor în contact cu produsele alimentare, la cerinţele reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile privind circuitul produselor alimentare şi la respectarea lor, precum şi la măsurile luate în vederea neadmiterii plasării pe piaţă a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea omului.
Articolul 8. Trasabilitatea
(1) Agenţii economici din sectorul alimentar vor asigura trasabilitatea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare la toate etapele circuitului lor, a animalelor care produc produse alimentare sau care sînt folosite la fabricarea produselor alimentare, precum şi trasabilitatea oricăror substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele alimentare şi în materialele în contact cu produsele alimentare.
(2) Producătorii sectorului alimentar vor asigura etichetarea sau identificarea în mod adecvat a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare.
   
[Art.8 al.(2) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(3) Agenţii economici din sectorul alimentar vor asigura identificarea tuturor persoanelor care le furnizează materie primă alimentară, semipreparate, aditivi alimentari, produse alimentare sau orice substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele alimentare şi în materialele în contact cu produsele alimentare. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora.
(4) Agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost furnizate produsele lor şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea  acestora.
(5) Produsele alimentare plasate sau susceptibile de a fi plasate pe piaţă trebuie să fie etichetate sau identificate în mod adecvat, prin intermediul documentelor sau al informaţiilor pertinente, pentru a facilita trasabilitatea lor conform reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
Capitolul  III
REGLEMENTAREA DE STAT ÎN DOMENIUL CIRCUITULUI
 PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI AL MATERIALELOR
ÎN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE
Articolul 9. Reglementarea de stat în domeniul circuitului
                         produselor alimentare
şi al materialelor în contact
                         cu produsele alimentare
(1) Cerinţele privind valoarea nutritivă a produselor alimentare; calitatea produselor alimentare fortificate, a celor cu destinaţie nutriţională specială, a nutrimentelor şi a suplimentelor alimentare; inofensivitatea produselor alimentare, în general, inclusiv a celor modificate genetic, şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, condiţiile inofensive de elaborare a lor, de organizare a procesului de producţie, de producere, de plasare pe piaţă, inclusiv de distribuire; exigenţele privind procedurile de control al inofensivităţii produselor alimentare, inclusiv de eşantionare şi investigare, metodele de evaluare a riscurilor, precum şi privind ambalarea şi etichetarea, cerinţe şi exigenţe legate de asigurarea inofensivităţii produselor alimentare, se stabilesc în reglementările în domeniul alimentar corespunzătoare.
(2) Cerinţele privind asigurarea inofensivităţii produselor alimentare sînt impuse de Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care Republica Moldova este parte. Ele se stabilesc în baza evaluării riscului pentru om şi sînt executorii.
(3) Cerinţele privind inofensivitatea sub aspect veterinar a produselor alimentare de origine animală şi cele privind inofensivitatea sub aspect veterinar a condiţiilor de obţinere, de producere şi de distribuire a acestor produse se stabilesc în reglementările în domeniul alimentar.
(4) Cerinţele specificate la alin.(1)-(3) se bazează pe rezultatele cercetării ştiinţifice a particularităţilor alimentaţiei şi nutriţiei şi a stării de sănătate a populaţiei, identificării şi estimării pericolului pe care îl pot prezenta produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, evaluării şi analizei riscului de a periclita sănătatea omului ca urmare a consumului lor, estimării inofensivităţii, a consecinţelor sociale şi economice ale introducerii unor asemenea cerinţe.
(5) La stabilirea cerinţelor privind inofensivitatea produsului alimentar pentru sănătatea omului se va lua în considerare:
a) efectul probabil imediat şi/sau de durată scurtă şi/sau de lungă durată al acestui produs alimentar atît asupra persoanei care îl consumă, cît şi asupra generaţiilor viitoare;
b) efectele toxice cumulative probabile;
c) sensibilitatea sanitară particulară a unei anumite categorii de consumatori, în cazul cînd  produsul alimentar îi este destinat.
(6) Cerinţele reglementărilor în domeniul alimentar cuprind cerinţe minime de calitate prin care se identifică produsul şi sînt executorii pentru toţi agenţii economici implicaţi în circuitul produselor alimentare.
    [Art.9 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(7) La elaborarea sau adaptarea reglementărilor în domeniul alimentar privind circuitul produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare se iau în considerare normele şi recomandările internaţionale în vigoare sau în curs de adoptare, inclusiv cele ale Comisiei Codex Alimentarius şi ale Uniunii Europene.
(8) Reglementările în domeniul alimentar vor asigura protecţia intereselor consumatorilor prin stabilirea cerinţelor de identificare a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare pe tot circuitul alimentar, inclusiv prin includerea în ele a prevederilor privind informarea consumatorilor referitor la alegerea produselor alimentare pe care le consumă în cunoştinţă de cauză şi în funcţie de posibilităţile financiare.
   
