MTCO91/1999
ID intern unic:  313581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI COMUNICAŢIILOR
REGULAMENT Nr. 9/1
din  14.10.1999
cu privire la gestionarea
domenului de nivel superior .md
Publicat : 20.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 14.10.1999     Data intrarii in vigoare : 20.01.2000
Aprobat:
Ministrul transporturilor şi
Comunicaţiilor al Republicii Moldova
nr. 9/1 din 14 octombrie 1999
_______________________V. Cheibaş
Capitolul I
Dispozitii generale
    1.1. Prezentul   regulament   stabileste  principalele   reguli   si principii de gestionare a domenului de nivel superior .md.
    1.2. Regulamentul  stabileste autoritatile responsabile de politica, strategia  si gestionarea domenului .md, functiile lor, persoanele  care pot fi inregistrate in domenul .md, obligatiuni si responsabilitati.
    1.3. Regulamentul  determina modul de achitare pentru  inregistrarea si  gestionarea numelui, crearea, administrarea si gestionarea  Fondului domenului de nivel superior .md;
    1.4. In sensul   prezentului  regulament  se  stabilesc  urmatoarele definitii:
    Gestionarea domenului   -  determinarea  regulilor  de  utilizare  a domenului,  organizarea  mentinerii tehnice a lui si a incasarii  platii pentru servicii in scopul asigurarii functionarii domenului;
    Inregistrarea domenului - inscrierea informatiei necesare in baza de date  a  Registratorului, controlul functionarii serverelor  numelui  de domen in cadrul sistemului Internet;
    Delegarea domenului  -  inscrierea informatiei despre domen in  zona .md si delegarea drepturilor pentru gestionare Registratorului;
    Registrator -  persoana  fizica  sau juridica, pe numele  careia  se inregistreaza  numele  de  domen  si  care  are  dreptul  sa  introduca, modifice,  sa  revoce  datele  de inregistrare  a  numelor  din  domenul atribuit;
    Registrant -  o  entitate sau persoana care poseda  inregistrarea  a unui nume in domenul de nivel superior .md.
    Dealer - persoana  juridica  corespunzator autorizata sa  desfasoare activitatile  necesare pentru pregatirea inregistrarii in domenul .md pe teritoriul pentru care este autorizat.
Capitolul II
Autoritatile si functiile lor
    2.1. Autoritatea  responsabila de politica si strategia  gestionarii domenului  de  nivel  superior .md este  Ministerul  Transporturilor  si Comunicatiilor (MTC).
    2.2. Autoritatea cu functii de Registrator national si de gestionare a domenului de nivel superior .md este Centrul Republican de Informatica (CRI).  Registratorul national are dreptul exclusiv de a inregistra nume ale domenelor de nivelul doi din domenul superior .md.
    CRI are drepul  de  a forma filiale ale sale si dealeri in  tara  si peste hotare pentru organizarea serviciilor de inregistrare si mentinere a subdomenelor din domenul .md.
    2.3. Alte autoritati  cu functii de Registrator poseda nume de domen de   nivelul  doi  in  domenul  .md  si  activeaza  in  corespundere  cu "Regulamentul  Registratorului si dealerului domenului de nivel superior .md" aprobat de MTC.
    Numele de domene  de  nivelul  doi din domenul superior  .md  pentru Registrator  este  atribuit  numai in cazul  cind  Registratorul  poseda minimum doua servere a numelui de domen (primary si secondary DNS), care mentin domenul atribuit si asigura o conectare sigura la Internet.
    2.4. Autoritatile  cu  functii  de  dealer  desfasoara  activitatile necesare  pentru  pregatirea inregistrarii in domenul .md pe  teritoriul pentru  care  sint  autorizati, propunind  CRI  potentialii  registranti pentru  a  obtine  inregistrare.  Dealerii  sint  desemnati  de  CRI  si activeaza in corespundere cu "Regulamentul Registratorului si dealerului domenului  de nivel superior .md" aprobat de MTC si contractul semnat cu CRI.
    2.5. Registratorul   national,  alti  Registratori  si  dealeri  isi desfasoara activitatea in baza prezentului regulament si reglementarilor aprobate de MTC.
    2.6. Ministerul   Transporturilor   si   Comunicatiilor   promoveaza politica  si strategia in gestionarea domenului de nivel superior .md si are urmatoarele functii:
    1. Aproba Lista  domenelor  de nivelul doi din domenul superior  .md inregistrarea  in  care se efectueaza gratis. Lista este  prezentata  in Anexa I si II.
