LPM156/1998*
ID intern unic:  313291
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  14.10.1998
privind sistemul public de pensii*
Publicat : 12.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 247     Data intrarii in vigoare : 01.01.1999
    LP62-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.241
    LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169
    LP324-XV din 07.10.04, MO186-188/15.10.04 art.838; în vigoare 01.11.04
    LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    LP65-XV din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304; în vigoare 01.01.04
    Se declară neconstituţionale art. 43, art. 44 alin. (1) şi alin. (2), art. 46, art. 47, art. 48 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), art. 50  alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 156-XIV "Privind pensiile de asigurări sociale de stat" în redacţia Legii nr. 358-XV din 31 iuliie 2003, prin HCC9 din 30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15

    Titlul modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii şi în textul anexelor, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate” prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16    ______________________________________
    * Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului  nr. 1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată şi completată prin Legile:
    1) nr. 552-XIV din 28.07.1999 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art. 551;
    2) nr. 950-XIV din 21.04.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 464;  
    3) nr. 1038-XIV din 09.06.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 77, art. 576;  
    4) nr. 1126-XIV din 07.07.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art. 682;
    5) nr. 1434-XIV din 28.12.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 5-7, art. 15;  
    6) nr. 1485-XV din 22.11.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1264;
    7) nr. 146-XV din 27.03.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 265;  
    8) nr. 240-XV din 13.06.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art. 557;
    9) nr. 358-XV din 31.07.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 173-176, art. 742;
    10)nr. 528-XV din 18.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 22-25, art 133;
    11) nr. 576-XV din 26.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 84.


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul și scopul legii
    (1) Prezenta lege stabilește cadrul legal al funcționării sistemului public de pensii, precum și interacțiunea acestuia cu sistemul public de asigurări sociale și cu alte mecanisme statale de protecție socială a populației.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui sistem de pensii echitabil și sustenabil, care să garanteze un trai decent pentru beneficiarii de pensii.
    [Art.1 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.1 modificat prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    [Art.1 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 11. Sistemul public de pensii
    (1) Pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi bănești, ale căror stabilire și plată sînt garantate prin lege de către stat.   
    (2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art. 3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    [Art.11 introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 2. Dreptul la pensie
    (1) Dreptul la pensie îl are persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP258 din 22.11.18, MO480-485/14.12.18 art.798; în vigoare 01.01.19]
    [Art.2 al.(1) textul „domiciliată în Republica Moldova” declarat necostituțional prin HCC10 din 08.05.18, MO167-175/25.05.18 art.87; în vigoare 08.05.18]
    (2) Dreptul la pensie este imprescriptibil.
    (3) Dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.
   
[Art.2 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.2 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.2 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 3. Acordurile privind  asigurările sociale încheiate
                        între Republica Moldova şi alte state
    În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementări decît cele din prezenta lege, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
    Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor
    (1) Pensiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din fondul de pensii.
    (2) Veniturile fondului de pensii provin din:
    a) contribuțiile de asigurări sociale de stat;
    [Art.4 al.(2), lit.a) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(2), lit.b) abrogată prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    c) transferurile de la bugetul de stat;
    d) alte venituri.
    [Art.4 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 5.  Stagiul de cotizare
    (1) În sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive.
    (2) Perioadele  necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sînt:
    a) perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
   
[Art.5 al.(2), lit.a) în redacţia LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
   
a1) perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
    [Art.5 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399]
    b) perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;
    c) perioada în care asiguratul a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;
   
d) perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, curator, pînă la angajarea în funcția de asistent personal;
    [Art.5 al.(2), lit.d) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    e) perioada de rezidențiat în învățămîntul postuniversitar obligatoriu;
    [Art.5 al.(2), lit.e) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    f) perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31 decembrie 2005;
    [Art.5 al.(2), lit.f) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    g) perioadele în care au fost realizate activitățile specificate la art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) pînă la 1 ianuarie 1999.
   