[Art.9 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(9) Regulamentele sanitare în domeniul circuitului produselor alimentare, precum şi regulile şi normele sanitar-veterinare şi fitosanitare se elaborează – de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, fiind aprobate de Guvern, standardele naţionale – de organismul naţional de standardizare, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.
    [Art.9 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.9 al.(9) în redacţia LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
   
(10) Regulamentele sanitare în domeniul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, produselor alimentare destinate unor scopuri medicale speciale, înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății, produselor cu destinaţie nutriţională specială, apelor minerale, materialelor în contact cu produsele alimentare, precum şi al etichetării nutriţionale şi de sănătate a produselor alimentare se elaborează de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi se aprobă de Guvern.
    [Art.9 al.(10) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 11. Autorizarea aditivilor alimentari, suplimentelor
                          alimentare, produselor alimentare noi, produselor
                          alimentare fortificate, produselor alimentare tratate,
                          cu radiații ionizante, materialelo în contact cu
                          produsele alimentare
    (1) Înainte de utilizare în procesul de producţie, de plasare pe piaţă şi de distribuire, aditivii alimentari, suplimentele alimentare, produsele alimentare noi, produsele alimentare fortificate, produsele alimentare tratate cu radiații ionizante şi materialele în contact cu produsele alimentare se supun autorizării prin înregistrare, în modul stabilit de Guvern pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Produsele alimentare indicate la alin. (1) autorizate pe teritoriul Uniunii Europene se consideră autorizate (înregistrate) şi pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Este interzisă utilizarea în procesul de producţie, plasarea pe piaţă şi distribuirea produselor indicate la alin. (1) care nu au fost autorizate (înregistrate) în modul stabilit. Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), provenite din import și care nu sînt autorizate pe teritoriul Republicii Moldova se supun procedurii de autorizare pînă la introducerea acestora pe teritoriul ţării.
    (4) Autorizarea produselor alimentare și materialelor în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), se efectuează de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice şi are drept scop evaluarea inofensivităţii acestora pentru sănătatea omului. Autorizarea include:
    a) examinarea documentelor prezentate de agentul economic din sectorul alimentar care intenţionează să utilizeze în procesul de producție, să producă sau să plaseze pe piaţă produsele alimentare și materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), care nu au fost anterior autorizate, şi confirmarea corespunderii acestora regulamentelor sanitare în vigoare, condiţiilor de producere sau de livrare, după caz, şi expertiza rezultatelor investigării acestor produse;
    b) înregistrarea (includerea) în registrul de stat public de evidență a produselor și materialelor în contact cu produsele alimentare, care au fost autorizate pentru a fi produse, utilizate sau plasate pe piaţa Republicii Moldova.
    (5) Agentul economic din sectorul alimentar este obligat să prezinte date veridice şi argumentate pentru evaluarea inofensivităţii produselor alimentare.
    (6) Cheltuielile aferente întocmirii dosarului, inclusiv cheltuielile pentru studiile care demonstrează că produsul alimentar sau materialul în contact cu produsul alimentar, indicat la alin. (1), respectă criteriile prevăzute de regulamentele sanitare, sînt suportate de persoana fizică sau juridică care solicită autorizarea.
    (7) Organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice asigură, în termenul stabilit de către Guvern, efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar sau materialului respectiv cu cerinţele stabilite pentru astfel de produse sau materiale, de asemenea elaborează raportul de evaluare, în care se indică dacă produsul sau materialul respectiv îndeplineşte condiţiile stabilite, şi se expune dacă produsul alimentar sau materialul în contact cu produsul alimentar, supus expertizei, poate fi autorizat pentru producere, utilizare, distribuire, plasare pe piaţă.
    (8) În baza raportului de evaluare, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice emite, în termenul stabilit de Guvern, ordinul de autorizare sau privind refuzul autorizării produsului alimentar sau materialului în contact cu produsele alimentare. Neemiterea ordinului de autorizare sau privind refuzul autorizării presupune că produsul sau materialul a fost autorizat tacit și constituie temei pentru utilizarea acestuia în lanţul alimentar.
    (9) La data emiterii ordinului de autorizare, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice înregistrează produsul alimentar sau materialul în contact cu produsele alimentare într-un registru de stat public de evidenţă a acestora, pentru o perioadă nedeterminată, conform regulamentului aprobat de Guvern. Informaţia din registru este de interes public şi poate fi accesată prin intermediul reţelei internet, cu excepţia datelor cu acces limitat, conform legislaţiei Republicii Moldova, dacă astfel de date există în registru.
    (10) Ordinele de autorizare sau privind refuzul autorizării produsului alimentar sau a materialului în contact cu produsele alimentare, la data emiterii acestora, împreună cu raportul de evaluare, se publică pe pagina web oficială a organului de stat de supraveghere a sănătăţii publice, asigurînd respectarea regimului informaţiilor cu acces limitat.
    (11) Ordinul privind refuzul autorizării produsului alimentar sau a materialului în contact cu produsele alimentare trebuie să fie motivat, să prezinte o argumentare corespunzătoare, cu identificarea detaliată și expresă a cerințelor prevăzute de actele normative în vigoare care sînt încălcate, și se emite doar dacă abaterile identificate nu pot fi remediate de solicitant sau producător. Refuzul autorizării poate fi motivat doar prin elemente ştiinţifice disponibile, care demonstrează că produsul prezintă un risc sporit pentru sănătatea omului.
    (12) Cerinţele privind produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), cerințele privind procedura de evaluare a acestora, cerinţele speciale de etichetare, cerințele privind asigurarea transparenţei informaţiei despre acestea, conţinutul şi modelul ordinului de autorizare şi ale celui privind refuzul autorizării, precum şi informaţiile care se înscriu în registrul de stat public de evidenţă se aprobă de către Guvern.
    (13) Pentru înregistrarea produselor alimentare și materialelor în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), nu se încasează plăţi şi nu este necesară depunerea unei cereri suplimentare.
    (14) Nu se admite înregistrarea de stat a mai multor tipuri de produse cu una şi aceeaşi denumire, precum şi înregistrarea multiplă a aceluiaşi produs sub aceeaşi denumire sau sub denumiri diferite.
    [Art.11 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 12.
Controlul şi supravegherea de stat, monitorizarea
                    inofensivităţii produselor alimentare, monitorizarea
                    sănătăţii populaţiei
(1) Controlul şi supravegherea de stat în domeniul asigurării inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare, ale materialelor în contact cu produsele alimentare aflate în uz la toate etapele lanţului alimentar şi al protecţiei intereselor consumatorilor în domeniul alimentar se efectuează de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Art.12 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
   
