LPM1164/1997*
ID intern unic:  313287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1164
din  24.04.1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal*
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială)
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed.spec.
    MODIFICAT
   
LP229 din 01.11.18, MO441-447/30.11.18 art.705; în vigoare 30.11.18
    LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496
    LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808;în vigoare 01.01.18
    LP145 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
   
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP191 din 30.09.11, MO176-181/21.10.11 art.517
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP14-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.125
    LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75
    LP191-XVI din 25.09.08, MO182/07.10.08 art.646
   
LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP267-XVI din 07.12.07, MO25-27/05.02.08 art.71
    LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07 art.693
    LP177-XVI din 20.07.07, MO17-126/10.08.07 art.534
    LP111 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.300
    LP428-XVI din 27.12.06, МО10-13/26.01.07 art.23
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP348-XVI din 22.12.05, MO1-4/06.01.06 art.30
    LP261-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.782; în vigoare 01.01.06
    LP247-XVI din 21.10.05, MO154-156/18.11.05 art.769
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06
    LP73-XVI din 12.05.05, MO77-79/03.06.05 art.335
 
 
    *Republicată
     în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
     Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
     1) nr. 1570-XIII din 26.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 272;
     2) nr. 112-XIV din 29.07.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 84, art. 557;
     3) nr. 890-XIV din 23.03.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 39-41, art. 290;
     4) nr. 1064-XIV din 16.06.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 888;
     5) nr. 1389-XIV din 30.11.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166-168, art. 1211;
     6) nr. 408-XV din 26.07.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 4;
     7) nr. 646-XV din 16.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1299;
     8) nr. 1163-XV din 27.06.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 100-101, art. 747;
     9) nr. 1440-XV din 08.11.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
     10) nr. 272-XV din 03.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163-166, art. 652;
     11) nr. 430-XV din 31.10.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-241, art. 956;
     12) nr. 501-XV din 11.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 54;
     13) nr. 224-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 700;
     14) nr. 296-XV din 28.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 726;
     15) nr. 350-XV din 21.10.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 930;
     16) nr. 422-XV din 16.12.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 242-245, art. 1060;
     17) nr. 427-XV din 24.12.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 18;
     18) nr. 448-XV din 30.12.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20-23, art. 71;
     19) nr. 10-XV din 17.02.54 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 120.

     Parlamentul adoptă prezenta lege.
     Capitolul 1 - exclus.
     Capitolul 2 - exclus.

Capitolul 3
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 21. Intrarea în vigoare
    (1) Titlurile I şi  II ale Codului fiscal intră în  vigoare la 1 ianuarie 1998.
    (2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.1-20 care intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
    Articolul 22. Abrogarea unor acte legislative
    La data intrării  în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi a articolelor 1-20 ale prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,1993, nr.1, art.1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.18; nr.73, art.845);
    Legea nr.1218-XII din 3 decembrie 1992 privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.361; 1993, nr.4, art.95; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.112; 1995, nr.2, art.21;  nr.27, art.302; nr.45-46, art.543; nr.73, art.849);
    Legea nr.490-XIII din 8 iunie 1995 privind impozitarea beneficiului băncilor şi al altor instituţii de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.43,  art.484;  nr.73, art.851; 1996, nr.40-41, art.375);
    Legea nr.662-XIII din 23  noiembrie 1995 privind declararea veniturilor de către persoanele fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.20).
    Articolul 23. Modificarea unor acte normative
    (1) Preşedintelui  Republicii  Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1-20 din prezenta lege;
    b) va aduce actele  sale normative în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlurilor I şi  II ale Codului fiscal şi articolelor 1-20 din prezenta lege.
    Articolul 24. Dispoziţii tranzitorii
    (1) Pînă la unificarea şi reglementarea de către Codul fiscal a tuturor impozitelor şi taxelor enumerate la art.6 alin.(5) şi (6) din Codul  fiscal, prin textul "şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta" din Codul fiscal se înţeleg şi actele legislative, alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta referitor la impozitele şi taxele care nu sînt reglementate de titlurile respective ale Codului fiscal, inclusiv actele legislative şi alte acte normative adoptate pînă la punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului  fiscal, precum şi actele legislative speciale ce anulează total sau parţial suma impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii ori care modifică termenul de stingere a impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Pe lîngă aceasta, textul respectiv include normele privind impozitarea titularilor patentei de întreprinzător (conform Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător) şi privind perceperea taxei vamale (conform Legii  nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal).
    (2) Prevederile  actelor legislative indicate la art.22 al prezentei legi sînt aplicabile obligaţiilor fiscale apărute pînă la 1 ianuarie 1998.
    [Art.24 al.(3)-(5) excluse prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    (6) Anuităţile obţinute în baza contractelor de asigurare a pensiei suplimentare, care au  fost încheiate pînă la intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează.
    (7) Nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
    
[Art.24 al.(7) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(7) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.24 al.(7) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.24 al.(7) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.24 al.(7) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    [Art.24 al.(8) abrogat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.24 al.(8) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.24 al.(8) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.24 al.(9) abrogat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.24 al.(9) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.24 al.(9) moldificat prin LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07 art.693]
    [Art.24 al.(8) introdus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; al.(8)-(24) devin (9)-(25); în vigoare 01.01.06]
    [Art.24 al.(9) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; al.(8) devin al.(9)]
    [Art.24 al.(10) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.24 al.(11) abrogat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
   (12) În calitate de mijloc de achitare a datoriilor pe impozite se acceptă cambiile emise de Ministerul Finanţelor în favoarea Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996) şi prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997).
    [Art.24 al.(10) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.24 al.(14) abrogat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.24 al.(14) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.72; al.(8) devin (9)]
    (15) Se scutesc de plata impozitului:
    a) atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de  psihiatrie ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în care muncesc persoane handicapate;
   