    2. Aproba tarifele si reglementarile privind domenul .md;
    3. Efectueaza    controlul    sau    delegheaza    executarea    lui Inspectoratului  de Stat al Comunicatiilor asupra gestionarii  domenului de  nivel  superior .md. cit si a repartizarii si utilizarii  resurselor financiare obtinute din comercializarea domenului md.;
    4. Aproba Planul de repartizare a mijloacelor "Fondului domenului de nivel superior .md" si efectueaza controlul indeplinirii lui;
    5. Aproba raportul financiar privind domenul .md prezentat de CRI;
    6. Reprezinta Republica Moldova conform imputernicirilor delegate in forurile internationale privind domenul de nivel superior .md;
    7. Semneaza acorduri   internationale   privind  domenul  de   nivel superior .md;
    2.7. Registratorul   national   sau  autoritatea  de  gestionare   a domenului  de nivel superior .md. este Centrul Republican de Informatica care are urmatoarele functii:
    1. Determina  domenele  de  nivelul  doi din  domenul  superior  .md inregistrarea  in care se efectueaza gratis si le aproba la MTC.  Aceste domene sint indicate in anexele I si II;
    2. Elaboreaza  reglementari  privind gestionarea domenului de  nivel superior .md. si le aproba la MTC;
    3. Detine Registrul  de Inregistrare a numelor din domenul de  nivel superior .md;
    4. Atribuie,  inregistreaza, revoca, modifica datele de inregistrare a  numelor din domenul de nivel superior .md. si din domenele de nivelul doi  din  domenul  superior  .md, supravegheaza  inregistrarea  de  alti Registratori,  efectueaza  ajutorul  si  controlul  metodologic  privind domenul .md;
    5. Organizeaza  reteaua  de  dealeri,  conlucreaza  cu  dealerii  si supravegeaza activitatea lor;
    6. Incaseaza  platile aprobate de MTC pentru comercializarea numelor din  domenul  de nivel superior .md. si din domenele de nivelul doi  din domenul superior .md;
    7. Administreaza "Fondul domenului de nivel superior .md";
    8. Prezinta la MTC rapoarte privind gestionarea "Fondul domenului de nivel superior .md";
    9. Participa la solutionarea disputelor;
    10. Desfasoara   activitatea   internationala  privind   gestionarea domenului de nivel superior .md conform imputernicirilor MTC.
    2.8. Administratorul  national  al domenului de nivel  superior  .md este  colaborator al CRI. Administratorul National al domenului de nivel superior    .md   este   responsabil   de   indeplinirea    legislatiei, reglementarilor in vigoare, ordinelor si dispozitiilor MTC.
    2.9. Registratorul are urmatoarele functii:
    Aplica reglementarile aprobate de MTC de inregistrare in domenele de nivelul doi din domenul superior .md;
    Detine Registrul  de Inregistrare a numelor din domeniile de nivelul doi  din domenul superior .md pentru care este autorizat si il  prezinta CRI;
    Atribuie, inregistreaza,  revoca, modifica datele de inregistrare  a numelor din domenele de nivelul doi din domenul superior .md pentru care este autorizat;
    Participa la solutionarea disputelor.
    2.10. Dealerul are urmatoarele functii:
    1. Estimeaza piata;
    2. Cauta potentialii registranti;
    3. Desfasoara   activitatea   de   organizare  a   inregitrarii   si publicitatea;
    4. Perfecteaza documente necesare pentru obtinerea inregistrarii;
    5. Conlucreaza   cu   CRI  in  scopul  inregistrarii,   modificarii, retragerii numelui de subdomen;
    6. Aplica reglementarile  aprobate de MTC de inregistrare in domenul superior .md;
    7. Efectueaza  achitarea  platilor in adresa CRI  conform  tarifelor stabilite de MTC.
Capitolul III
Principiile si modul de inregistrare
    3.1. Persoane  sau  entitati din Republica Moldova si din alte  tari pot fi inregistrate in domenul de nivelul superior .md;
    In anexele I,  II  si III sint specificate limitari pentru  obinerea numelor in subdomenele respective.
    Inregistrarea  se  efectueaza  pe principiul "primul s-a  adresat  - primul este deservit.";
    3.2. Un nume  poate apartine numai unui Registrant. Numele  atribuit nu  este obiect de vinzare -cumparare: numele atribuit unei entitati sau persoane  nu  poate  fi  vindut  de  ea  altei  entitati  sau  persoane. Registratorul  are  dreptul  la  revocarea numelui  in  conformitate  cu reglementarile aprobate de MTC.
