MINSAN19/1996
ID intern unic:  313475
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIVERSE Nr. 19
din  22.02.1996
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
Provizorii  admise ale valorilor radionuclizilor Cesiu-134/137
şi Stronţiu-90 în produsele alimentare şi apa potabilă (NPA-96)
Publicat : 21.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 17-18     art Nr : 19

Nr.d/o Denumirea produsului Activitatea specifică,Bq/1,kg (Ci/1,kg)______________________Cesiu-134/137|Stronţiu-90
1 Apa potabilă 18,5/(5,0*10(-10)) 3,7/(1,0*10(-10)
2 Lapte integru şi toate produsele lactate 370/(1,0*10(-8)) 37/(1,0*10(-9))
3 Lapte concentrat şi lapte praf 1000/(2,7*10(-8)) 100/(2,7*10(-9))
4 Carne (de bovină, porc, oaie,pasăre), peşte, ouă (melanj),produse din carne şi peşte,carne de animale şi păsări sălbatice 600/(1,6*10(-8)) 100/(2,7*10(-9))
5 Pîine şi produse de panificaţie,grupe, fîină, zahăr 370/(1,7*10(-8)) 37/(1,0*10(-9))
6 Uleiuri şi grăsimi animaliere,margarină, maioneză 370/(1,0*10(-8)) 37/(1,0*10(-9))
7 Plante medicinale uscate 1000/(2,7*10(-8)) 100/(2,7*10(-9))
8 Ceai uscat 1000/(2,7*10(-8)) 100/(2,7*10(-9))
9 Produse speciale pentru alimentarea copiilor 185/(5,0*10(-9)) 3,7/(1,0*10(-10)
10 Alte produse alimentare 600/(1,6*10(-8)) 100/(2,7*10(-9))

    1. Normele provizorii admise ale valorilor radionuclizilor Cesiu-134/137 şi Stronţiu - 90 în produsele alimentare şi apa potabilă (NPA-96) se introduc în Republica Moldova în schimbul NPA-91 nr. 06-5/3-193 din 26.07.91 pe o perioadă de 2 ani de la 01.03.96 pînă la 01.03.98, pentru diminuarea iradierii interne a populaţiei, sînt obligatorii pentru toate organele de stat  şi departamentale, întreprinderi, unităţi obşteşti şi alţi agenţi economici, indiferent de subordonare şi forma de proprietate, persoane fizice şi juridice.
    2. Normele provizorii admise determină conţinutul  radionuclizilor Cesiu-134/137 şi Stronţiu - 90 în produsele alimentare, inclusiv şi cele de import.
    3. Depăşirile valorilor contaminării radioactive a produselor alimentare şi apei potabile mai mult de valorile admise prezente dă dreptul organelor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, Departamentului "Moldovastandard", Serviciul Veterinar de Stat  poartă răspundere,  Serviciului  Agrohimic şi altor organe de  control de a interzice (suspenda) utilizarea acestor produse şi consumul alimentar al populaţiei.
    4. Conducătorii întreprinderilor şi organizaţiilor, persoanele fizice şi juridice şi cetăţenii care admit încălcări ale regulilor sanitare în vigoare poartă răspundere administrativă, disciplinară şi penală conform legislaţiei Republicii Moldova.
    5. NPA - 96 sînt  elaborate conform NPA-91, recomandărilor OMS, ICRP (1993) şi CNRP al RM (1995), sînt avizate pozitiv de Comitetul Naţional de Radioprotecţie  (proces-verbal nr.3 p.1 din 22 februarie 1996)  şi intră în vigoare de la 01.03.96.
  VICEMINISTRUL SĂNĂTĂŢII,
    MEDIC ŞEF SANITAR DE STAT
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihail MAGDEI
    
    Chişinău, 22 februarie 1996
    Nr. 06.5.3.19-9