[Art.24 al.(15), lit.a) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    b) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
   
[Art.24 al.(15), lit.b) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    c) întreprinderile penitenciarelor;
    d) organele cadastrale teritoriale - pe venitul destinat creării şi funcţionării fondului de garanţie al Agenției Servicii Publice, precum şi pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire şi rambursare a creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru;
    [Art.24 al.(15), lit.d) modificată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.24 al.(15), lit.d) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.24 al.(15), lit.e) exclusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.6 art.702; lit.(f) devine (e)]
    e) Societatea  pe Acţiuni "Apă-Canal" Chişinău - pe venitul calculat şi reflectat în fondul special pentru serviciul şi rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
    f) Banca Naţională a Moldovei pe veniturile ei.
    [Art.24 al.(15), lit.f) introdusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.24 al.(15), lit.g) exclusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    (16) La calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.
    [Art.24 al.(16) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(16) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.24 al.(16) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.24 al.(16) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.24 al.(16) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    (17) Întreprinderile care au efectuat, în cadrul Acordului deinvestiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"", investiţii capitale în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari  SUA se scutesc de plata impozitului pe venit  pe  o perioadă de 5 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.
    (18) Întreprinderile menţionate la alin.(17), care au efectuat investiţii capitale suplimentare în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA, se scutesc suplimentar de plata impozitului pe venit  pe o perioadă de 2 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care  a  fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd  cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.
    [Art.24 al.(18) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    (19) Datoriile de creditor ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic anulate, precum şi transmise, în conformitate cu Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic, la bilanţul Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", se consideră ca venit neimpozabil, iar sumele creanţelor întreprinderilor din sectorul electroenergetic transmise,în baza legii nominalizate, la bilanţul Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" se consideră pentru acestea ca datorie compromisă deductibilă. Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi din anul în curs. Cheltuielile Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" legate de primirea la bilanţul său, în baza prezentului articol, a datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic se atribuie la deduceri în cadrul determinării de către Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" a obligaţiilor privind impozitul pe venit.
    [Art.24 al.(20) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.24 al.(20) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.24 al.(20) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    (21) Se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    [Art.24 al.(21) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(21) modificat prin LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162]
    a)  agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
    b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări. Condiția respectivă nu se aplică agenților economici nou-creați și agenților economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent;
    [Art.24 al.(21), lit.b) modificată prin LP145 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    [Art.24 al.(21), lit.b) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr. 2;
    d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
    e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art. 34 din Codul fiscal.
    Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.
    [Art.24 al.(21) alineat introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.
    [Art.24 al.(21), alineat introdus prin  prin LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162]
    Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
    [Art.24 al.(21), alineat modificat prin LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162]
    - actul de constituire al agentului economic;
    - contractul individual de muncă;
    - organigrama angajatorului;
    - fişa postului;
    - copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
    - carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
    - statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
    - confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art.34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
   
Impozitul pe venit stabilit prin prezentul alineat scuteşte beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut.
    [Art.24 al.(21), alineat introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.
   
Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.
   
Agentul economic ai cărui angajaţi beneficiază de prevederile prezentului alineat urmează să prezintela Serviciul Fiscal de Stat o informație privind faptul dat, în forma și în modul stabilite de Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.24 al.(21), alineat modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(21), alineat introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta fiind obligat să achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente.
    Prevederile  prezentul alineat se aplică pînă în perioada fiscală 2020 inclusiv.
    [Art.24 al.(21), alineat modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(21) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.24 al.(21) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.24 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.24 al.(211) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
[Art.24 al.(211) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.24 al.(22) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.24 al.(22) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 10.08.07]
    [Art.24 al.(22) modificat prin LP428-XVI din 27.12.06, MO10-13/26.01.07 art.23]
    [Art.24 al.(22) introdus prin LP261 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.782; al.(22)-(25) devin al. (23)-(26); în vigoare 01.01.06]
    [Art.24 al.(21) modificat prin LP247 din 21.10.05, MO154/18.11.05 art.769]
    (23) Persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal nu reţin prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale şi la lichidarea fondurilor de investiţii pentru privatizare pînă la finalizarea procedurii de lichidare a acestora.
    Fondurile de investiţii nemutuale şi fondurile de investiţii pentru privatizare prezintă Serviciului Fiscal de Stat şi beneficiarului acestor plăţi dările de seamă şi informaţiile în modul prevăzut la art.92 alin.(2)-(4) din Codul fiscal, cu reflectarea în ele a plăţilor efectuate în folosul persoanei fizice.
   
[Art.24 al.(23) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.24 al.(23) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.24 al.(23) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    [Art.24 al.(23) modificat prin LP267-XVI din 07.12.07, MO25-27/05.02.08 art.71]
    [Art.24 al.(23) introdus prin LP348/22.12.05, MO1/06.01.06 art.30; al.(23)-(26) devin (24)-(27)]
   
[Art.24 al.(231) abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.24 al.(231) introdus prin LP191-XVI din 25.09.08, MO182/07.10.08 art.646]
    [Art.24 al.(24) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
(232) Pînă la intrarea în vigoare a noii legi privind fondurile nestatale de pensii, prevederile art.69 alin.(2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică.
  