    3.3. MTC aproba numele domenelor de nivelul doi din domenul superior .md. inregistrarea in care se efectueaza gratis.
    Registrantul  efectueaza inregistrarea numai in domenele de  nivelul doi din domenul superior .md, atribuite lui.
    3.4. Inregistrarea  numelor  de  domene de nivelul doi  cu  exceptia celor  indicate  in  anexa I si anexele II se efectueaza de  CRI  contra plata conform tarifelor in vigoare aprobate de MTC;
    3.5. Procedura  de inregistrare, modificare, sustragere si  revocare este  determinata  de  reglementarile privind inregistrarea  in  domenul superior .md aprobate de MTC.
Capitolul IV
Fondul domenului de nivel superior .md. Tarife.
    4.1. Inregistrarea  numelor din domenele de nivelul doi din  domenul superior .md indicate in anexele I si II se efectueaza gratis.
    4.2. Inregistrarea  si  gestionarea  numelor din  domenul  de  nivel superior  .md. si a domenelor de nivelul doi din domenul superior .md cu exceptia  celor  nominalizate  in anexele I si II se  efectueaza  contra plata conform tarifelor in vigoare aprobate de MTC.
    4.3. MTC aproba   tarifele  privind  inregistrarea,  mentinerea   si gestionarea  numelor de domene de nivelul doi din domenul superior  .md, alte tarife privind domenul .md.
    Tarifele aplicate  sint publicate si instalate pe Internet de  catre Registratori.
    4.4. Se instituie  Fondul  domenului de nivel superior .md  care  se administreaza  de  CRI.  MTC  aproba Planul  de  alocare  a  mijloacelor Fondului  domenului  de  nivel  superior  .md  si  efectueaza  controlul indeplinirii lui.
    4.5. Fondul domenului de nivel superior .md este format din:
    - platile unice  pentru inregistrarea sau reinregistrarea numelor de domene;
    - platile anuale pentru mentinerea si gestionarea numelor de domene;
    - alte plati aprobate de MTC.
    4.6. Mijloacele  Fondului  domenului  de  nivel  superior  .md  sint utilizate in scopul:
    - acoperirii cheltuielilor pentru gestionarea domenului .md;
    - dezvoltarii  retelei informationale pentru necesitatile  statului, inclusiv retelei nationale Internet;
    - activitatii  internationale  privind domenul .md si  reprezentarea Republicii Moldova in forurile internationale in domeniul informaticii.
    4.7. CRI prezinta  lunar  pina  pe data de 5 a  lunii  urmatoare  in adresa  MTC  (Directia  Generala Economie)  raportul  financiar  privind gestionarea Fondului domenului de nivel superior .md. Raportul financiar este aprobat de Ministru.
Capitolul V
Obligatiuni si responsabilitati
    5.1. Registratorul   National  si  Registratorii  sint  obligati  sa efectueze  inregistrarea  numelor  in conditii  nediscriminatorii,  daca registrantul  a  executat  toate cerintele, pe  principiul  "primul  s-a adresat - primul este deservit" conform reglementarilor in vigoare;
    5.2. Registratorul   National  si  Registratorii  sint  responsabili pentru   activitatea  desfasurata  conform  prezentului  regulament   si reglementarile privind domenul .md aprobate de MTC;
    5.3. Este interzisa activitatea de Registrator National al domenului de nivel superior .md decit cel desemnat prin prezentul regulament;
    5.4. Retransmiterea  numelui de domen unei alte persoane trebuie  sa fie in conformitate cu reglementarile aprobate de MTC;
    5.5. Nu este  permisa aplicarea altor plati decit celor aprobate  de MTC;
    5.6. Dealerii  sint responsabili de respectarea contractelor semnate si a reglementarilor aprobate de MTC privind domenul .md.
    5.7. Registratorul  National,  Registratorii  nu  sint  responsabili pentru incalcarea eventuala de Registrant a dreptului la marca de comert (trade  mark)  si  pentru situatiile de conflict aparute  in  rezultatul incalcarii acestor drepturi.
    5.8. Registratorul National, Registratorii si dealerii sint obligati sa  faca publice reglementarile in vigoare privind gestionarea domenului de nivel superior .md;
    5.9. Este interzisa    inregistrarea   sau   gestionarea    numelor, informatiilor  si imaginilor cu caracter obscen sau ofensator, celor  ce defaimeaza  Republica Moldova sau alte state, cheama la violenta sau pot aduce  prejudicii imaginii Republicii Moldova pe plan international, cit si celor ce sint utilizate pentru scopuri si activitati ilegale.