[Art.5 al.(2), lit.g) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la alin. (2) nu pot însuma în total mai mult de 8 ani, cu excepția celor prevăzute la lit. a1), b), d) și f).
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani.
    (2) Stagiul de cotizare al persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite de legislaţie şi împărţirea acestei sume la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional sumei achitate.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (3) Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier se include în stagiul de cotizare, considerîndu-se un an de cotizare, cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (4) Pentru celelalte categorii de contribuabili, cuantumul minim al contribuţiilor se stabileşte prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.6 în redacţia LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 7.  Dovada stagiului de cotizare
    (1)  Dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din contul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Modul de confirmare a perioadelor necontributive asimilate, prevăzute la art. 5 alin. (2), se stabilește de Guvern.
    [Art.7 al.(2) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 8. Venitul mediu lunar asigurat
    [Art.8 titlul în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17] 
   
(1) Baza de calcul al pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de activitate, valorizat la momentul stabilirii pensiei.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
   
(11) Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive pînă la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienții de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.
    [Art.8 al.(11) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    (2) Venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuţiilor plătite în perioadele contributive, cotele de contribuţii stabilite prin lege pentru aceste perioade şi numărul total de luni de cotizare. Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat este redată  în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (3) Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit.a), b), d) și e), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a1) și f), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei.
    
[Art.8 al.(3) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.8 al.(3) în redacția LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.8 al.(4) exclus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.8 al.(5) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (6) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie venitul mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii Moldova după strămutare.
    (7) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul lunar calculat unui lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare în ramura respectivă, antrenat într-o activitate similară în Republica Moldova, în baza condiţiilor de salarizare, reglementate de stat, în vigoare la momentul stabilirii pensiei.
   
[Art.8 al.(7) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    (8) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat care făcea parte din URSS, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, însă confirmă stagiul de cotizare realizat pînă la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat pînă la 31 decembrie 1991.
    (9) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la
art. 5 alin. (2) lit. a), a1), d), e) și f) se acoperă de la bugetul de stat.
   
[Art.8 al.(9) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.8 al.(9) introdus prin LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399]
    [Art.8 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
Capitolul II
PENSIILE
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
    Articolul 9.  Categoriile de pensii
    În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:
    a) pensie pentru limită de vîrstă;
    b) pensie de dizabilitate;
    c) pensie de urmaş;
   
d) pensie specială;
    [Art.9 lit.d) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    e) pensie anticipată pentru limită de vîrstă.
    [Art.9 lit.e) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 10. Pensia specială
    Pensia specială reprezintă pensia publică stabilită și plătită conform prevederilor altor legi.
   
[Art.10 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 11.  Dreptul de opţiune
    (1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie.
    (2) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare.    
    Articolul 12. Pensia minimă
   
(1) Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă se stabilește de către Guvern.
    [Art.12 al.(1) în redacția LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19]
    (2) Cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă:
    a) în cazul unei dizabilități severe – 75% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
    b) în cazul unei dizabilități accentuate – 70% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
    c) în cazul unei dizabilități medii – 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă.
   
[Art.12 al.(2) în redacția LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19]
    (3) În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decît cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat.
   
[Art.12 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    [Art.12 modificat prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    Articolul 13.  Indexarea pensiei
    (1) Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
    
[Art.13 al.(1) modificat prin LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
(11) În cazul în care creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care creșterea indicelui prețurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va constitui nu mai puțin de 2%.
    [Art.13 al.(11) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Diferenţa prevăzută la art.12 alin.(3) se indexează anual, suma rezultată din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului de stat.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.13 al.(2) introdus prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
Secţiunea 2
Pensia pentru limită de vîrstă
    Articolul 14.  Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă
    Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vîrstele de pensionare și stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege.
   
[Art.14 modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 15. Condițiile de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă poate fi stabilită la împlinirea vîrstelor standard de pensionare prevăzute la art. 41, cu condiția realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.
    (2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu are stagiul minim de cotizare prevăzut la alin. (1) are dreptul la alocație în condițiile Legii nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
    (3) În cazul în care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, asiguratul nu își exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei se va lua în considerare stagiul de cotizare realizat la data solicitării.
   
[Art.15 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.15 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
[Art.151 abrogat prin LP371 din 22.12.17, MO1-6/05.01.18 art.24]
    [Art.151 introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se determină conform formulei de calcul din anexa nr. 2, reieșind din rata de acumulare de 1,35%, venitul mediu lunar asigurat, valorizat conform prevederilor art. 8, și stagiul de cotizare realizat.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei calculate pentru un stagiu de cotizare prevăzut la art. 42 alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilite la art. 12 alin. (1), se acordă pensia minimă respectivă.
    (3) În cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat.
    [Art.16 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
   
[Art.16 modificat prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
    [Art.16 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
[Art.16 modificat prin LP29 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.219]
    Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25%  din pensia stabilită.   
    [Art.17 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
Secţiunea 3
Pensia de dizabilitate
    Articolul 18. Constatarea dizabilităţii și capacității de muncă
    Dizabilitatea şi capacitatea de muncă, cauzele, gradul şi timpul survenirii acestora se constată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale în baza Instrucţiunii privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă
, aprobate de Guvern.
   