[Art.24 al.(233) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
[Art.24 al.(232) - (233) introduse prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
(234) Se scutesc de impozitul pe venit veniturile obţinute de persoane fizice şi juridice în urma primirii compensaţiilor pentru daunele cauzate şi pentru venitul ratat, inclusiv venitul sub formă de creştere de capital în cadrul implementării Acordului Compact dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei „Provocările Mileniului”, semnat la Washington la 22 ianuarie 2010.
    [Art.24 al.(234) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(235) Constatarea veniturilor în scopuri fiscale pentru perioadele 2010 şi 2011 se efectuează conform Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la creditele expirate.
    [Art.24 al.(235) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]   
    (24) Prevederile titlurilor I şi  II ale Codului  fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    [Art.24 al.(26) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; al.(25)-(27) devin al.(24)-(25)]
    [Art.24 al.(23) introdus prin LP73 din 12.05.05, MO77 din 03.06.05 art.335; al.(23) devine (24)]
    (25) Pînă la aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1-20 din prezenta lege, ele se aplică în măsura în care nu contravin titlurilor I şi  II ale Codului fiscal şi articolelor 1-20 din prezenta lege.
    (26) Pînă la 31 decembrie 2027, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal nu reţin impozit din suma dividendelor achitate în folosul nerezidenţilor fondatori (investitori) care participă la realizarea proiectului privind construcţia şi operarea centralei electrice în raionul Ungheni, conform listei aprobate de Guvern.
    [Art.24 al.(26) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.24 al.(26) introdus prin LP14-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.125]
    (27) Se permite deducerea taxei speciale pentru asigurarea stabilităţii financiare, achitată de băncile comerciale la bugetul de stat, conform art. 5 din Legea nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.
    [Art.24 al.(27) introdus prin LP191 din 30.09.11, MO176-181/21.10.11 art.517]
    (28) Prevederile art. 20  lit. z9)  şi ale art. 24 alin. (18)  din Codul fiscal nu se aplică rezultatelor obţinute din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
    [Art.24 al.(28) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
   
(29) Pînă la intrarea în vigoare a art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului se va efectua în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.
    [Art.24 al.(29) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (30) Începînd cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale anterioare anului 2014, a căror valoare a fost inclusă la venituri impozabile ale contribuabilului. Amortizarea acestor mijloace fixe se calculează luînd în calcul valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului conform situaţiei de la 31 decembrie 2013.
     [Art.24 al.(30) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

     (31) Pentru perioada fiscală 2018, agenţii economici pot alege modul de calcul al amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art. 26 și 27 sau art. 261 din Codul fiscal.

    Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare – pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

    [Art.24 al.(31) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

    (32) Baza valorică a fiecărui mijloc fix la data de 1 ianuarie a perioadei fiscale pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal va fi:

    a) pentru mijloacele fixe raportate la categoria I de proprietate – baza valorică determinată la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare;

    b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II–V de proprietate – baza valorică determinată prin calcul, avînd în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferente obiectelor atribuite categoriei respective la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv.

    Baza valorică a mijloacelor fixe la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare se determină în condițiile legislației fiscale aplicabile la această dată.

    [Art.24 al.(32) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

    (33) Prin derogare de la prevederile alin. (32) din prezentul articol, contribuabilii care aplică perioada fiscală diferită de anul calendaristic, în temeiul art. 121 alin. (4) din Codul fiscal, vor determina baza valorică a mijloacelor fixe în conformitate cu modul descris la alin. (32) din prezentul articol la începutul perioadei fiscale ce urmează după data de 1 ianuarie a anului pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal.

    [Art.24 al.(33) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

    (34) Veniturile obținute pînă la 31 decembrie 2017 de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

    [Art.24 al.(34) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

    (35) Achizițiile efectuate pînă la 31 decembrie 2017 de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

    [Art.24 al.(35) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

    (36) Achizițiile efectuate de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care nu depășesc suma de 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal pentru fiecare persoană fizică în parte.

    [Art.24 al.(36) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]