Capitolul VI
Dispozitii finale
    6.1. CRI va prezenta in adresa MTC pina pe data de 30 noiembrie 1999 spre  aprobare  proiectul "Regulamentului Registratorului si  dealerului subdomene   din  domenul  de  nivel  superior  .md",  care  va   include
Contractul-tip.
Anexa 1
LISTA
domenelor de nivelul doi atribuite organelor de stat
inregistrarea in care este efectuata gratis
    Inregistrarea  numelor  in  urmatoarele  domene de  nivelul  doi  al domenului  de  nivel  superior .md se efectueaza numai  pentru  organele administratiei publice centrale de stat si functionarii sai:
    1. Prm.md - Presedintie
    2. Prl. md - Parlament
    3. Gov.md - Guvern
    4. Institutiile  academice  si educationale finantate  integral  din bugetul statului.
    Aceste domene nu sunt utilizate in scopuri comerciale.
Anexa 2
LISTA
domenelor geografice de nivelul doi atribuite
organelor administratiei publice locale
inregistrarea in care este efectuata gratis
    Inregistrarea  numelor  in  urmatoarele  domene de  nivelul  doi  al domenului  de  nivel  superior .md se efectueaza numai  pentru  organele administratiei  publice locale, functionarii sai, alte institutii locale finantate din bugetul de stat:
    1. an.md - Aneni
    2. cs.md - Causeni
    3. bn.md - Bender
    4. cg.md - Ceadir Lunga  
    5. bl.md - Balti  
    6. cce.md - Centru (Chishinau)
    7. bs.md - Basarabeasca  
    8. chn.md - Chisinau
    9. cbo.md - Botanica (Chisunau)
    10. cm.md - Cimislia
    11. gr.md -Grigoriopol
    12. hn.md - Hincesti
    13. il.md - Ialoveni
    14. lp.md - Lapusna
    15. lv.md - Leova
    16. ns.md - Nisporeni
    17. oc.md - Ocnita
    18. or.md - Orhei
    19. rz.md - Rezina
    20. rb.md - Ribnita
    21. rs.md - Riscani
    22. sg.md - Singerei
    23. sl.md - Slobozia
    24. br..md - Briceni
    25. co.md - Comrat
    26. ch.md - Cahul
    27. cci.md - Ciocana (Chisinau)
    28. cr.md - Criuleni
    29. ct.md - Cantemir  
    30. cbu.md - Buicani (Chisinau)
    31. dn.md - Donduseni
    32. cn.md - Cainari
    33. dr.md - Drochia
    34. sv.md - Stefan Voda
    35. tr.md - Taraclia
    36. ti.md - Tighina
    37. ts.md - Tiraspol
    38. tl.md - Telenesti
    39. un.md - Ungheni
    40. vl.md - Vulcanesti
    41. ugi.md - Gagauzia
    42. cl.md - Calarasi
    43. db.md - Dubasari
    44. ed.md - Edinet
    45. fl.md - Falesti
    46. fr.md - Floresti
    47. gl.md - Glodeni
    48. sr.md - Soroca
    Aceste domene nu sunt utilizate in scopuri comerciale.
Anexa 3
LISTA
domenelor generice de nivelul doi din domenul superior .md
    com.md - in acest  domen  sunt  inregistrate  entitatile  comerciale (companii) din Republica Moldova (persoane juridice)*;
    srl.md - in acest  domen  sunt inregistrate persoanele juridice  din Republica Moldova care au statut de "Societate cu Raspundere Limitata"*;
    sa.md - in acest  domen  sunt inregistrate persoanele  juridice  din Republica Moldova care au statut de "Societate pe Actiuni".*;
    net.md - in acest  domen  sunt inregistrate persoanele juridice  din Republica   Moldova  care  sunt  prestatori  de  servicii  de   Internet (provider)  in Republica Moldova, detinatori de noduri ale retelelor  de calculatoare*;
    org.md - in acest  domen sunt inregistrate organizatiile care nu  se includ  in  alte  domenii nominalizate, acestea pot  fi  organizatii  de caritate,   uniuni  de  comert,  organizatii  nonguvernamentale  grupuri politice,  consilii educationale, institutii profesionale din  Republica Moldova.*;
    acad.md - in acest domen sunt inregistrate institutiile academice si educationale  din  Republica  Moldova si  anume  universitati,  colegii, scoli, organizatii si consortiumuri educationale. Institutiile academice si educationale finantate din bugetul statului sunt inregistrate gratis, celelalte - contra plata.*.
    * Se permite  inregistrarea acestor entitati si in alte domenii  ale domenului  superior .md sau obtinerea numelui de domen de nivelui doi in domenul superior .md.