[Art.18 modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.18 în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de dizabilitate
    Are dreptul la pensie de dizabilitate persoana asigurată căreia, în urma expertizării de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, i s-a stabilit dizabilitate din cauza:
    a) unei afecţiuni generale;
    b) unui accident de muncă;
    c) unei boli profesionale.
   
[Art.19 în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 20.  Stagiul de cotizare pentru pensia de dizabilitate
    (1) Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării invalidităţii, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

Vîrsta la data constatării dizabilității

Stagiul de cotizare (ani)
Pînă la 23 de ani
2
23–29 de ani
4
29–33 de ani
7
33–37 de ani
10
37–41 de ani
13
Peste 41 de ani
15
    [Art.20 al.(1) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Pensia de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.
    (3) În cazul stabilirii pensiei de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, beneficiarilor de pensie de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, persoanelor a căror dizabilitate a survenit în legătură cu îndeplinirea serviciului militar în termen, precum şi invalizilor din copilăriepersoanelor cu dizabilități din copilărie, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, de la data constatării iniţiale a invalidităţii.
   
[Art.20 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (4) În cazul în care persoanele menţionate la alin. (3) nu au realizat stagiul de cotizare necesar pînă la data constatării iniţiale a invalidităţii, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, la data adresării pentru stabilirea pensiei de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.20 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 21.
  Calcularea pensiei de
dizabilitate
    (1) Cuantumul pensiei de dizabilitate se calculează în raport cu gradul de dizabilitate conform formulelor din anexa nr.3,  parte integrantă a prezentei legi.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei de dizabilitate calculat în funcție de gradul de dizabilitate este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilit la art.12 alin. (2) lit. a)–c), se acordă pensia minimă respectivă.
   
[Art.21 al.(2) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (3) În cazul încadrării în alt grad de dizabilitate, cuantumul pensiei se determină din venitul mediu lunar asigurat luat în considerare la stabilirea iniţială a pensiei, ţinîndu-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de dizabilitate.
    [Art.21 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 22.  Reluarea drepturilor la pensia de
dizabilitate
    (1) Pensionarul de dizabilitate este supus reexpertizării  medicale în termenele stabilite de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) După fiecare reexpertizare, gradul de dizabilitate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale. Modificarea şi suspendarea pensiei de dizabilitate se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare. Reluarea în plată a pensiei de dizabilitate se efectuează din ziua  constatării  invalidităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani  după  încetarea plăţii.
    (4) Dacă reexpertizarea a avut  loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de dizabilitate se efectuează în condiţiile art.20 şi 21.
    [Art.22 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 23. Plata pensiei de dizabilitate
    (1) Pensia de dizabilitate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei de dizabilitate persoanelor care se află  la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
    [Art.23 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
Secţiunea 4
Pensia de urmaş
    Articolul 24.  Dreptul la pensia de urmaş
    (1) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate prevăzute la capitolul II secțiunea 3 din prezenta lege.
   
[Art.24 al.(1) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Pensia de urmaş se acordă indiferent de durata stagiului de cotizare în cazul în care decesul întreţinătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
    (3) Pensia de urmaş se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, decedat în urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de dizabilitate.
    [Art.24 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 25.  Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş
    (1) Se stabileşte pensie de urmaş:
    a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23  de ani;
   
[Art.25 al.(1), lit.a) modificată prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întreținătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de dizabilitate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;
    
[Art.25 al.(1), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în  îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai întreținătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare  în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.
   
[Art.25 al.(1), lit.c) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat.
    [Art.25 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaș
    (1) Pensia de urmaș, în cazul în care întreținătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabilește procentual din pensia pentru limită de vîrstă sau din pensia de dizabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreținătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată sau medie, se stabilește procentual din pensia potențială calculată pentru dizabilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș.
    (2) Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor rămași fără ocrotire părintească în urma decesului ambilor părinți reprezintă însumarea drepturilor de urmaș calculate după fiecare părinte.
    [Art.26 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.26 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 27. Plata pensiei de urmaş
    (1) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.a), inclusiv celor aflaţi la întreţinerea deplină a statului, se plăteşte integral pensia de urmaş.
    (2) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.c) pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
   