Capitolul IV
LEGALIZAREA CAPITALULUI ŞI AMNISTIA FISCALĂ
    Articolul 25. Relaţiile reglementate de prezentul capitol
    (1) Prezentul capitol stabileşte principiile şi garanţiile generale, precum şi determină statutul juridic al subiecţilor legalizării capitalului, al subiecţilor amnistiei fiscale şi al autorităţilor administraţiei publice împuternicite, al altor organizaţii şi instituţii ce participă la procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale sau a căror activitate este legată de procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale.
    (2) Prezentul capitol stabileşte garanţiile prealabile, curente şi ulterioare la legalizarea capitalului, în partea ce ţine de inviolabilitatea acestui capital, şi neurmărirea din partea autorităţilor administraţiei publice împuternicite a persoanelor ce participă la procesul de legalizare a capitalului pentru evitarea plăţilor fiscale sau pentru încălcări fiscale.
    [Art.25 al.(2) în redacţia
LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    (3) Prevederile prezentului capitol nu se extind asupra:
    a) capitalului persoanei juridice sau fizice, cu excepţia capitalului persoanei  care este subiectul legalizării;
    b) capitalului ce cade sau este suspectat că va cădea sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr.914-XV din 15 martie 2002.
    [Art.25 al.(3), lit.b) modificată prin
LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
   Articolul 26. Implementarea prezentului articol
    Banca Naţională a Moldovei este împuternicită să elaboreze acte normative cu privire la implementarea prezentului capitol, inclusiv instrucţiuni ce ţin de procedurile de prevenire şi combatere a spălării banilor, pe care instituţiile financiare sînt obligate să le execute ca parte componentă a procesului de legalizare a capitalului.
    [Art.26 în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    Articolul 27. Noţiuni utilizate
    În scopul prezentului capitol, se utilizează următoarele noţiuni:
    legalizare a capitalului - declararea benevolă de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova sau de către reprezentanţii acestora a mijloacelor băneşti atît din ţară, cît şi de peste hotare, a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, declararea benevolă de către persoanele juridice rezidente, care au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, precum şi a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital;
    mijloace băneşti - monedă naţională sau valută străină, sub formă de numerar sau de depuneri în instituţii financiare;
    bunuri imobiliare - terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor;
    reprezentant - persoană fizică care este reprezentant legal al persoanei fizice sau persoanei juridice subiect al legalizării capitalului, conform prezentului capitol;
    nerespectare a confidenţialităţii (secretului) – orice acţiune sau inacţiune care s-a soldat cu transmiterea oricărei informaţii ce se referă la subiectul legalizării şi la capitalul legalizat către persoane terţe, cu excepţia persoanelor cu funcţie de răspundere din Banca Naţională a Moldovei şi din alte organe competente, conform prezentului capitol, actelor normative adoptate de Banca Naţională a Moldovei, sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice împuternicite în cazurile prevăzute de art.25 alin.(2);
    [Art.27 noţiunea în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    amnistie fiscală - anularea restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare;
    proprietar nominal - persoană care este deţinătoare de jure de capital, dar care nu este deţinătoare de facto a acestuia.
    Articolul 28. Subiecţii legalizării capitalului şi amnistiei
                         fiscale
   (1) Subiecţi ai legalizării mijloacelor băneşti, bunurilor imobiliare, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în capitalul social, diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital sînt persoanele fizice şi persoanele juridice (cu excepţia legalizării mijloacelor lor băneşti) al căror capital cade sub incidenţa prezentului capitol şi pe care îl declară benevol în condiţiile prezentului capitol.
    (2) Subiect al legalizării poate fi cetăţean al Republicii Moldova sau reprezentantul legal (părinte, adoptator, tutore, curator) al acestuia.
    (3) Subiect al amnistiei fiscale sînt persoanele juridice şi fizice care au restanţe reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţa specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 29. Obiectul legalizării capitalului şi cel al
                          amnistiei fiscale
    (1) Obiect al legalizării este capitalul (mijloacele băneşti, bunurile imobiliare, valorile mobiliare, cotele-părţi) subiectului legalizării care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă şi/sau din care nu au fost achitate impozitele şi taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (2) Obiecte ale amnistiei fiscale sînt sumele restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţa specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 30. Atribuţiile altor participanţi la procesul de
                         legalizare a capitalului şi de amnistie fiscală
   