(11) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(12) Prin derogare de la prevederile alin. (1), controlul şi supravegherea de stat în domeniul asigurării inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare comercializate în farmacii, ale materialelor în contact cu produsele alimentare plasate pe piaţă, cu excepţia celor indicate la alin. (1), precum şi în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei în legătură cu factorul alimentar se efectuează de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, în conformitate cu atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    [Art.12 al.(12) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Organele de control şi supraveghere de stat, în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale interesate, organizează şi efectuează monitorizarea inofensivităţii produselor alimentare şi monitorizarea sănătăţii populaţiei în legătură cu factorul alimentar. Monitorizarea are drept scop determinarea direcţiilor prioritare ale politicii statului în domeniul asigurării inofensivităţii produselor alimentare, ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei intereselor consumatorilor, precum şi elaborarea unor măsuri de neadmitere a plasării pe piaţă a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, care prezintă pericol pentru sănătatea omului.
(3) Persoanele cu funcţii de răspundere şi specialiştii organelor de control şi supraveghere de stat specificate la alin.(1) pot solicita, pe timpul controlului, după caz, protecţia personală şi sprijinul organelor de poliţie.
Capitolul  IV
PRINCIPII GENERALE PRIVIND PRODUSELE
ALIMENTARE Ş
I MATERIALELE îN CONTACT
CU PRODUSELE ALIMENTARE
Articolul 13. Elaborarea şi organizarea procesului de
                            produc
ţie
(1) La elaborarea tipurilor noi de produse alimentare şi de materiale în contact cu produsele alimentare şi/sau a proceselor tehnologice noi de producere şi distribuire a lor, agenţii economici din sectorul alimentar sînt obligaţi să argumenteze exigenţele privind inofensivitatea acestor produse şi materiale, privind preambalarea, ambalarea, etichetarea, menţinerea inofensivităţii la producerea şi distribuirea lor, să elaboreze programe de control al inofensivităţii în procesul de producţie, metode de investigare, să stabilească termenul de valabilitate al produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare. Termenul de valabilitate este stabilit de producător, pe răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, după testări prealabile, cu respectarea termenului de valabilitate maxim admis prin autorizarea organului de stat de supraveghere a sănătăţii publice.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Indicii de calitate şi de inofensivitate ai tipurilor noi de produse alimentare şi de materiale în contact cu produsele alimentare, cerinţele referitoare la ambalarea şi etichetarea acestora, condiţiile de producere şi de distribuire, programele de control al inofensivităţii în procesul de producţie, metodele de investigare a acestor produse şi materiale vor fi incluse în reglementările în domeniul alimentar aplicabile.
(3) Documentele tehnice și mostrele experimentale ale tipurilor noi de produse alimentare și de materiale în contact cu produsele alimentare sînt supuse expertizei sanitare, expertizei sanitare veterinare şi, după caz, expertizei în cadrul organului responsabil de stabilirea cerinţelor, altele decît cele privind inofensivitatea şi ocrotirea sănătăţii omului, în vederea obţinerii avizelor respective. Documentele tehnice se aprobă de producător doar după autorizarea produselor alimentare noi sau a materialelor în contact cu produsele alimentare, la care se referă documentele respective.
   
