MSO1501/1997
ID intern unic:  313571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIVERSE Nr. 1501
din  15.01.1997
Tabel sintetic al prevederilor Comitetului Permanent
de Control asupra Drogurilor relativ la determinarea
   cantităţii mari sau mici de substanţe narcotice
deţinute ilegal ori traficare
Publicat : 23.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 036     Promulgat : 15.01.1997
(Tabelul este întocmit potrivit proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor nr. 1 din 15.01.97)

Nr.derînd Denumirea substanţei narcotice Cantităţi mici   Cantităţi mari
1 2 3 4
1. Marihuana:    
  uscată           5 g     500 g
  plantă verde 25 g 2,5 kg
2. Haşiş, anaşa 1 g   100 g
3. Răşină de canabiş 0,4 g 40 g
4. Ulei de cînepă 0,5 g 50 g
5. Tetrahidrocanabinoli (toţi izomerii) 0,05 g 5 g
6. Opiu (inclusiv medicinal) fără a ţine cont de prezenţa excipienţilor neutri 0,5 g (50 past.) 50 g (5000 past.)
  (făină, zahăr, amidon şi altele) cîte 0,01 g cîte 0,01 g
7. Extractum opii 0,5 g 50 g
8. Opiu acetilat 0,2 g 20 g
9. Paie de mac:    
  uscată 10 g 1 kg
  plantă verde 50 g 5 kg
10. Morfină (baza şi sărurile) 0,03 g(3 amp.  1% soluţie) nu-i 2,5 g(250 amp. 1% soluţie)1 g
11. Heroina   nu-i 1 g
12. Codeina (baza şi sărurile) 0,2 g(12-14 past.cîte 0,015 g)   10 g(660  past.cîte0,015 g)
13. Promedol 0,03 g (3 amp.  1% soluţie) 3 g (300 amp. 1% soluţie)
14. Fenamin 0,05 g(12-14 past.cîte 0,015 g) 3 g(300 past.cîte 0,01 g)
15. Fentanil   0,0004 g  (4 amp.       0,005% sol-ie) 0,002 g(20 amp.)(0,005% sol-ie)
16. Omnopon   0,03 g (3 amp. 1% sol-ie) 3 g (300 amp. 1% sol-ie)
17. Noxiron 0,5 g (2 past.cîte 0,25 g) 25 g (100 past. cîte 0,25 g)
18. Efedron   0,03 g       3 g
19. Cocaina (baza şi sărurile) 0,02 g     1 g
20. Sombrevină   0,5 g (1 amp. 5%sol-ie) 5 g (10 amp. 5% sol-ie)
21. Dervitin   0,03 g 1,5 g
22. Dionină Clorhidrat  de etilmorfină   0,2 g (20 past. cîte 0,01  g) 10 g (1000 past. cîte 0,01g)
23. Barbamil           0,6 g (6 past.cîte 0,1 g) 30 g (300 past. cîte 0,1 g)
24. Etaminal de sodiu 0,6 g (6 past.cîte 0,1 g) 30 g  (300  past.cîte 0,1 g)
25. Preparate ce conţin fenamin 1 ml 100 ml
26. Dipidolor 0,03 g (2 amp.cîte 2 ml) 1,5 g (100 amp. cîte 2 ml)
27. Preparate de efedrină fabricate artizanal   1 ml   100 ml
28. Metadon (fenadon) 0,02 g subst.   uscate 1,6 g subst. uscate
29. Fepranon 0,125 g (5 draj.cîte 0,025 g)   7,5 g (300 draj.  cîte 0,025 g)        
30. Buprenorfin   0,0012 g (4 amp. cîte 1 ml, 2 amp. cîte 2 ml, 6 past.subllin. cîte 0,2mg)   12 g (400 amp. cîte1 ml, 200 amp. cîte 2 ml, 600 past.  subllin. cîte 0,2 ml)
31. Tincutra de opiu; tinctură de opiu bonzoică 5 ml 50 ml
32. Preparate din toate speciile ce conţin substanţe stupefiante, de mac, fabri-cate artizanal, incluse în  prezentul tabel: opiu, morfină, codeină, tebaină, decoct, tinctură, extract de oripavin 1 ml 100 ml
33. Alfametilfentanil, acetil- fametilfentanil, betahi- droxifentanil, betahidroxi -3- metilfentabil, 1 ml     100 ml
  parafluorofentanil-3-metil- fentanil 0,0004 g     0,002 g
34. Morfilong   0,01 g (1 amp.0,5% sol-ie  2 ml)   0,8 g (80 amp.0,5% sol-ie 2 ml)
35. Fenciclidin         nu este 0,15 g