(1) În afară de subiecţii legalizării capitalului şi de reprezentanţii acestora, participanţii la legalizarea capitalului sînt Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare – instituţii financiare), Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, care îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în procesul de legalizare a capitalului conform prevederilor prezentului capitol.
   [Art.30 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale, organele cadastrale, alte instituţii şi organizaţii sînt recunoscute în calitate de persoane legate indirect de procesul de legalizare. Orice acţiune a persoanelor cu funcţie de răspundere din autorităţile publice menţionate, din instituţii şi organizaţii nu trebuie să contravină prevederilor prezentului capitol sau să depăşească cadrul acestuia.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.30 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    Articolul  31. Perioada legalizării capitalului
    (1) Legalizarea capitalului începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol şi se încheie la 31 decembrie 2008.
    (2) Legalizarea mijloacelor băneşti începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol şi a intrării în vigoare a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în momentul începerii zilei de muncă a instituţiilor financiare, şi se termină odată cu încheierea zilei de muncă a instituţiilor financiare pe data de 30 decembrie 2008.
   [Art.31 al.(2) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    Articolul 32. Procedura legalizării capitalului
    (1) Persoanele juridice şi fizice legalizează benevol capitalul care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă, din care nu au fost achitate impozitele, taxele, alte plăţi, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului de stat, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale,  inclusiv în evidenţa specială.
    (2) Procedura legalizării capitalului se efectuează după cum urmează:
    1. De către persoanele fizice - pentru mijloacele băneşti:
    a) subiectul legalizării sau reprezentantul acestuia prezintă cerere, conform anexei nr.4, pentru depunerea mijloacelor băneşti pe contul bancar (conturile bancare) din instituţia financiară. Cererea se completează în două exemplare;
    b) informaţia indicată de subiectul legalizării sau de reprezentantul acestuia în cererea cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti va fi verificată de persoana împuternicită a instituţiei financiare, în prezenţa solicitantului, în ceea ce priveşte identitatea datelor din cerere cu cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia;
    c) persoana împuternicită a instituţiei financiare poate refuza primirea cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti numai în cazul în care datele din cerere nu corespund celor din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia;
    d) în cazul depistării unor divergenţe între datele din cerere şi cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia, persoana împuternicită a instituţiei financiare este obligată să anunţe solicitantul despre divergenţele existente, oferindu-i posibilitatea de a le înlătura;
    e) la primirea de către instituţia financiară a cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de reprezentantul împuternicit al instituţiei financiare, se remite subiectului legalizării sau reprezentantului acestuia;
    f) la legalizarea mijloacelor băneşti cu depunerea acestora pe contul bancar (conturile bancare), instituţia financiară reţine o taxă în mărime de 5% din suma mijloacelor băneşti legalizate;
    g) în cazul legalizării mijloacelor băneşti în valută străină, taxa se reţine ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data legalizării mijloacelor băneşti;
    h) instituţia financiară transferă taxele reţinute pe conturile trezoreriale respective ale Ministerului Finanţelor.
    2. De către persoanele juridice şi fizice - pentru bunurile imobiliare:
   a) subiectul legalizării care este proprietarul de facto, dar care a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane, în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare:
    - încheie cu această persoană un contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei;
    - autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;
    - se adresează organelor cadastrale pentru operarea de modificări în Registrul bunurilor imobiliare, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;
    b) în cererea depusă la organul cadastral, subiectul legalizării poate indica şi bunurile imobiliare care, la momentul legalizării, sînt considerate formal construcţii nefinisate. În temeiul cererii subiectului legalizării şi al documentelor prezentate, persoana împuternicită a organului cadastral operează modificări în Registrul bunurilor imobiliare;
    c) către subiectul legalizării, care devine succesor al proprietăţii în urma tranzacţiei de vînzare-cumpărare, se transmit toate obligaţiile în relaţiile cu persoanele terţe sau în baza altor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
   [Art.32 al.(2), lit.c) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
   d) la dorinţa proprietarului de facto subiect al legalizării, la perfectarea contractului şi la înregistrarea dreptului de proprietate în organul cadastral, acesta poate indica valoarea de piaţă reală a bunurilor imobiliare. În caz de necesitate, pentru evaluarea bunurilor imobiliare, subiectul legalizării se poate adresa unui evaluator independent care dispune de licenţă pentru efectuarea activităţii de evaluare a bunurilor imobiliare;
    e) după înregistrarea modificărilor în organul cadastral, subiectul legalizării declară valoarea legalizată a bunurilor imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat, conform cererii prevăzute în anexa nr.5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în conformitate cu lit.f). Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă faptul achitării taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al bunurilor imobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;
    f) subiectul legalizării achită taxă în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea contractului de vînzare-cumpărare, conform lit.a), sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării a fost înregistrat pe numele proprietarului nominal. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.
    3. De către persoanele juridice şi fizice - pentru valorile mobiliare:
    a) persoanele care sînt proprietari de jure de valori mobiliare, dar nu sînt proprietari de facto ai acestor valori, cu excepţia deţinătorilor nominali participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, în scopul legalizării capitalului, pot lua decizia cu privire la transmiterea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare proprietarilor de facto cu acordul acestora;
   b) persoanele specificate la lit.a) încheie acord de legalizare, cu indicarea valorii de bilanţ a valorilor mobiliare, pentru persoanele juridice, şi a valorii de procurare, pentru persoanele fizice. Acordul se autentifică notarial;
   c) subiectul legalizării capitalului depune la Serviciul Fiscal de Stat cerere cu privire la legalizarea capitalului, conform anexei nr.5, cu declararea valorii capitalului legalizat, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit.d). Declararea valorii capitalului legalizat se efectuează la valoarea de piaţă estimativă a valorilor mobiliare, determinată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, acordul de legalizare, certificatul de estimare a valorilor mobiliare, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure al valorilor mobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;
   d) subiectul legalizării capitalului achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea tranzacţiei indicată la lit.b).Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor;