[Art.13 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.13 al.(4) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(5) La fabricarea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare se vor respecta prevederile reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
   
(51) Cantitatea contaminanţilor, a reziduurilor produselor de uz fitosanitar şi conţinutul de nitraţi din sau de pe produsele alimentare, precum şi din sau de pe hrana de origine vegetală şi animală pentru animale, nu trebuie să depăşească limitele stabilite în actele normative. În cazul în care cantitatea maximă de reziduuri pentru un anumit produs nu este stabilită, se ia în considerare limita prevăzută de Comisia Codex Alimentarius.
    [Art.13 al.(51) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(6) La fabricarea produselor alimentare se va utiliza materia primă alimentară inofensivă care corespunde reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile. La obţinerea materiei prime alimentare se admite utilizarea aditivilor furajeri, stimulatorilor de creştere a animalelor (inclusiv a preparatelor hormonale), preparatelor veterinare, pesticidelor, fertilizanţilor sau altor produse pentru tratarea plantelor şi a solului, care au fost supuse expertizei de către autorităţile abilitate cu funcţii de control al lanţului alimentar, au fost estimate ca inofensive pentru om în anumite condiţii de utilizare şi au fost aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
   
[Art.13 al.(6) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
(7) Materia primă de origine animală poate fi folosită la fabricarea produselor alimentare numai după efectuarea expertizei sanitare veterinare şi obţinerea de către producător a certificatului de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care atestă corespunderea materiei prime de origine animală cerinţelor prevăzute de regulile şi normele sanitare veterinare.
   
[Art.13 al.(7) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(8) Aditivii alimentari utilizaţi la fabricarea produselor alimentare, substanţele nutritive utilizate ca fortifianţi, nutrimentele şi suplimentele alimentare, precum şi materialele în contact cu produsele alimentare nu trebuie să prezinte pericol pentru viaţa şi sănătatea omului. La fabricarea produselor alimentare destinate consumului uman pot fi folosiţi numai aditivii alimentari, substanţele nutritive utilizate ca fortifianţi, nutrimentele şi suplimentele alimentare, precum şi materialele în contact cu produsele alimentare, care au fost autorizate în modul stabilit de prezenta lege.
    [Art.13 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(9) Producătorul este obligat să sisteze imediat producerea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, pe termenul necesar remedierii deficienţelor. În cazul imposibilităţii remedierii deficienţelor, producătorul este obligat să sisteze producerea şi distribuirea produselor şi materialelor menţionate, să le retragă din circuit, inclusiv de la cumpărători şi consumatori, şi să organizeze, în modul stabilit, expertiza lor şi utilizarea condiţionată sau nimicirea.
Articolul 14. Preambalarea, ambalarea şi etichetarea
                           (marcarea)
(1) Produsele alimentare trebuie să fie preambalate şi ambalate astfel încît să se asigure menţinerea cantităţii, calităţii şi inofensivităţii lor la depozitare, transportare şi distribuire.
(2) La preambalarea, ambalarea şi etichetarea produselor alimentare, agenţii economici din sectorul alimentar vor respecta cerinţele reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
(3) Pentru preambalarea şi ambalarea produselor alimentare se vor utiliza materiale care corespund reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile, care nu elimină în produsele alimentare componenţi ce prezintă pericol pentru sănătatea omului, care asigură păstrarea proprietăţilor produsului, care sînt reciclabile ori pot fi valorificate şi nimicite fără a prejudicia mediul, potrivit legislaţiei în vigoare.
(4) Etichetarea, publicitatea şi prezentarea produselor alimentare, inclusiv forma acestora, aspectul sau ambalajul, materialele utilizate la preambalare şi la ambalare, modul în care sînt prezentate şi mediul în care sînt fabricate, precum şi informaţiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie să inducă în eroare consumatorul.
(5) Etichetarea produselor alimentare va oferi consumatorilor informaţiile necesare, suficiente, veritabile şi uşor de comparat, care să le permită acestor să-şi aleagă produsul alimentar corespunzător exigenţelor şi posibilităţilor lor financiare, să cunoască eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi, pentru a nu fi induşi în eroare.
(6) Eticheta trebuie să fie amplasată astfel încît să nu poată fi separată de recipient şi informaţia de pe ea să nu poată fi ştearsă.
(7) Eticheta trebuie să conţină, în mod obligatoriu, informaţiile prevăzute de reglementările în domeniul alimentar aplicabile, inclusiv:
a) denumirea sub care este comercializat produsul alimentar;
b) lista ingredientelor;
c) cantitatea netă, volumul;
d) data fabricării şi termenul de valabilitate;
e) condiţiile de păstrare;
f) instrucţiunile de folosire;
g) denumirea şi adresa producătorului şi/sau a importatorului, distribuitorului;
h) date privind identificarea lotului;
i)  denumirea ţării de origine;
j)  alte informaţii specifice.
(8) Informaţia de pe eticheta produselor alimentare va fi amplasată la loc vizibil, astfel încît, în condiţii obişnuite de cumpărare şi utilizare, consumatorul să o poată citi şi înţelege.
(9) Se interzice prelungirea termenului de valabilitate al produselor alimentare, inclusiv prin reetichetare sau reambalare.
(10) La etichetarea produselor alimentare nu se admit inscripţii:
a) care atribuie sau prin care se sugerează că produsul alimentar are proprietăţi de profilaxie sau de tratament al unor maladii la om, cu excepţia cazurilor cînd aceste proprietăţi au fost demonstrate sau confirmate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
b) care induc în eroare consumatorul prin indicarea unor informaţii false privind proprietăţile, originea, identitatea, particularităţile, compoziţia, valabilitatea, modul de producere şi de utilizare a produsului alimentar, altele decît cele naturale.
(11) Interdicţiile specificate la alin.(10) se referă şi la publicitatea produselor alimentare.
(12) Se interzice distribuirea sub orice formă a produselor alimentare etichetate incorect.
(13) Etichetarea produselor alimentare tratate cu radiaţii ionizante se face prin înscrierea pe etichetă a menţiunii "Tratat cu radiaţii ionizante".
(14) Etichetarea produselor alimentare provenite din organisme modificate genetic se face prin înscrierea pe etichetă a menţiunii: "Produs alimentar modificat genetic" sau "Produs alimentar obţinut din organisme modificate genetic".
(15) Etichetele produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială şi ale suplimentelor alimentare vor conţine o informaţie suplimentară privind proprietăţile şi caracteristicile lor.
(16) Etichetele produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială pentru sugari sau copiii mici nu vor conţine informaţii care să împiedice sau să defavorizeze alimentaţia la sîn.
(17) Etichetele suplimentelor alimentare, etalarea şi publicitatea lor nu le vor atribui proprietăţi profilactice, de tratament şi nici nu vor invoca aceste proprietăţi.
   