Denumirea substanţei Sinonime Denumirea chimică Cantităţi mici   Cantităţi mari
Bromamfetamin DOB (+)-4-bromamfetamin-2,5-dimetoxi-a-meti-lfenetilamin nu este 0,0002 g (200 mkg)
Katinon     (-)-(S)-2-aminopro-piofenon nu este 0,0002 g (200 mkg)
DAT 3-[2-(dietilamino)etil] indol nu este 0,0002 g (200 mkg)
DMA (+)-2,5-dimetoxi-a-metilfenetilamin nu este 0,0002 g (200 mkg)
DMGP 3 - (1,2 - dimetil-geptil) - 7,8,9,10 -tetrahidro - 6,6,9 -trimitil - 6H - dibenzo [b, d] -  piran - 1 - ol nu este 0,0002 g (200 mkg)
DMT 3 - [2 - (dimeti-lamino) etil] indol nu este   0,0002 g (200 mkg)
DO+T (+)-4-etil, 2,5- dimetoxi-a-feneti-lamin hidrohlorid nu este   0,0002 g (200 mkg)
Etilciclidin (+)-lizergid FŢG N-etil-1-fenilci- clohexilamin nu este   0,0002 g (200 mkg)
LSD 9,10 - didehidro -N, N - dietil - nu este   0,0002 g (200 mkg)
LSD-25 6-metilergolin-8b- acid lizergid    
MDMA (+)-N, a-dimetil-3, 4 - (metilendioxi) nu este 0,0002 g (200 mkg)
MDMA) mescalin fenetilamin 3,4,5 - trimetoxifenetilamin nu este 0,0002 g (200 mkg)
4-metila-minorex ((+)-cis2-amino-4-metil-5-fenil-2-oxazolin) nu este 0,0002 g (200 mkg)
MMDA 2-metoxi-a-metil - 4,5 - (metilendioxi)  fenetilamin nu este 0,0002 g (200 mkg)
N-etil MDA ((+)-N-etil-alfa-metil-3, 4-(metilendioxi) fenetilamin) nu este 0,0002 g (200 mkg)
N-hidroxi  MDA ((+)-N-[alfa-metil-3,4(metilendoxi) fenetil] hidro- xilamin     nu este 0,0002 g (200 mkg)
Parahexil 3-hexil-7,8,9,10 - tetrahidro - 6,6,9 -trimetil-6H-dibenzo [b, d] pirin-1-ol nu este 0,0002 g (200 mkg)
PMA p-metoxi-a-metil-fenetilamin     nu este 0,0002 g (200 mkg)
psilotcin   3-[2-(dimetilamino) etil] indol-4-ol   nu este 0,0002 g (200 mkg)
psilotcin     (200 mkg)
Psilocibin   3-(2-dimetilaminoetil) indol-4-il dihidro- fosfat nu este 0,0002 g (200 mkg)
Roliciclidon   FŢP 1-(1-fenilciclohexil)  piriolidin       nu este 0,0002 g (200 mkg)
STP,DOM 2,5-dimetoxi-a-,4- dimetilfenetilamin nu este 0,0002 g (200 mkg)
Tenamfentamin MDA a-metil-3, 4-(meti- lendioxi) fenetila- min nu este 0,0002 g (200 mkg)
Tenociclidin TŢP(TSR) 1-[1-(2-tienil) cicohexil] piperidin nu este 0,0002 g (200 mkg)

1. Ţinîndu-se cont de pericolul generat de consumul de ciuperci ce conţin psilocibină, a stabili pentru astfel de produşi:
cantităţi mici - 0,5 g
cantităţi mari - 50 g
N O T Ă. 1. Cantitatea  va  fi stabilită după ce ciupercile  vor  fi uscate.
2. Pentru determinarea unor cantităţi mai mici de substanţe narcotice care se află în posesia ilegală a persoanelor fizice sub formă de tampoane (din tifon, vată  etc.) îmbibate cu aceste substanţe narcotice, este necesară extragerea acestei substanţe narcotice concrete după  care  se  calculează  cantitatea de  substanţă  activă  uscată  în corespundere cu volumul stabilit în Prevederile Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor.
3. În caz de devinere ilicită de substanţe narcotice obţinute din paie de mac sub formă de decoct, infuzie ori extract lichid,  preparate artizanal, cantitatea acestora va fi evaluată în unităţi volumetrice (în mililitri), deoarece  în  acest caz produsul comercializat  fiind  un lichid, poate fi evaluat de cumpărător numai în unităţi volumetrice fără a ţine cont de cantitatea de substanţă uscată.
PREŞEDINTELE COMITETULUI PERMANENT
DE CONTROL ASUPRA DROGURILOR                        Tudor VASILIEV