    e) prin derogare de la prevederile legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare, după depunerea cererii cu privire la legalizare la Serviciul Fiscal de Stat, persoanele ce legalizează capitalul sînt în drept să efectueze operaţiunile de transmitere a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare la valoarea lor de bilanţ, pentru persoanele juridice, şi la valoarea de procurare, pentru persoanele fizice, prin operarea modificărilor în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare sau prin efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori, inclusiv prin efectuarea tranzacţiilor directe, în conformitate cu regulile bursiere şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    f) nu se consideră legalizare a capitalului operaţiunile de transmitere a valorilor mobiliare în deţinere nominală participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, precum şi retragerea acestora din deţinere nominală;
    g) persoana ce legalizează capitalul, la efectuarea operaţiunilor de transmitere a dreptului de proprietate, prezintă deţinătorului de registru sau companiei de brokeri copia de pe ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, copia de pe cererea cu privire la legalizarea capitalului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat, copia de pe acordul de legalizare, indicat la lit.b), şi copia de pe certificatul de estimare a valorilor mobiliare.
    4. De către persoanele juridice şi fizice - pentru cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale:
    a) proprietarii nominali ai cotelor-părţi în capitalul social al societăţii comerciale pot întreprinde acţiuni de rambursare a cotelor-părţi proprietarilor de facto. Proprietarii nominali coordonează cu proprietarii de facto rambursarea cotelor-părţi ce le aparţin altor participanţi care au drept preferenţial de cumpărare;
    b) subiecţii specificaţi la lit.a), pentru modificarea subiectului dreptului de proprietate asupra cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, încheie contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei. Contractul se autentifică notarial;
    c) după autentificarea notarială a contractului de vînzare-cumpărare, subiectul legalizării se adresează organului înregistrării de stat pentru operarea modificărilor în documentele de constituire, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;
    [Art.32 al.(2), pct.4) lit.c) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    d) după operarea modificărilor în documentele de constituire, subiectul legalizării depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea capitalului, prevăzută în anexa nr.5, cu declararea benevolă a valorii cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit.e). Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure  (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;
    e) persoana care legalizează capitalul achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea tranzacţiei conform lit.b) sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării a fost înregistrat pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.
    (3) Subiectul legalizării - proprietarul de facto, în scopul legalizării (declarării) valorii reale a capitalului, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea prevăzută în anexa nr.5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea estimată anterior a obiectului legalizării. Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.
    (4) Subiectul legalizării - persoana juridică care, la decizia sa, efectuează reevaluarea activelor uzurabile şi a activelor de capital la preţul real de piaţă, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea lor, prevăzută în anexa nr.6, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea de bilanţ a obiectului legalizării. Taxa se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor. Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.
    (5) Proprietarul de jure al capitalului supus procedurii de legalizare, care nu este subiect al legalizării, este scutit de responsabilitatea ce derivă din prevederile prezentului capitol, precum şi de obligaţiile fiscale rezultate din procedura de legalizare.
    Articolul 33. Încheierea procedurii de legalizare a
                         capitalului
    (1) Capitalul se consideră legalizat:
    a) din momentul depunerii mijloacelor băneşti pe contul instituţiei financiare, conform prevederilor art.32 alin.(2) pct.1 şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi achitării taxei de legalizare;
    [Art.33 al.(1), lit.a) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    b) pentru proprietarii de facto - din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    c) pentru persoanele ce legalizează bunuri imobiliare - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    d) pentru persoanele ce legalizează valori mobiliare - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi  înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    e) pentru persoanele ce legalizează cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra cotei-părţi şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    f) pentru persoanele fizice ce legalizează diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital - din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat.
    (2) În urma legalizării capitalului, subiectul legalizării, la momentul legalizării, este scutit de plata impozitului pe venitul sub formă de creştere a capitalului.
    Articolul 34. Efectuarea amnistiei fiscale
    (1) Se anulează restanţele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Reflectarea în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi cel al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a înscrierilor privind executarea amnistiei fiscale se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Guvern.
    (3) Organele cu atribuţii de administrare fiscală, Casa Naţională de Asigurări Sociale reflectă modificările ce ţin de efectuarea amnistiei fiscale în sistemele de evidenţă în conformitate cu prezentul capitol.
    (4) Organele cu atribuţii de administrare fiscală ridică sechestrul aplicat patrimoniului necomercializat al persoanelor juridice şi fizice dacă aceste acţiuni au fost iniţiate în scopul asigurării achitării impozitelor, taxelor, a altor plăţi, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale, în scopul executării prevederilor prezentului capitol, sînt în drept să ia decizii cu privire la efectuarea amnistiei fiscale pentru impozitele şi taxele, pentru majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, la situaţia din 1 ianuarie 2007, neachitate la data intrării în vigoare a deciziilor, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare, fără a modifica relaţiile cu bugetul de stat.
    Articolul 35. Garanţii oferite subiecţilor legalizării
                          capitalului
    (1) Statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice, garantează subiecţilor legalizării:
    a) neurmărirea pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăţi în bugetul de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din capitalul ce nu cade sub incidenţa  art.25;
    d) neadmiterea pe viitor de măsuri discriminatorii în ceea ce priveşte impozitarea subiecţilor legalizării;
    [Art.35 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    Articolul 36. Restricţii în ceea ce priveşte capitalul
                         subiecţilor legalizării
    (1) Subiecţii legalizării mijloacelor băneşti dispun liber de mijloacele băneşti legalizate, depuse pe conturile instituţiilor financiare, cu excepţia scoaterii/ transferării acestora în afara hotarelor Republicii Moldova, în cadrul operaţiunilor valutare de capital, în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare (în continuare - procedura transferului de capital), în decursul a 3 ani din momentul legalizării, sau de alte mijloace băneşti în sumă mai mică, echivalentă sau mai mare decît mărimea capitalului legalizat, cu condiţia că prezentul articol nu prevede altfel.
   