(18) Informația promoţională şi de publicitate pentru produsele nerecomandate preşcolarilor şi elevilor trebuie să evite caracterul atractiv pentru copii şi să nu-i vizeze pe aceştia.
    [Art.14 al.(18) introdus prin LP195 din 28.07.16, MO277-287/26.08.16 art.598]
Articolul 15. Depozitarea, transportarea şi distribuirea
(1) Depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare se vor efectua în condiţii care să asigure inofensivitatea lor şi menţinerea proprietăţilor.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Agenţii economici din sectorul alimentar implicaţi în depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare sînt obligaţi să respecte cerinţele reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi să confirme respectarea acestora în documentele de însoţire.
(3) Transportarea produselor alimentare se va efectua în mijloace de transport speciale care să asigure condiţii adecvate de igienă şi de temperatură prevăzute de reglementările în domeniul alimentar aplicabile şi care deţin autorizaţie sanitar-veterinară, obţinută în modul stabilit.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
(4)  În cazul în care, la depozitarea, transportarea sau distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, au fost comise încălcări ce au generat modificarea calităţii şi pierderea inofensivităţii lor, acestea devenind periculoase sau falsificate, agenţii economici din sectorul alimentar care le deţin sînt datori să sisteze livrarea şi distribuirea acestor produse şi materiale, să informeze destinatarii şi consumatorii, să organizeze retragerea lor de la cumpărători şi consumatori, să asigure expertiza şi utilizarea lor condiţionată sau nimicirea.
(5) Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor alimentare neambalate şi nepreambalate, cu excepţia unor tipuri de produse alimentare al căror nomenclator se stabileşte de Guvern.
   
(6) Se interzice prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum şi în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor.
    
[Art.15 al.(6) redacția LP195 din 28.07.16, MO277-287/26.08.16 art.598]
    [Art.15 al.(6) introdus prin LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482; în vigoare 20.09.12]
Articolul 16. Importul
(1) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, importate în scopul plasării pe piaţă, trebuie să corespundă cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova sau prevederilor acordului special dintre Republica Moldova şi ţara exportatoare, în cazul în care  există un asemenea acord.
(2) Responsabilitatea producătorilor şi furnizorilor pentru respectarea cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile este clauza contractului de livrare a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare la importul acestora.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(3) Se interzice importul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, al altor produse alimentare, precum şi al materialelor în contact cu produsele alimentare, care nu au fost autorizate conform prevederilor prezentei legi și/sau nu au documente de însoţire ce atestă inofensivitatea şi provenienţa legală a acestora.
   