(3) Categoriilor de urmași prevăzute la art. 25 lit. b), aflați la întreținerea deplină a statului, pensia de urmaș se plătește în mărime de 25% din pensia stabilită.
    [Art.27 al.(3) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.27 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    [Art.28 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.29 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
Capitolul III
STABILIREA PENSIEI
    Articolul 30.  Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    (3) Modul de organizare a activităţilor privind stabilirea şi plata pensiilor se stabileşte de Guvern.
    Articolul 31. Solicitarea pensiei
    (1) Pensia se  acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia.
    (2) Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
   
(21) Persoana care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale depune cererea de pensionare, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte și celelalte acte necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu.
    [Art.31 al.(21) introdus prin LP258 din 22.11.18, MO480-485/14.12.18 art.798; în vigoare 01.01.19]
    (3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
    [Art.31 al.(3) modificat prin LP26 din 04.03.16, MO106-113/22.04.16 art.207]
    (31) Pentru stabilirea pensiei persoanei deţinute într-o instituţie penitenciară care anterior nu a beneficiat de pensie, administraţia instituţiei respective va aduna actele necesare, inclusiv cererea de pensionare, prezentate de deţinut, va legaliza semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte în termen de 5 zile organului teritorial de asigurări sociale în a cărui rază se află instituţia penitenciară.
    [Art.31 al.(31) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    (4) Decizia cu privire la  respingerea cererii de pensionare şi  motivul  respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile  de  la data emiterii.
    [Art.31 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă.
    (2)  Pensia de dizabilitate se stabileşte pe perioada cît durează dizabilitatea, confirmată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (3) Pensia de urmaş se stabileşte  pe  perioada  îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.25.
    (4) Se stabilesc următoarele termene de acordare a drepturilor  la  pensie în funcţie de categoria pensiei solicitate:
    a) la pensia pentru limită de vîrstă - de la data  îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată;
    b) la pensia de dizabilitate - de la data emiterii  deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, pensia de dizabilitate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data constatării  invalidităţii;
   
[Art.32 al.(4), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) la pensia de urmaş - de la data decesului întreținătorului, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse  în termen de 90 de zile de  la această dată.
   
[Art.32 al.(4), lit.c) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (5) În cazurile  în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia  se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.
    (6) În cazurile  în  care au fost depăşite termenele de depunere a cererii  prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de  la data prezentării ultimului act necesar.
    [Art.32 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
    (1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:
    a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;
    b) transferării la altă categorie de pensie;
   
c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
    [Art.33 al.(1), lit.c) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1)  lit.a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.
    (3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.
    (4) Pensionarul care solicită transferul la una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege de care a beneficiat anterior poate opta pentru pensia stabilită anterior luînd în considerare toate indexările și recalculările efectuate pînă la data transferului.
    [Art.33 al.(4) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]   
    (41) Pensionarii care activează sau au activat în cîmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condițiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decît o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor din anexe, părți integrante ale prezentei legi, este mai mare decît pensia aflată în plată.
    [Art.33 al.(41) modificat prin LP165 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.545; în vigoare 01.01.19]
    [Art.33 al.(41) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
(42) Reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă, stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 11:

 
Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite/ reexaminate pînă la 1 ianuarie 1999
Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 pînă
la 1 ianuarie 2019

Anul cînd va fi efectuată reexaminarea pensiei

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

de la
15 ani
pînă la
15 ani
de la
15 ani
de la
12 ani
pînă la
15 ani
de la
10 ani
pînă la
12 ani
de la
7 ani
pînă la
10 ani
de la
5 ani
pînă la
7 ani
de la
3 ani
pînă la
5 ani
de la
2 ani
pînă la
3 ani

    [Art.33 al.(42) introdus prin LP165 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.545; în vigoare 01.01.19]
    (5) Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. În cazul transferării la altă categorie de pensie prevăzută de prezenta lege, termenul de transfer se stabileşte conform art.11 alin.(2).
    [Art.33 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
Capitolul IV
PLATA PENSIEI
    Articolul 34. Modul de plată a pensiei
    (1) Plata pensiei se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
   
[Art.31 al.(1) modificat prin LP258 din 22.11.18, MO480-485/14.12.18 art.798; în vigoare 01.01.19]
    [Art.34 al.(1) în redacţia LP123 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.267]
    (2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.
    (3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive. 
   
