MMOC318/2000
ID intern unic:  313501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 318
din  30.06.2000
MODIFICAREA
REGULAMENTULUI PROVIZORIU
privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă, utilizată de populaţie
şi modul de achitare pentru serviciile prestate
Publicat : 17.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 102     Promulgat : 30.06.2000
"APROBAT"
Ministerul Mediului şi
Amenajării Teritoriului
al Republicii Moldova
ordinul nr. 318 din 30.06.2000
______________Ion Răileanu
MODIFICAREA
REGULAMENTULUI PROVIZORIU
privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă, utilizată de populaţie
şi modul de achitare pentru serviciile prestate
Regulamentul provizoriu privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă, utilizată de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate se modifică după cum urmează:
1. Punctul 3 de expus în redacţia următoare:
"O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrului, instalat la Consumator pe unul din branşamentele sistemelor de alimentare cu apă rece sau caldă este excluderea deplină a posibilităţii utilizării altor branşamente cu aceeaşi destinaţie neechipate cu aparate de evidenţă comercială a consumului de apă".
2. Punctul 13 de expus în redacţia următoare:
"Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră se va efectua conform relaţiilor:
P = T * Q, unde
P - valoarea plăţii pentru energia termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră (lei);
T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei-Gcal);
Q - cantitatea de energie termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră (Gcal);
Q = k * V * g * c * (t2-t1) * 10-6, unde
k - coeficientul de corectare, care se utilizează numai în cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a sistemului de circulaţie forţată a apei calde (k = 0,8);
g - densitatea apei (g = 1000 kg/m3),
t1 - temperatura apei reci (oC);
c - coeficientul de căldură specifică (c = 1 kcal/kg . oC)".
t2 - temperatura apei calde menajere (oC);
Temperatura t1 şi t2 se determină după indicaţiile medii ale aparatelor de măsurare, instalate în mod corespunzător pe conducta de apă rece (t1) în faţa schimbătorului de căldură şi pe conducta de apă caldă (t2) a branşamentului abonatului al sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră.
În cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a sus-numitelor aparate de măsurare t1 = 5oC în perioada de încălzire şi t1 = 15oC - în restul timpului, t2 = 50oC.
V - consumul de apă caldă menajeră al Consumatorului în perioada de calcul (m3).
Dacă acest consum este înregistrat de apometrul, instalat la Consumator, V = Vap ,
unde Vap  - consumul de apă, înregistrat de apometru (m3).
Dacă evidenţa comercială a consumului de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră al Consumatorului lipseşte, calcularea consumului de apă se va efectua conform relaţiei:
V=[(Vtot-SVap-Vpierd)*ni]/nnec,
unde
Vtot - consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de apometru, instalat pe conducta de apă rece în faţa schimbătorului de căldură al sistemului dat (m3),
Vap - consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de apometre, instalate pe conductele de apă caldă ale consumatorilor sistemului dat de alimentare cu apă caldă menajeră (m3);
Vpierd - volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de apometrul pentru evidenţa totală, instalat în faţa schimbătorului de căldură, şi apometrele pentru evidenţa locală, instalate pe branşamentele din casele de locuit;
nnec - numărul total de locuitori conectaţi la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră fără evidenţa comercială individuală a consumului de apă caldă;
     ni - numărul persoanelor, care locuiesc în apartamentul pentru care se calculează mărimea plăţii pentru apa caldă.