[Art.16 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
(4) La import, produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare se supun controalelor în vamă în modul stabilit de Guvern.
   
(5) Se interzice importul de produse alimentare cu termenul de valabilitate de pînă la 90 de zile în cazul în care a rămas mai puţin de 1/3 din termenul lor de valabilitate stabilit de producător, iar pentru restul produselor alimentare se interzice importul în cazul în care, pînă la expirarea valabilităţii lor, au rămas mai puţin de 60 de zile.
    [Art.16 al.(5) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
Articolul 17. Exportul
(1) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, destinate exportului sau reexportului, în scopul plasării lor pe piaţa altei ţări, trebuie să corespundă cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în ţara respectivă, cu excepţia cazurilor cînd acordul bilateral dintre părţi prevede altfel.
   
(11) La solicitarea agentului economic, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor certifică inofensivitatea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, destinate exportului sau reexportului, prin emiterea certificatului de inofensivitate. În cazul produselor alimentare ambalate, certificatul de inofensivitate se referă şi la ambalajul acestora. Certificatul de inofensivitate se întocmeşte în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe propria răspundere a agentului economic privind respectarea cerințelor prevăzute de actele normative pentru produsele alimentare respective.
    [Art.17 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, destinate exportului, care nu corespund cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, dar corespund cerinţelor ţării importatoare, pot rămîne în Republica Moldova pentru o perioadă de cel mult 90 de zile de la data producerii sau intrării lor în ţară. Aceste produse vor fi marcate clar ca fiind destinate exclusiv exportului, vor fi depozitate şi păstrate separat de alte produse alimentare.
(3) În cazul în care produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, destinate exportului, nu corespund cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova şi, în perioada de 90 de zile de la data producerii, nu au fost exportate sau conformate acestor reglementări, ele sînt confiscate conform legislaţiei în vigoare şi sînt supuse expertizei, în funcţie de ale cărei rezultate se utilizează condiţionat sau se nimicesc.
Articolul 18. Produsele alimentare fortificate
(1) Produsele alimentare fortificate trebuie să conţină substanţe nutritive, adăugate în limitele stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, şi să fie inofensive pentru om.
(2) Deciziile privind fortificarea produselor alimentare cu nutrimente deficitare se adoptă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care stabileşte şi cerinţele faţă de aceste produse alimentare.
(3) Fortificarea tipurilor de produse alimentare pentru care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a decis fortificarea este obligatorie pentru toţi agenţii economici din sectorul alimentar implicaţi în circuitul acestor produse alimentare.
(4) Agenţii economici din sectorul alimentar implicaţi în circuitul produselor alimentare fortificate sînt obligaţi să asigure conţinutul reglementat de nutrimente în aceste produse.
(5) Produsele alimentare fortificate cu micronutrimente deficitare au  prioritate la transportare, depozitare şi distribuire faţă de produsele alimentare nefortificate din aceeaşi categorie.
Articolul 19. Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională
                           special
ă şi suplimentele alimentare
(1) Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială trebuie să satisfacă cerinţele nutriţionale speciale ale anumitor categorii de persoane cu dereglări ale proceselor digestive sau metabolice ori aflate în condiţii fiziologice speciale care, din această cauză, pot să obţină un beneficiu special ca urmare a consumului controlat de anumite substanţe din produsele alimentare, precum şi cerinţele sugarilor sau ale copiilor mici. Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială nu trebuie să prezinte pericol pentru categoriile de persoane cărora le sînt destinate.
(2) Nutrimentele şi suplimentele alimentare trebuie să conţină cantităţi prestabilite de substanţe nutritive şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea omului.
(3) La producerea produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială nu se admite utilizarea materiei prime obţinute cu folosirea aditivilor furajeri, stimulatorilor de creştere a animalelor (inclusiv a preparatelor hormonale), a unor tipuri de preparate veterinare, a pesticidelor, fertilizanţilor sau a altor produse folosite pentru tratarea plantelor şi a solului, precum şi a altor substanţe şi compuşi ce prezintă pericol pentru sănătatea omului.
(4) Se interzice distribuirea pentru consumul uman a produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială şi a suplimentelor alimentare care:
a) nu corespund cerinţelor de calitate şi nu conţin nutrimentele prescrise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
b) sînt produse şi distribuite în condiţii neconforme regulilor şi normelor sanitare în vigoare.
Articolul 20. Organizarea şi efectuarea controlului inofensivităţii
                      produselor alimentare şi a materialelor în contact
                      cu produsele alimentare în procesul de producţie
(1) Agenţii economici din sectorul alimentar sînt obligaţi să organizeze şi să efectueze, în procesul de producţie, controlul inofensivităţii produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare şi controlul respectării cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile privind condiţiile de producere şi de distribuire a acestor produse şi materiale.
(2) Producătorii sînt obligaţi să organizeze şi să efectueze, pe parcursul fluxului tehnologic, controlul inofensivităţii fiecărui lot de produse alimentare şi de materiale în contact cu produsele alimentare, să înregistreze rezultatele acestui control şi să le păstreze o anumită perioadă de timp, să transmită cumpărătorului, împreună cu acestea, certificatul de calitate, certificatul de conformitate sau declaraţia de conformitate, cu excepţia produselor alimentare preparate în unităţile de alimentaţie publică.
(3) Controlul inofensivităţii produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare se efectuează în conformitate cu programele elaborate de agenţii economici din sectorul alimentar, în baza reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