[Art.31 al.(3) modificat prin LP258 din 22.11.18, MO480-485/14.12.18 art.798; în vigoare 01.01.19]
    (4) Cheltuielile de achitare a pensiilor deputaților, membrilor de Guvern, funcționarilor publici, aleșilor locali și procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei stabilite și ulterior indexate – de la bugetul asigurărilor sociale de stat și 50% din mărimea pensiei stabilite – de la bugetul de stat.
     [Art.34 al.(4) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (5) Cheltuielile de achitare a pensiilor judecătorilor și indemnizațiilor lunare viagere acordate judecătorilor și procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei sau indemnizației lunare viagere – de la bugetul asigurărilor sociale de stat și 50% din mărimea pensiei sau indemnizației lunare viagere – de la bugetul de stat.
    [Art.34 al.(5) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 35. Plata retroactivă
    (1) Pensia stabilită și neîncasată la timp se plătește retroactiv din data suspendării.
    [Art.35 al.(1) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.35 al.(1) sintagma „pe o perioadă de cel mult 3 ani până la data solicitării” declarată neconstituțională prin HCC19 din 19.07.16, MO430-440/16.12.16 art.106; în vigoare 19.07.16]
    (2) Pensia stabilită şi neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen.
    [Art.35 în redacţia LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
Articolul 36. Plata pensiei către persoana care și-a stabilit
                          domiciliul în străinătate
    (1) Persoana care și-a stabilit domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în condițiile prezentei legi.
    (2) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiază de pensie în Republica Moldova și are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligația de a transmite, pe adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de viață în modul prevăzut de Guvern. Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viață după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată.
    (3) Beneficiarul de pensie va completa certificatul de viață și îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către titularul drepturilor sociale.
    (4) În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață în termenul indicat, Casa Națională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.
    [Art.36 în redacția LP258 din 22.11.18, MO480-485/14.12.18 art.798; în vigoare 01.01.19]  
    [Art.36 al.(1) declarat necostituțional prin HCC10 din 08.05.18, MO167-175/25.05.18 art.87; în vigoare 08.05.18] 
    Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat
    (1) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    (2) Pensia se plăteşte inclusiv pentru luna în care a avut loc decesul beneficiarului de pensie.
    [Art.37 în redacţia LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 38.  Reţinerile din pensie
    (1) Reținerile la pensie se efectuează în baza:
    a) documentelor executorii, conform Codului de executare;
    b) deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului.
   
[Art.38 al.(1) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Reţineri din pensia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.
    Articolul 39.  Obligaţiuni şi responsabilităţi
    (1) Organul de asigurări sociale este obligat să informeze anual asiguratul despre situaţia curentă a contului personal al acestuia.
    (2) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale informaţii privind asiguratul angajat, datele necesare ţinerii contului personal al acestuia.
    (3) Angajatorul este obligat să comunice, în termen de 5 zile de la angajarea pensionarului, acest fapt organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei.
    (4) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale sau persoanei îndreptăţite, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţii necesare pentru stabilirea pensiei.
    (5) Angajatorul şi angajatul poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pentru autenticitatea actelor şi datelor prezentate organului de asigurări sociale.
    (6) Pensionarul este obligat să comunice, în termen de 30 de zile, organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei noile circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau suspendarea ei.
    (7) În cazul în care prezentarea de date false sau tăinuirea circumstanțelor prevăzute la art.39 alin.(6) are ca efect cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor, persoana vinovată restituie în fondul de pensii sumele încasate necuvenit .
   
[Art.39 al.(7) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare
    (1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, privind reţinerile din  pensie sau încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aceasta poate fi atacată în  instanţa de contencios administrativ competentă.
Capitolul V
VÎRSTELE DE PENSIONARE
ŞI STAGIILE DE COTIZARE
    Articolul 41. Vîrstele de pensionare
   
(1) Începînd cu 1 iulie 2019, se stabilește vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creșterea anuală a vîrstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2
De la 1 iulie

Vîrsta standard de pensionare

Bărbați
Femei
2017

62 ani 4 luni

57 ani 6 luni

2018

62 ani 8 luni

58 ani
2019
63 ani

58 ani 6 luni

2020
63 ani
59 ani
2021
63 ani

59 ani 6 luni

2022
63 ani
60 ani
2023
63 ani

60 ani 6 luni

2024
63 ani
61 ani
2025
63 ani

61 ani 6 luni

2026
63 ani
62 ani
2027
63 ani

62 ani 6 luni

2028
63 ani
63 ani
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    (2) De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se aplică vîrstele standard de pensionare conform tabelului nr. 2, diminuate cu 3 ani.
    [Art.41 al.(2) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.41 al.(2) în redacţia LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
Tabelul nr.3

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a femeilor care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii
1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003   53 ani 9 lun
  
  (21) Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vîrsta standard de pensionare stabilită în tabelul nr. 2 se diminuează conform tabelului nr. 21. Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste se aprobă de Guvern.

