MFRO161/2000
ID intern unic:  313470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 161
din  31.05.2000
privind modul de stabilire a limitelor la utilizarea apelor
pentru determinarea plăţii pentru apă
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106     Promulgat : 31.05.2000
APROBAT
Viceministrul finanţelor
          N.Luchian
31 mai 2000
Nr. 04/3-9
Preşedintele Concernului Republican
pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei"
           M.Pencov
31 mai 2000
Nr. 161
R E G U L A M E N T
privind modul de stabilire a limitelor la utilizarea apelor pentru determinarea plăţii pentru apă
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu pct. 5 anexa 12 a Legii cu privire la bugetul de stat pe anul 2000 nr. 918-XIV din 11 aprilie 2000.
1. Plata pentru apă a fost introdusă în baza Codului apelor al Republicii Moldova nr. 1532-XII din 22.07.93 şi Legea privind resursele naturale nr. 1102-XIII din 6.02.97. Se include în buget conform cotelor stabilite prin Legea privind bugetul de stat pe anul respectiv.
2. Calculele volumului de apă utilizat pentru stabilirea limitelor le pregătesc agenţii economici ţinînd cont de normativele în vigoare de consumare a apei şi programele de producţie.
3. Plătitorilor, care consumă apă pentru necesităţi menagere şi de producţie (proprietarii barurilor, cafenelelor, frizeriilor, mini-brutăriilor, mini-abatoarelor etc.), la care volumul de apă consumată constituie mai puţin de 2 mii m3 pe lună, li se stabileşte limită de apă la prezentarea rapoartelor (F2) de două ori pe an, care se coordonează la faţa locului cu secţia limitelor şi controlul utilizării apelor a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" (forma de decontare se anexează).
4. Plătitorilor care consumă apă în scopuri menajere şi care nu utilizează  apă pentru necesităţi de producţie la care volumul de apă consumată constituie mai puţin de 2 mii m3 pe lună li se stabileşte o plată fixă în mărime de 5 lei pe an fără stabilirea limitelor şi fără prezentarea şi coordonarea rapoartelor (F2) cu secţia limite şi control a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei".
5. Plătitorilor sectorului agricol (gospodării ţărăneşti, asociaţii de gospodării ţărăneşti etc.), care consumă apă pentru necesităţi menajere şi de producţie (irigaţie, stropirea culturilor agricole etc.), la care volumul de apă consumată constituie mai puţin de 2 mii m3 în lună, li se stabilesc limite de consumare a apei la prezentarea raportelor (F2) de 2 ori pe an, care se coordonează la faţa locului cu secţia limite şi control asupra utilizării apelor a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei".
6. Plătitorilor sectorului agrar, care utilizează apa pentru necesităţi menajere, dar care nu utilizează apă pentru necesităţi de producţie la care volumul de apă consumată constituie mai puţin de 2 mii m3 pe lună, li se stabileşte o plată fixă în mărime de 5 lei pe an fără stabilirea limitelor şi fără prezentarea şi coordonarea rapoartelor (F2) cu secţia limite şi control a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei".
7. Plătitorilor, care utilizează apă pentru producerea energiei electrice şi piscicultură (exceptînd producerea puietului de peşte) limitele de consumare a apei se stabilesc la prezentarea de către ei a calculelor pe volumele, determinate de Regulile de exploatare sau paşapoartelor tehnice a lacurilor şi iazurilor. Raportele (F2) se coordonează cu secţia limitelor şi controlul utilizării apelor a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" în termenele, determinate de Legea bugetului pe anul respectiv.
8. Consumatorii de apă (crescătoriile puietului de peşte), care pompează apă pentru reproducerea rezervelor de peşte, ce consumă în aceste scopuri energie electrică, beneficiază de limită pentru calculele prezentate de ei şi volumele de apă efectiv pompate.
9. Plătitorilor la care volumul de apă consumată constituie de la 2 pînă la 30 mii m3 pe lună şi mai mult li se stabileşte limită de consumare  a apei, conform calculelor prezentate concomitent cu rapoartele (F2), care sînt coordonate cu secţia limite şi control asupra utilizării apelor a Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", în termenele stabilite de Legea bugetului pe anul respectiv.
10. Controlul asupra corectitudinii determinării cantităţii de apă consumată de  plătitor, existenţa şi funcţionarea aparatelor de măsurat, integritatea sigiliului, de asemenea, veridicitatea reflectării de către plătitori în rapoartele (F2) a volumelor de apă consumată, se pune în sarcina Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei".
11. În cazul în care în cadrul controlului sînt depistate încălcări de consumare nelegitimă a apei, Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" întocmeşte un act, un exemplar al acestuia se remite oficiului teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat pentru adoptarea măsurilor respective.
                  Anexa nr. 2
Se prezintă                Regulament
la inspectoratul fiscal_________________________  
la Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei"               Ministerul finanţelor al Republicii Moldova  
______________________________________               la Concernul Republican pentru Gospodărirea
  (denumirea completă)          Apelor "Apele Moldovei"  
Adresa şi numele persoanei resposabile______________    din "___"______________a. 200_
___________________________________________
Telefonul ___________________________________
Raport
  Pe plata pentru apa consumată în luna (trimestrul)__________________200_

Resursa de apă Limita stabilită de consum a apei (m3) S-a consumatreal (m3) Mărimea plăţii penru 10 m3 de apă consumată la limita stabilită Suma plăţii pentru apă consumată(r.3-r.2) Cantitatea de apă consumată supralimită(r.3-r.2) Mărimea plăţii penru 10 m3 de apă consumată (în mărime triplă faţă de r.4 Suma plăţii pentru apă consumatăsupralimită(r.5+r.8) În total plăţi pentru apa consumată(r.5+r.8)
                 
                 
                 
Total                

  Conducătorul __________________    Contabil-şef _________________
      (semnătura)           (semnătura)