Articolul 21. Sistemul de analiză a pericolului şi de control
                      al circuitului alimentar în punctele critice de
                            control
Agenţii economici din sectorul alimentar implementează sisteme de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control, bazîndu-se pe:
a) analiza eventualelor pericole de contaminare a produselor alimentare pe parcursul fluxului tehnologic în cadrul întreprinderilor din sectorul alimentar;
b) determinarea etapelor fluxului tehnologic ce prezintă eventuale pericole şi stabilirea punctelor critice;
c) efectuarea controlului în punctele critice;
d) estimarea periodică a eficienţei controlului efectuat conform prevederilor specificate la lit.a)-c) şi actualizarea acestor prevederi în cazul modificării procesului de producere a produselor alimentare.
Articolul 22. Personalul întreprinderilor din sectorul alimentar
(1) Producerea şi distribuirea produselor alimentare se efectuează numai de către persoane care, la angajare, au fost supuse examenului medical preventiv şi ulterior trec examene medicale periodice, îndeplinesc condiţiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au calificarea profesională necesară pentru operaţiunile pe care le execută, au fost instruite igienic şi posedă cunoştinţe suficiente în domeniul sănătăţii publice, al igienei produselor alimentare şi igienei muncii, sînt atestate conform reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile.
(2) Persoanele afectate de maladii infecţioase sau cele suspectate că ar suferi de atare maladii, persoanele care au fost în contact cu asemenea bolnavi, care sînt purtători ai agenţilor patogeni de maladii infecţioase nu sînt admise la executarea operaţiunilor ce implică contactul direct cu produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare.
    [Art.23 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 24. Retragerea de pe piaţă a produselor alimentare
                     şi a materialelor în contact cu produsele alimentare,
                     neconforme reglementărilor în domeniul alimentar
                     aplicabile şi/sau periculoase
(1) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, urmează a fi retrase de pe piaţă. Agentul economic din sectorul alimentar deţinător al acestor produse şi materiale este obligat să le retragă de pe piaţă din proprie iniţiativă sau în temeiul dispoziţiei scrise (prescripţiei) a organului de control şi supraveghere de stat.
(2) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, care nu corespund reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile, dar nu prezintă pericol pentru sănătatea omului şi nu sînt falsificate, pot fi recondiţionate, înainte de a fi vîndute sau distribuite, în alt mod. Agentul economic din sectorul alimentar deţinător al acestor produse şi materiale va asigura depozitarea lor în condiţii ce ar exclude accesul la ele, va asigura evidenţa strictă a lor pentru toată perioada de recondiţionare.
(3) Agenţii economici din sectorul alimentar responsabili de comerţul cu amănuntul sau de distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, în procesul cărora nu se afectează ambalajul, etichetarea, inofensivitatea sau integritatea lor, vor institui, în limitele activităţilor proprii, proceduri de retragere de pe piaţă a produselor şi materialelor menţionate care nu corespund condiţiilor de inofensivitate prevăzute de reglementările în domeniul alimentar aplicabile, contribuind la retragerea lor, vor transmite informaţiile necesare pentru retragere şi vor coopera la realizarea măsurilor luate de către producători şi/sau organele de control şi supraveghere de stat.
(4) Agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să informeze imediat organele de control şi supraveghere de stat despre fiecare caz de suspiciune a plasării pe piaţă a produselor alimentare şi materialelor în contact cu produsele alimentare, ce prezintă pericol pentru sănătatea omului, precum şi despre măsurile luate în vederea prevenirii, diminuării sau eliminării riscurilor.   
(5) Dacă într-un lot de produse alimentare sau de materiale în contact cu produsele alimentare de aceeaşi categorie este depistat un produs sau un material periculos, se consideră că toate produsele sau materialele din acest lot sînt în aceeaşi măsură periculoase, cu excepţia cazurilor cînd în urma unei expertize detaliate se constată că restul lotului este nepericulos.
(6) Agentul economic din sectorul alimentar deţinător de produse alimentare şi materiale în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, este obligat să asigure depozitarea lor provizorie în condiţii ce ar exclude accesul la ele, precum şi evidenţa lor strictă.
(7) În cazul în care agentul economic din sectorul alimentar deţinător al produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, nu a luat măsuri de retragere a acestor produse şi materiale de pe piaţă, ele se confiscă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 25. Expertiza, utilizarea condiţionată sau nimicirea
                           produselor alimentare şi a materialelor în
contact
                           cu produsele alimentare, neconforme
reglementărilor
                           în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase,
                           retrase de pe piaţă
(1) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, retrase de pe piaţă, urmează a fi supuse expertizei corespunzătoare (sanitaro-epidemiologice, sanitare veterinare etc.) de către organele de control şi supraveghere de stat – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sau, respectiv, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice,  în conformitate cu competenţele atribuite, în scopul determinării posibilităţii utilizării condiţionate sau nimicirii lor. În cazul în care agentul economic din sectorul alimentar deţinător al produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare nu poate confirma provenienţa lor şi dacă acestea au semne vizibile de alterare şi prezintă pericol grav şi imediat pentru viaţa şi sănătatea omului, ele vor fi utilizate condiţionat sau vor fi nimicite fără efectuarea expertizei. Anterior utilizării condiţionate sau nimicirii, deţinătorul acestor produse şi materiale, în prezenţa reprezentantului organului de control şi supraveghere de stat, va modifica proprietăţile lor prin orice metodă accesibilă şi sigură, fapt ce va exclude posibilitatea folosirii lor conform destinaţiei.
   