Tabelul nr. 21

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă (ani împliniţi) Reducerea vîrstei standard de pensionare prevăzute în tabelul nr. 2
10
5 ani
11
5 ani 6 luni
12
6 ani
13
6 ani 6 luni
14
7 ani
15
7 ani 6 luni
16
8 ani
17
8 ani 6 luni
18
9 ani
19
9 ani 6 luni
20 de ani și mai mult
10 ani
    [Art.41 al.(21) introdus prin LP270 din 15.12.17, MO1-6/05.01.18 art.20]
    [Art.41 al.(3) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.41 (3) în redacţia LP65 din 04.03.04,MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 42. Stagiul de cotizare
   
[Art.42 titlul modificat prin LP65 din 04.03.04,MO53-55/02.04.04 art.304]
   
(1) Se stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 de ani: pentru bărbaţi începînd cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începînd cu 1 iulie 2024, conform eşalonării prevăzute în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5
De la 1 iulie
Stagiul complet de cotizare
Bărbaţi
Femei
2017
33 ani 6 luni
30 ani 6 luni
2018
34 ani
31 ani
2019
34 ani
31 ani 6 luni
2020
34 ani
32 ani
2021
34 ani
32 ani 6 luni
2022
34 ani
33 ani
2023
34 ani
33 ani 6 luni
2024
34 ani
34 ani
   
    [Art.42 al.(1) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.42 al.(1) în redacţia LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]

    [Art.42 al.(11) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]

    [Art.42 al.(11) modificat prin LP29 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.219]

    [Art.42 al.(11) civintul "atît” şi sintagma „ , cît şi pentru femei” declarate neconstituţionale prin HCC27 din 20.12.11, MO1-6/06.01.12 art.1; în vigoare 20.12.11]

    [Art.42 al.(11) introdus prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]

    (2) Se stabileşte stagiul special de cel puţin 10 ani atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei, realizat în condiţii deosebite de muncă conform art. 41 alin. (21), cu condiţia realizării unui stagiu complet de cotizare prevăzut în tabelul nr. 5.
    [Art.42 al.(2) în redacția LP270 din 15.12.17, MO1-6/05.01.18 art.20]
    (3) Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoanele specificate la alin.(2) au fost ocupate în aceste lucrări ziua completă de muncă.
    [Art.42 al.(3) introdus prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
[Art.42 al.(3) exclus prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    [Art.462 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.18]  
    [Capitolul VI abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Capitolul VI modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Capitolul VI modificat prin LP60 din 04.04.14, MO115-119/16.05.14 art.304]
    [Capitolul VI modificat prin LP29 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.219]
    [Capitolul VI modificat prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
     [Capitolul VI modificat prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    [Art.461 declarat neconstituţional prin HCC27 din 20.12.11, MO1-6/06.01.12 art.1; în vigoare 20.12.11]
    [Capitolul VI modificat prin LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507]
    [Capitolul VI modificat prin LP100 din 28.05.10, MO121-123/16.07.10 art.376]
    [Capitolul VI modificat prin LP76 din 04.05.10, MO78-80/21.05.10 art.223]
    [Capitolul VI modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    [Capitolul VI modificat prin LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]

Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 50.  Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare
    (1) În afară  de perioadele specificate la art.5, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au  desfăşurat  următoarele activităţi pînă la 1 ianuarie 1999:
   