[Art.36 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) La scoaterea/transferarea de către subiectul legalizării în afara hotarelor Republicii Moldova a mijloacelor băneşti legalizate, conform procedurii transferului de capital, în decursul a 3 ani din momentul legalizării, se reţin taxe în mărime de:
    a) 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în primul an de la momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/ transferate;
    b) 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al doilea an din momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate;
    c) 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al treilea an din momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate.
    (3) Taxa prevăzută la alin. (2) se reţine şi se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor de către:
    a) instituţia financiară, cu condiţia respectării prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi conform art.90 alin. (3) din Codul fiscal;
    b) subiectul legalizării, la scoaterea mijloacelor băneşti în numerar, conform procedurii transferului de capital, pînă la obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare.
    [Art.36 al.(3), lit.b) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Instituţiile financiare ţin evidenţa subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti şi asigură corectitudinea perceperii taxei prevăzute la alin. (3), iar Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa capitalului scos în afara hotarelor Republicii Moldova conform procedurii transferului de capital.
   
[Art.36 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 37. Responsabilitatea subiecţilor legalizării 
                          capitalului
    În cazul în care la subiectul legalizării, care a efectuat legalizarea capitalului conform prevederilor prezentului capitol, se constată circumstanţele prevăzute la art.25 alin.(3), în privinţa acestuia se întrerupe acţiunea garanţiilor prevăzute la art.35 şi se aplică, în modul stabilit, prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 38. Răspunderea persoanelor cu funcţie de
                         răspundere implicate în procesul de
                         legalizare
    Faţă de persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile financiare care au comis încălcări ale procedurii de legalizare a capitalului se aplică:
    a) sancţiunea pentru persoanele cu funcţie de răspundere prevăzută de art.175 din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau răspundere penală dacă acţiunea, prin caracterul său, conţine elemente constitutive ale infracţiunii - în cazul încălcării procedurii şi/sau termenelor legalizării capitalului;
     [Art.38 lit.b) exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    c) sancţiunea prevăzută de art.1632 alin.2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative - în cazul neefectuării reţinerii prealabile, integral sau parţial, a taxei conform art.36 alin.(3) lit.a).
    Articolul 39. Contestarea
    Subiectul legalizării capitalului, precum şi persoanele prevăzute la art. 30 au dreptul să conteste deciziile adoptate şi acţiunile întreprinse (inacţiunile) în conformitate cu prezentul capitol, în modul stabilit de legislaţie, inclusiv pe cale judiciară.
    Articolul 40. Direcţiile de utilizare a taxelor
    Taxele percepute de la subiecţii legalizării pentru legalizarea mijloacelor băneşti se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor şi se repartizează în modul următor:
    - 30% rămîn în bugetul de stat;
    - 70% se transferă în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Articolul 41. Aplicarea prevederilor prezentului capitol
    (1) Legislaţia în vigoare se aplică ţinîndu-se seama de prevederile prezentului capitol.
   (2) Faţă de subiecţii legalizării capitalului şi faţă de capitalul legalizat în conformitate cu prezentul capitol, cu condiţia neapariţiei circumstanţelor prevăzute la art.25 alin.(3), nu se aplică prevederile următoarelor acte legislative:
    a) art.244 şi 249 din Codul penal;
     [Art.41 al.(2) lit.b) exclus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    c) art.83, cap.5-9, 11-16 din titlul V al Codului fiscal;
    d) cap.III, V, VII şi X ale Codului vamal;
    e) art.28, 30, 35 şi 51 din Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale şi prevederile respective ale legii cu privire la  bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv;
    f) art.1529, 1621, 1622, 163, 1634, 1635, 1636, 193 alin.(14) din Codul cu privire la contravenţiile administrative;
    g) art.60 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică veniturilor obţinute după 1 ianuarie 2007.
    (4) Prevederile art.84 alin.(5)-(11) din Legea privind societăţile pe acţiuni produc efecte juridice la expirarea a unui an calendaristic de la momentul legalizării.
    [Capitolul IV introdus prin LP111 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.300]
Capitolul V
NORME SPECIALE PRIVIND DETERMINAREA
IMPOZITULUI PE VENIT PENTRU PERIOADA
FISCALĂ 2018
    Articolul 42. Relațiile reglementate de prezentul capitol
    Prevederile prezentului capitol se extind asupra:
    a) persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător;
    b) persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător;
    c) persoanelor fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) persoanelor fizice nerezidente, pentru veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. c), d), n) şi o) din Codul fiscal.
    [Art.42 lit.c) introdusă prin LP229 din 01.11.18, MO441-447/30.11.18 art.705; în vigoare 30.11.18]
    Articolul 43. Perioada fiscală privind impozitul pe venit
    (1) Pentru subiecții menționați la art. 42, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape  distincte  după cum urmează:
    a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada  1 ianuarie  2018 – 30 septembrie 2018;
    b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este  de la 1 octombrie 2018 pînă la   31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit  conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.
    (2) Obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare  etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018.
    (3) Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de:
    a) 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depășește suma de 24750 de lei;
    b) 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depășește suma de 24750 de lei.
    (4) Pentru etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali,  suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a  a perioadei fiscale 2018.
    (5) Pentru perioada fiscală a anului 2018, prevederile art. 881 din Codul fiscal se aplică pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.
    Articolul 44. Reguli speciale referitoare la venit
    (1) Orice venit/pierdere a întreprinzătorului  individual de pe urma recalculării datoriei sau orice diferență de curs estimată în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul fiscal în perioada fiscală 2018  se consideră venit obținut/pierdere suportată în ultima zi a etapei I și, respectiv,  etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.
    (2) Întreprinzătorul individual care face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa I a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa I a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea în care această sumă totală depășește venitul impozabil obținut în etapa I a perioadei fiscale 2018. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.
    (3) Întreprinzătorul individual care face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea în care această sumă totală depășește venitul impozabil obținut în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.
    Articolul 45. Reguli speciale referitoare la deducerea cheltuielilor
    (1) Pentru contribuabilii menționați la art. 42 lit. a) deducerea cheltuielilor se aplică în modul general stabilit corespunzător etapei I și, respectiv,  etapei a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (13) din Codul fiscal, subiecții menționați la art. 42 lit. a)  din prezentul capitol urmează să stabilească separat pentru etapa I și a II-a  a perioadei fiscale 2018 limite a reziduurilor, a deșeurilor și a perisabilităților naturale.
