LRSSA514/1991
ID intern unic:  313328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVA
LEGE Nr. 514
din  20.02.1991
cu privire la modificarea articolului 82 din
 Codul Funciar al R.S.S.Moldova
Publicat : 28.02.1991 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 28     Data intrarii in vigoare : 20.02.1991
    Abrogată prin LP369-XIII din 10.02.95, MO13/02.03.95

    Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova hotărăşte:
    1. Articolul 82 din Codul Funciar al R.S.S. Moldova, aprobat prin Legea R.S.S. Moldova din 22 decembrie 1970 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1970, nr.12, art. 242), se reformulează in felul următor:
    "Articolul 82. rimea lotului de pamînt de lîngă casă,
                           re
partizat muncitorilor şi slujbaşilor din
                           sovhozuri şi altor cetăţeni
    Lotul de pămînt de lîngă casă se repartizează la o familie în următoarele mărimi:
    - persoanelor care trăiesc şi lucrează permanent în localităţi săteşti - 0,3 hectare;
    - persoanelor care trăiesc permanent în localităţi săteşti, dar nu lucrează în aceste localităţi, precum şi pensionarilor şi invalizilor care trăiesc în localităţi săteşti, dar nu au lucrat în agricultură - 0,15 hectare;
    - persoanelor, care trăiesc permanent în localităţi săteşti, lucrează permanent în agricultură sau silvicultură şi au o familie cu un număr mai mare de trei membri, li se repartizează suplimentar cîte 0,1 hectare pentru fiecare membru;
    - persoanelor, care lucrează permanent în agricultură sau în silvicultură şi locuiesc în oraşe şi orăşele, pe ale căror teritorii sînt situate sovhozuri sau alte întreprinderi şi organizaţii agricole de stat, li se repartizează un sector în mărime de 0,3 hectare, iar în cazurile în care aceste persoane au o familie cu un număr mai mare de trei membri, lor li se repartizează suplimentar cîte 0,1 hectare pentru fiecare membru.
    În cazurile în care condiţiile concrete nu permit să se repartizeze un sector de mărimea exactă, indicată în prezentul articol, mărimea reală o stabileşte Sovietul local de deputaţi ai poporului în funcţie de condiţiile concrete.
    Pe pămînturile irigate la momentul repartizării, mărimile sectoarelor se micşorează cu o treime din mărimile stabilite de prezentul articol".
    2. Prezenta Lege intră în vigoare din momentul adoptării.

    Preşedintele Republicii Sovietice
    Socialiste Moldova                                                           M. Snegur

    or. Chişinău, 20 februarie 1991.
    Nr. 514-XII.