[Art.50 al.(1) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă  în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;
    b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;
    c) activitatea  în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;
    d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vîrsta de 75 de ani;
    [Art.50 al.(1), lit.d) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.50 al.(1), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    e) studiul în instituţiile de învăţămînt superior de zi.
    [Art.50 al.(1), lit.f) abrogată prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin. (1) se stabilește de către Guvern.
    [Art.50 al.(2) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin. (1) lit. d) şi e) se acoperă de la bugetul de stat.
    [Art.50 al.(3) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 51.  Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementării
                           evidenţei  individuale
    (1) Stagiul de cotizare  realizat anterior implementării evidenţei individuale se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte acte eliberate în modul stabilit.
    (2) Modul de confirmare a stagiului de cotizare menţionat  la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.
    Articolul 52.  Calcularea şi confirmarea venitului asigurat realizat anterior
                          implementării evidenţei individuale
    (1) În venitul asigurat realizat anterior datei implementării evidenţei individuale se includ toate tipurile de remunerare a muncii, primele şi alte plăţi asigurate, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în gospodăriile colective, plata în natură.
    (2) Tipurile de venituri neasigurate sînt stabilite de Guvern.
    (3) Venitul asigurat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organizaţii, instituţii în care şi-au desfăşurat activitatea asiguraţii sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. Documentele menţionate se perfectează în  modul  stabilit  de Guvern.
    (4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat, deoarece documentele nu s-au păstrat la întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat sau obşteşti, la organele lor ierarhic superioare, precum şi în arhive, lunile respective se substituie cu un număr similar de luni de activitate nemijlocit anterioare.
    (5) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat pe motiv că documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale, cuantumul pensiei va fi calculat în modul stabilit de Guvern.
    [Art.52 al.(5) în redacţia LP26 din 04.03.16, MO106-113/22.04.16 art.207]
     [Art.52 al.(5) în redacţia LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    (6) Pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, în venitul asigurat pentru personalul misiunilor diplomatice se include salariul mediu lunar calculat în monedă națională, determinat în modul stabilit de Guvern.
    [Art.52 al.(6) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]

    [Art.52 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
Articolul 521. Valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile
                            aflate în plată
    (1) Venitul mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vîrstă și al pensiei de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017, se valorizează reieșind din creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei.
    (2) Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare a pensiilor de la anul stabilirii pensiei pînă la anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, și se adaugă la cuantumul pensiei în plată la data valorizării.
    (3) Valorizarea pensiei pentru limită de vîrstă și a pensiei de dizabilitate stabilite pînă la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 2017, începînd cu 1 aprilie, se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001–2008.
   
(4) Începînd cu 1 aprilie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012–2013, iar începînd cu 1 octombrie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.
    [Art.521 al.(4) introdus prin LP270 din 15.12.17, MO1-6/05.01.18 art.20]
    [Art.521 introdus prin
LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    Articolul 53. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se determină prin cumularea stagiului de cotizare realizat pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 și începînd cu 1 ianuarie 1999.
    [Art.53 al.(1) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Pensia pentru limită de vîrstă se calculează, conform prevederilor art. 16, din venitul mediu lunar asigurat valorizat, realizat după 1 ianuarie 1999, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total.
    [Art.53 al.(2) în redacţia LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
(21) În cazul în care, începînd cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, pensia acestuia i se calculează conform formulei redate în anexa nr. 4.
    [Art.53 al.(21) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (3) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin. (21) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(2) - (3).
    [Art.53 al.(3) modificat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.54 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.54 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
[Art.55 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
[Art.55 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]  
    [Art.55 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    Articolul 56.  Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă
    (1) Se acordă pensie, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:
    a) membrilor personalului navigant, precum şi însoţitorilor de bord, la împlinirea vîrstei de 45 de ani, dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    b) lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    c) personalului de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
    (2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform  cărora  se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.
    (3) Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 35% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 5 ani de activitate în funcţiile menţionate la alin.(1).
    (4) Asiguraţii beneficiază, pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în plus în funcţiile prevăzute la alin. (1), de un spor la pensia integrală de 2% din venitul mediu lunar asigurat, dar mărimea totală a pensiei nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.
    (5) Venitul asigurat realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, care nu poate depăşi 5,0, determinat pentru perioada respectivă în modul prevăzut în anexa nr.4, la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent anului de stabilire a pensiei.
    (6) Venitul asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în considerare în valoarea sa reală.
    [Art.56 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
   
Articolul 561 Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul culturii
    (1) Se acordă pensie, în condiţiile încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale:
    a) artiştilor de balet, artiştilor din ansamblurile profesioniste de dansuri, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în funcțiile respective, atît bărbaţii, cît şi femeile;
     [Art.561 al.(1), lit.a) modificată prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    b) artiştilor de circ, instrumentiştilor suflători (instrumente aerofone), dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în funcțiile respective, atît bărbaţii, cît şi femeile (se iau în considerare și funcțiile prevăzute la lit. a)).
     [Art.561 al.(1), lit.b) modificată prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin. (1) şi Lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.
    (3) Pentru asiguratul care a activat în funcțiile menționate la alin. (1), pensia se calculează conform anexei nr. 2 sau anexei nr. 4.
    [Art.561 al.(3) în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    (4) Pensia se stabileşte de către organele de asigurări sociale. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – din bugetul de stat.
   