    (3) În scopul aplicării prevederilor art. 32 din Codul fiscal, reportarea de către întreprinzătorii individuali a pierderilor în etapa I și, respectiv, în etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 se califică ca reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte.
    (4) Deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către contribuabilii menționați la art. 42 lit. a) în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita mediei aritmetice a ratelor medii ponderate ale dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină pentru fiecare lună în parte a etapelor I și  a II-a  ale perioadei fiscale a anului 2018.
    Articolul 46. Reguli speciale de aplicare a scutirilor
    (1) Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
    a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;
    b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;
    c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;
    d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;
    e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 1890 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, pentru care scutirea constituie 8460 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 8460 de lei.
    (2) Pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
    a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 6000 de lei;
    b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 7500 de lei;
    c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 2820 de lei;
    d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 4500 de lei;
    e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 2820 de lei.
    La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.
     (3) Scutirea pentru persoana întreținută se aplică dacă aceasta, la situația din 30 septembrie 2018 și din 31 decembrie 2018, întrunește condițiile stabilite de art. 35 din Codul fiscal și de prezentul articol pentru etapa I și, respectiv,  etapa a  II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.
    Articolul 47. Norme speciale privind impozitul pe venit
                         din salariu
    (1) Plățile salariale obținute de angajați se impozitează distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, ținînd cont de scutirile, deducerile și de cotele stabilite la art. 15 din Codul fiscal.
    (2) Determinarea venitului impozabil și calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă de la prima zi sau, în cazurile în care salariatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării pînă în ultima zi a etapei I și, respectiv, a etapei a II-a   a perioadei fiscale 2018.
    Articolul 48. Reguli speciale privind trecerea  în cont a
                         impozitului pe venit
    (1) În anul 2018 contribuabilii menționați la art. 42 au dreptul de a trece în cont impozitul pe venit reținut în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în mod separat:
    a) sumele reținute de la ei pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 88, 89 și 90 din Codul fiscal;
    b) plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 84 din Codul fiscal;
    c) impozitele achitate în afara Republicii Moldova, a căror trecere în cont este permisă în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal, pentru sumele plătite sau calculate pentru aceeași etapă a perioadei fiscale.
    (2) Dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin. (1) lit. a) și b) din prezentul articol depășesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art. 15 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligației fiscale prin compensare, conform art. 175 din Codul fiscal, și, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din Codul fiscal.
    (3) Mărimea trecerii în cont specificată la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal pentru etapa I și, respectiv,  etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu poate depăși suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova față de acest venit.
    (4) Trecerea în cont în perioada fiscală 2018 a impozitului achitat în alt stat se efectuează în etapa I și, respectiv, etapa a II-a  a perioadei fiscale în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.
    Articolul 49. Reguli speciale privind prezentarea declarației
                         cu privire la impozitul pe venit și a documentelor
                         privind plățile și/sau impozitele reținute
    (1) Sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018:
    a) persoanele fizice care sînt rezidenți ai Republicii Moldova și au obligații privind achitarea impozitului pentru etapa I și, respectiv,  etapa a II-a a perioadei fiscale 2018;
    b) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget;
    c) formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.
    (2) Pentru etapa I și a II-a  a perioadei fiscale 2018, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se completează în modul și forma stabilite de Ministerul Finanțelor. Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 83 alin. (5)–(10) din Codul fiscal, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de:
    a) 25 martie 2019 – în cazul formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației;
    b) 30 aprilie 2019 – în cazul persoanelor fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții).
    (3) Persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, pînă la data de 25 ianuarie  2019, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a  a perioadei fiscale 2018, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal ale persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor I și  a II-a ale perioadei fiscale 2018, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut aferent.
    Dările de seamă vor include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal, precum și sumele veniturilor achitate în folosul acestor persoane. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele care sînt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte dările de seamă menționate aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018 în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.
    (4) Persoanele indicate la alin. (3) sînt obligate să prezinte, pînă la 1 martie 2019, beneficiarului acestor plăți, cu excepția celor care au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.
    (5) În cazul efectuării corectărilor în informația prezentată conform alin. (3), persoanele indicate la alin. (3) sînt obligate să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei, asupra cazului de încălcare fiscală.
    Articolul 50. Desemnarea procentuală
    Prin derogare de la art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 151 din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2018, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare are dreptul să direcționeze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru etapele I și a II-a ale perioadei fiscale (stabilită la art. 43 din prezenta lege) către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal.
    [Capitolul V introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 24 aprilie 1997.
    Nr. 1164-XIII.

Anexa nr.1
LISTA
activităţilor de realizare de programe*
    1. Activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare: analiza necesităţilor informatice ale utilizatorilor; consultarea asupra celor mai eficiente soluţii; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concreţi; proiectarea, elaborarea, furnizarea  şi documentarea unor programe de uz general.
    2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indicaţiilor date de utilizator.
    _______________________________________
    * Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei Rev.2, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.
    [Anexa nr.1 modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP247 din 21.10.05, MO154-156/18.11.05 art.769]

    [Anexa nr.3 abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP261 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.782; în vigoare 01.01.06]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin LP111 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.300]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin LP111 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.300]

   
anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin LP111 -XVI din 27.04.07, MO64-66/11.05.07 art.300]

   
[Anexa nr.7 abrogată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.7 introdusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]