OIFPSA30/2005
ID intern unic:  313765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 30
din  11.02.2005
сu privire la aprobarea formularului MED "Raport privind calcularea  
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală"
Publicat : 25.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 106
OIFPS17 din 26.01.06, MO43-46/17.03.06 art.153.

În scopul executării art.26 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57),
ORDONĂM:
1. Se aprobă formularul MED "Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" (anexa nr.1).
2. Organele fiscale de stat teritoriale şi agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor întreprinde măsurile necesare pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor modelul formularului aprobat, modalitatea de completare şi termenul de prezentare a acestui formular.
3. Se stabileşte că contribuabilii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în funcţie de tariful stabilit în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, onorarii sînt obligaţi să prezinte, în termenii stabiliţi de legislaţie, Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED) numai organelor fiscale teritoriale.
Trimestrial, pînă la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:
a) informaţia privind calcularea şi acumularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor, amenzilor şi a sancţiunilor administrative, conform anexei nr.2, inclusiv  pe suport electronic;
b) informaţia privind suma restanţelor ce depăşesc100 lei, admise de contribuabili la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform anexei nr.3,  inclusiv  pe suport electronic.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS17 din 26.01.06, MO43-46/17.03.06 art.153]
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Trocin şi a prim-vicedirectorului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga.

Şeful Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat                                               Mihail POP

Directorul general al Companiei 
      Naţionale de Asigurări în Medicină                Gheorghe RUSSU

Chişinău, 11 februarie 2005.
Nr. 30. Nr. 24-A.

      anexa nr.1
   
  [Anexa nr.1 în redaccţia OIF104 din 18.03.08, MO76-77/15.04.08 art.220]