[Art.561 al.(4) în redacția LP331 din 23.12.13, MO4-8/10.01.14 art.14; în vigoare 01.01.14]
   
(5) La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii se iau în considerare numai perioadele de activitate efectivă în funcțiile din cadrul instituțiilor de cultură și artă naționale de stat și municipale.
    [Art.561 al.(5) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
   
(6) Lista instituțiilor de cultură și artă naționale de stat și municipale se aprobă de Guvern.
    [Art.561 al.(6) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.561 introdus prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    Articolul 57.  Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.1005-XII din 2 aprilie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cupensii de stat  în Republica Moldova;
    Legea  nr.162-XIII din 30  iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii destat în Republica Moldova;
    Legea nr.452-XIII  din 6 mai 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Articolul I din Legea nr.1374-XIII din 19 noiembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;
    Legea nr.1428-XIII din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu  privire la asigurarea cu  pensii de stat  în Republica Moldova;
    Hotărîrea Sovietului Suprem al Republicii Moldova nr.438-XII din 27 decembrie 1990 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1006-XII din 2 aprilie 1992 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1007-XII din 2 aprilie 1992 privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă drepturi la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.
    (3) Guvernul:
    - pînă la 1 ianuarie 1999, va abroga Hotărîrea  nr.865 din 29 decembrie 1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii;
    - în termen de 2  luni, va înainta Parlamentului propuneri  privind modificarea şi completarea legilor şi altor acte normative în  legătură cu intrarea în vigoare a prezentei legi;
    - pe parcursul anului 1999:
    va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi;
    va emite o hotărîre cu privire la transferarea Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 octombrie 1998.
    Nr. 156-XIV.


Anexa nr. 1
Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat valorizat
    Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula:
coni
∑ ––––––––– x Kvi
ci
Vav = ––––––––––––– ,
n
    unde:
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat;
    coni – suma contribuțiilor individuale plătite pentru perioada i de cotizare;
    C– cota de contribuție individuală stabilită în perioada i de cotizare;
    Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;
    n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.
    [Anexa nr.1 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]Anexa nr. 2
Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
    Pensia pentru limită de vîrstă se calculează după formula:
P=1,35% x Tt x Vav ,
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;
    Tt – stagiul total de cotizare, ani;
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, determinat conform anexei nr. 1.
    [Anexa nr.2 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]


Anexa nr. 3
Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate
    Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calculează după formulele:
    pentru dizabilitate:
    severă: 
Tt
P = 0,42 x Vav + ––––––– x Vav  x 0,1;
Tmax
    accentuată:
Tt
P = 0,35 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1;
Tmax
    medie:
Tt
P = 0,20 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1,
Tmax
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
    Tt – stagiul total de cotizare realizat;
    Tmax – stagiul de cotizare maxim potențial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art. 41 alin. (1), dar nu mai mare de 40 de ani.
    [Anexa nr.3 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]

Anexa nr.4
Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
în condițiile art. 53 alin. (21)
Tt
P = Pmin x ------- x Knp,
2Tmin
    unde:
    P – cuantumul pensiei;
    Pmin – pensia minimă pentru limită de vîrstă la data stabilirii pensiei;
    Tt – stagiul total de cotizare, ani;
    Tmin – stagiul minim care acordă dreptul la pensie;
    Knp – coeficientul nivelului profesional, care este egal cu:
    1,0 – pentru agricultori, muncitori necalificați (categoria 1-2 de calificare) și personalul auxiliar necalificat;
    1,2 – pentru muncitori cu calificare medie (categoria 3-4 de calificare);
    1,5 – pentru muncitori cu calificare înaltă (categoria 5-8 de calificare) și specialiști cu studii medii de specialitate;
    1,8 – pentru specialiști cu studii superioare;
    2,0 – pentru personalul de conducere la nivel de subdiviziune structurală;
    3,0 – pentru conducătorii de unități și locțiitorii lor.
    [Anexa nr.4 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
   
[Anexa nr.4 modificată prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
    [Anexa nr.4 modificată prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Anexa nr.4 modificată prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Anexa nr.4 modificată prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    
[Anexa nr.4 modificată prin LP324 din 07.10.04, MO186-188/15.10.04 art.838, în vigoare 01.11.04]

    [Anexa nr.5 abrogată prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    [Anexa nr.5 în redacţia LP324 din 07.10.04, MO186/15.10.04 art.838, în vigoare la 01.11.04]