[Art.25 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, se depozitează, pe durata efectuării expertizei, în condiţii ce ar exclude  accesul la ele. Produsele şi materialele menţionate vor fi luate la evidenţă strictă. Responsabil de integritatea acestor produse şi materiale este agentul economic din sectorul alimentar care le deţine.
(3) În baza rezultatelor expertizei produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, organul respectiv de control şi supraveghere de stat decide utilizarea condiţionată sau nimicirea lor. Agentul economic din sectorul alimentar deţinător al acestor produse şi materiale alege modul şi condiţiile de utilizare condiţionată sau de nimicire a lor în conformitate cu reglementările în domeniul alimentar aplicabile şi le coordonează cu organul de control şi supraveghere de stat care a emis decizia respectivă.
(4) Posibilitatea folosirii produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase în calitate de hrană pentru animale se coordonează cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Art.25 al.(4) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
(5) Cheltuielile pentru expertizarea, depozitarea, transportarea, utilizarea condiţionată sau nimicirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, sînt suportate de către agentul economic din sectorul alimentar care le deţine.
(6) Agentul economic din sectorul alimentar deţinător al produselor alimentare şi materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, va prezenta organului de control şi supraveghere de stat care a emis decizia de utilizare condiţionată sau de nimicire documentul sau copia acestuia, legalizată în modul stabilit, care confirmă utilizarea condiţionată sau nimicirea acestor produse şi materiale.
(7) Organele de control şi supraveghere de stat, dintre cele prevăzute la alin. (1), care au emis decizia de utilizare condiţionată sau de nimicire a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, sînt obligate să efectueze controlul asupra utilizării condiţionate sau nimicirii acestora.
   
[Art.25 al.(7) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  V
RESPONSABILITĂŢI ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Articolul 26. Responsabilitatea pentru neîndeplinirea
                            prezentei legi
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea administrativă, civilă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 27. Responsabilitatea persoanelor cu funcţii
                            de r
ăspundere din organele de control şi
                            supraveghere de stat
Exercitarea necorespunzătoare a funcţiilor şi tăinuirea faptelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea omului atrag după sine responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere din organele de control şi supraveghere de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 28.  Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute între agenţii economici din sectorul alimentar şi organele de control şi supraveghere de stat ca urmare a activităților de control și de supraveghere se soluţionează conform procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat al activității de întreprinzător. Alte litigii decît cele apărute ca urmare a activităților de control și supraveghere se soluționează în procedura contenciosului administrativ.
[Art.28 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 29
(1)  Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării, cu excepţia art.6 lit.c), în partea ce ţine de sistemul de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control, şi a art.21, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.
(2)  Guvernul, în termen de 9 luni:
a)  va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b)  va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(3) În termen de 12 luni, agenţii economici din sectorul alimentar implicaţi în circuitul produselor alimentare şi al materialelor în contact cu produsele alimentare îşi vor conforma activităţile cu prezenta lege, luînd în considerare excepţia specificată la alin.(1).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 martie 2004.
Nr.78-XV.